„Česká republika teď prochází změnou svého přístupu vůči Číně, kdy začíná brát na vědomí jak její ekonomickou důležitost, tak i obrovské bezpečnostní a humanitární problémy, které její vzestup v mezinárodním systému provází,“ říká poslankyně Eva Decroix, která bude od pátku hostit mezinárodní summit Meziparlamentní aliance pro Čínu (IPAC) v poslanecké sněmovně.

Alianci IPAC tvoří zákonodárci z celého světa pod vedením vysoce postavených politiků z „reprezentativního průřezu hlavních světových politických stran“, jejichž členem je jak poslankyně Decroix, tak i senátor Pavel Fischer.

Díky změně ve směřování české zahraniční politiky vůči Číně, kterou prosazuje současná vláda, ale i prezident Pavel, je „Praha více než vhodným místem, kde by měl IPAC summit uspořádat,“ sdělila poslankyně Decroix deníku The Epoch Times.

Podle některých zahraničních politiků je v kontextu mezinárodních vztahů Česká republika, co se týče dlouhodobého vystupování jejích politických představitelů, vůdčí silou v oblasti obrany práv člověka na svobodu myšlení, svobodu slova, vyznání a dalších hodnot ustanovených v mezinárodní deklaraci lidských práv a svobod.

Na summitu bude 50 zákonodárců z 25 zemí světa rozebírat mimo jiné otázky „bezpečnosti Tchaj-wanu, nadnárodních represí čínského režimu, odpovědnost za porušování lidských práv nebo alternativy k čínské iniciativě Pás a stezka,“ říká Decroix, která je členkou zahraničního výboru poslanecké sněmovny.

Moje parketa“ je ochrana lidských práv

„Každý ze zákonodárců se však bude mít možnost věnovat své specializaci,“ sdělila Epoch Times poslankyně. „Já jsem se dosud skrze svoji práci v Poslanecké sněmovně jednak jako členka Zahraničního výboru a jednak jako předsedkyně Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí věnovala tematice lidskoprávní. Je to oblast, která má v České republice tradici od Sametové revoluce.“

„Specificky považuji za kriticky důležitou část summitu, která se bude věnovat Ujgurské genocidě, nadnárodním represím a potírání demokratických práv v Hongkongu,“ říká Decroix s vysvětlením, že tato témata spojuje prosazování ideálů svobody a práv jednotlivce. „V boji za ně se naší zemi dostalo mezinárodního uznání již v raných postkomunistických letech.“

Komunistická strana „není Čína“

Poslankyně souhlasí, že je třeba při jednání o Číně od sebe jasně oddělovat oblasti jako: Režim Komunistické strany Číny, obyvatelé Číny nebo komunistická kultura vs tradiční čínská kultura, která se před obdobím komunismu rozvíjela po dobu 5 000 let.

„Čína je obrovská země a je pravdou, že ve veřejném prostoru se z debaty o ní ztrácí nuance, které je nutné znát pro pochopení toho, co se v této zemi děje a kam směřuje,“ říká poslankyně. „IPAC jako organizace výběrem témat dbá na to, aby diskuse o Číně byla detailní, a nebrala tuto zemi jako monolit.“

Na summitu v Praze se podle Decroix téma „systematického potlačování tradiční čínské kultury otevře“.

„Za dobu svého fungování měl IPAC vždy jasno v tom, že to je právě Komunistická strana Číny, která si pevně utvrzuje politickou moc a vliv, a to na úkor letitých tradic, hodnot a institucí, které tamní společnost spojovaly milénia,“ dodává poslankyně.