TÉMA: Česko-čínské vztahy

Český prezident Petr Pavel zaslal zdravici dnešní konferenci s názvem „Čínská lidová republika, Tchaj-wan a ,jedna Čína’ v mezinárodních vztazích“, která proběhla v Senátu Parlamentu České republiky.

V textu zaslaném účastníkům konference hlava státu zdůraznila, že Česko zastává vlastní politiku jedné Číny, ale že je v jeho zájmu zachovat v této oblasti mír a neřešit spory vojenskou silou.

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen byla jedním z prvních státníků, kteří Pavlovi pogratulovali ke zvolení, za což jí prezident později telefonicky poděkoval. Čína proti kontaktu na vysoké úrovni s ostrovem, který považuje za svůj vlastní, protestovala.

Zdravici uveřejňujeme v původním znění:

„Mezinárodní situace se v posledních letech rychle vyvíjí. Mění se i pohled na vztahy s Čínskou lidovou republikou a s Tchaj-wanem, a to nejen v České republice, ale ve většině demokratického světa. V souvislosti s tím vyvstává zas a znovu otázka “jedné Číny”. Tento koncept má složitou historii a různé výklady. Česká republika zastává svou vlastní politiku jedné Číny, která bere na vědomí postoje ČLR, aniž by se nutně se všemi ztotožňovala. Jako suverénní stát si vyhrazujeme právo udržovat styky se zahraničními partnery dle svého výběru bez vměšování třetích stran.

Není v našem zájmu a ani nám nepřísluší vyjadřovat se ke konkrétnímu státoprávnímu uspořádání na druhém konci světa. Co však je v našem bytostném zájmu, je zachování míru ve strategicky důležité oblasti úzce integrované do světové ekonomiky. Případný pokus o jednostranné narušení statu quo, který po půl století zaručoval v této oblasti mír, by měl dalekosáhlé důsledky i pro naši zem. Proto by mělo být zejména v současné napjaté mezinárodní situaci bytostným smyslem naší politiky jedné Číny zachování míru a odpor proti snahám řešit sporné otázky vojenskou silou.

Na závěr mi dovolte popřát vaší konferenci na toto důležité aktuální téma hodně zdaru.

Petr Pavel, prezident republiky