Milan Kajínek

16. 3. 2023

TÉMA: Česko-čínské vztahy

V jednacím sálu Senátu České republiky proběhla konference, která má „vyjasnit problematiku takzvané politiky jedné Číny“ a její důsledky, které má na „rozvoj vzájemně prospěšných vztahů s Tchaj-wanem“. Na konferenci zaštítil předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Pavel Fischer.

„Sedíme v jednacím sále, kde promluvil ke členům Senátu předseda tchajwanského legislativního Yuanu v červenci 2022. Ve svém projevu předseda Jou Si-kchun varoval před režimem v dnešní komunistické Číně,“ uvedl senátor Fischer v úvodu konference, kterou spoluorganizovaly projekty Sinopsis a Europeum.

„Před jakým režimem nás předseda vlastně varoval? A jakými slovy?“ vzpomíná Fischer na návštěvu předsedy jednokomorového zákonodárného sboru Tchaj-wanu. „Varoval, abychom nezůstali u toho, že je něco výhodné pro náš obchod. To nestačí. Máme usilovat pochopit podstatu čínského komunistického režimu. Jinak tento režim způsobí lidstvu nenahraditelné škody.“

Podle Fischera byl jeho apel pro senátory a pro něho samotného „zcela zásadní“.

„Je jistě zcela na místě usilovat pro naše firmy o co nejlepší podmínky ve světovém obchodu, ale neměli bychom se stát rukojmím často velmi krátkodobých zájmů jejich akcionářů nebo jejich majitelů,“ komentuje Fischer skutečnost, že velké společnosti aktivně ovlivňují směr zahraniční politiky vládních představitelů.

„S obchodem nesmíme vyprodávat to, co je nejcennější – naši demokracii, naši svobodu nebo důstojnost člověka,“ míní Pavel Fischer v kontextu nedávného přístupu České republiky k Číně, která měla upřednostnit vzájemný obchod a umenšit nároky na dodržování lidských práv.

Níže nabízíme citaci zbývající části proslovu senátora Fischera v plném neupraveném znění, doplněnou o podnadpisy pro snazší orientaci v textu.

Zničení demokracie a svobody v Hongkongu

„Předseda Jou Si-Kchun nás zde výslovně varoval před režimem, který sice ústy Teng Siao-pchinga slíbil širokou autonomii pro Hongkong na dalších padesát let, aby nakonec zdevastoval demokracii a svobodu v této zemi. Pod záminkou prosazení zákona o státní bezpečnosti zlikvidoval ústavní systém a brutálně zadusil politickou opozici. A přitom považuji za mimořádně znepokojivé, že o tomto zákonu nerozhodovali zákonodárci zvolení v samotném Hongkongu, ale politbyro komunistické strany Číny, které zasedlo v Pekingu a jehož jurisdikce nad Hongkongem by nebylo možné obhájit u mezinárodní arbitráže.  O tom, jak brutálně režim naložil s poslanci, víme i z našich osobních rozhovorů se zákonodárci Hongkongu, kteří se uchýlili do exilu a kteří nás zde v senátu navštívili. 

Kulturní a politická genocida Tibetu a Sin-ťiangu

Ano. mám obavu, zda si dostatečně uvědomujeme varování před režimem, který rozhoduje i o těch, nad nimiž nemá žádná práva. Mluví sice o autonomii (jako v případě Tibetu nebo Sin Ťiangu), přičemž v obou autonomních oblastech Číny ve skutečnosti provádí kulturní a politickou genocidu nebo se zde dopouští zločinů proti lidskosti v masovém měřítku, jak uvádí zpráva vysokého komisaře pro lidská práva OSN. Je skandální, že Peking zajistil, aby tato zpráva nemohla být v OSN dosud ani řádně projednána.  Mám obavu z režimu, který zakazuje výuku tibetštiny s odkazem na to, že jde o podněcování k separatismu. Mám obavu z režimu, který duchovního vůdce dalajlámu označuje za teroristu a pošlapává autonomii náboženského života.

Partnerství s Ruskem

Předseda parlamentu Tchaj-wanu nás v tomto sále varoval před režimem, který o půl roku později, v únoru 2022, podepsal s Ruskou federací dohodu o partnerství bez hranic. Málokdo z nás tušil, že Vladimír Putin o několik dní později přepadne suverénní stát a přisvojí si jeho území hlasováním v ruském v parlamentu ještě dříve, než je vůbec vojensky dostane pod kontrolu. U těchto plánů čínský vysoký představitel byl. Byl a mlčel. Stal se spolupachatelem nejvážnější krize, která ohrožuje českou, evropskou a globální bezpečnost.  

Vzápětí Rusko s vervou vyrazilo do útoku, aby ilegálně obsadilo území suverénního státu Ukrajina. Rozvrátilo svobodu mořské plavby a zablokovalo Azovské a Černé moře. Vojensky přepadlo jadernou elektrárnu v Záporoží a přisvojilo si ji, navzdory výslovnému varování mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tomu se říká jaderný terorismus.

Dodávek plynu nebo ropy zneužilo jako zbraně proti občanům demokratické Evropy, aby podlomilo jednotu Západu. Rozhoupalo ceny na světových trzích s potravinami a ohrozilo potravinovou bezpečnost v Africe.

Opakovaně vyhrožovalo použitím nukleárních zbraní. Toto vynikne zvlášť ve světle ruských závazků, které Moskva poskytla právě Ukrajině výměnou za to, že mu odevzdá jaderný arzenál. O válečných zločinech ani nemluvě. To, čeho se Rusko dopustilo jako nejhoršího zločinu, jímž porušilo samotné principy Charty OSN, je totiž zločin agrese. 

Čína postupuje podobně jako Rusko

U všech těchto zločinů Čína byla. Neslyšeli jsme, že by protestovala nebo navrhla rezoluci v Radě bezpečnosti. Tato velmoc přistupuje k mezinárodním pravidlům podobně. Zablokovala Tchajwanskou úžinu. I ona porušila pravidla zaručující svobodu mořeplavby, kterou garantuje mezinárodní právo.

Zorganizovala obchodní blokádu této země a ústy generálního tajemníka komunistické strany opakovaně vyhrožovala sjednocením, aniž by projevila zájem o názor občanů Tchaj-wanu. Soudruh generální tajemník skutečně přestřelil. Vyhrožovat užitím síly jiné zemi je pošlapání Charty OSN. Když připomenu jeho slova pronesena například na říjnovém stranickém kongresu, tak vyhlásil, že:

“Vyřešení tchajwanské otázky je na čínském lidu a Čína se nikdy nevzdá práva použít sílu,” (ale bude usilovat o mírové řešení, prohlásil v neděli prezident Si Ťin-pching na úvod významného stranického setkání.)

Čína a Rusko na půdě OSN

A tak zde máme dvě mocnosti, Rusko a Čínu, které jsou aktéry hrubého porušování pravidel mezinárodní spolupráce. Nepřekvapí nás, že v destrukci mezinárodního systému, který staví na respektu k mezinárodnímu právu, spolupracují i na půdě OSN. Jako stálí členové Rady bezpečnosti spolu hlasují nebo si prokazují podporu a blokují rozpravu o ruské válce na Ukrajině. Přitom jako stálí členové Rady bezpečnosti na sebe vzali zvýšenou odpovědnost za dodržování pravidel. Avšak namísto toho okázale porušují základní normy mezinárodního soužití.  

Postoj Senátu ČR

I proto je tak důležité, že se dnes setkáváme na půdě Senátu Parlamentu ČR. O našem Senátu se říkává, že by měl být pojistkou demokracie. Bez otevřené diskuse svobodně zvolených členů parlamentu by se diskuse o těchto závažných otázkách v našich zemích mohla snadno dostat do svěrací kazajky obchodních zájmů. 

U příležitosti návštěvy předsedy legislativního dvora v roce 2022 předložil výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost usnesení, o němž pak hlasoval celý Senát. Usnesení bylo schváleno v hlasování, kdy z přítomných 58 senátorů se zdrželi 4, nikdo nebyl proti a 54 hlasovalo pro. Tedy naprostou většinou. A to je velmi důležité – politika vůči demokratickému Tchaj-wanu musí vycházet ze širokého porozumění.  

V tomto usnesení se v úvodu píše, že Senát vyjadřuje přesvědčení, že “dialog mezi demokraticky zvolenými členy parlamentů hraje nezastupitelnou roli při budování vzájemně výhodných vztahů mezi ČR a Tchaj-wanem, těmito dvěma subjekty mezinárodního práva“.

Subjekt mezinárodního práva o sobě rozhoduje. Nerozhoduje o něm někdo jiný. Rozhoduje sám, nárokuje si právo o sobě sám rozhodovat. V tomto smyslu je pro nás Tchaj-wan zcela unikátní inspirací. Má vlastní parlament, u něhož občané nejlépe chápou, koho si zvolili. A tak má Tchaj-wan i své zákony a vlastní vládu, má svou armádu nebo vlastní měnu.

Pozice Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích

A ještě něco. Na jedné straně tady máme dva recidivisty, Rusko a Čínu, kteří opakovaně porušují Chartu OSN. Na druhé straně tu je Tchaj-wan, který usiluje o větší zapojení do mezinárodní spolupráce. Nemá sice přístup na jednání mezinárodních organizací, ale přesto na sebe dobrovolně přijímá některé závazky (jako v případě boje proti změnám klimatu) nebo se řídí jejich doporučeními a pravidly. 

Skandální způsob, jímž byl Tchaj-wan například vykázán z WHO, je toho příkladem. Tchaj-wan prokazoval pozoruhodné výsledky v boji s pandemií, která se šířila z komunistické Číny. Zapojil se do mezinárodní solidarity v pomoci s distribucí roušek nebo dýchacích přístrojů, a přesto Peking nedovolil, aby Tchaj-wan seděl za jednacím stolem.

V kolika mezinárodních organizacích jsou vítáni všichni aktéři dobré vůle – nevládní organizace nebo firmy – ale Tchaj-wan vítán není, musí odejít za dveře. A to považuji za skandál. I proto Senát Parlamentu ČR opakovaně právě podpoře zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací vyslovoval opakovaně podporu. Blokování spolupráce není dobrá cesta. 

Politiku Pekingu, který ji prosazuje, považuji v případě WHO za zvlášť odsouzeníhodnou a nebezpečnou, protože, jak známo, nákaza nezná hranice. I proto má v našich očích takový význam zapojovat Tchaj-wan do mezinárodní spolupráce. Tím napomáháme dialogu. A dialog, jak známo, zmenšuje prostor pro nedorozumění a konflikt. I proto má Tchaj-wan v České republice podporu. I proto budeme o jeho zapojení do mezinárodní spolupráce usilovat i nadále.

Česká verze „politiky jedné Číny“

Téma dnešní konference je o “jedné Číně”. Co to pro nás znamená? 

Naším cílem má být, abychom jen nešířili ideologické poučky Pekingu. Politbyro komunistické strany nemůže vědět, co je pro nás dobré. Naším cílem má být budovat vzájemně výhodné vztahy se všemi státy světa. Tedy i s Čínskou lidovou republikou. Toho nedosáhneme tím, budeme-li jen opakovat červené čáry nebo zákazy, které Peking vydává do světa. Ale tím, že budeme usilovat o to, vytvářet naši vlastní politiku jedné Číny. A to se neudělá jedním prohlášením, ale jedině systematickou prací. 

Obrovský potenciál spolupráce našich zemí musíme umět opřít o shodu napříč politickými stranami. Z tohoto pohledu je tak důležité, že při projevu předsedy Miloše Vystrčila (1. září 2020), kdy vystoupil před členy legislativního Yuanu, zvolenými ve svobodných volbách, povstalo a potleskem reagovalo celé shromáždění poslankyň a poslanců zvolených na Tchaj-wanu, tedy všech čtyř politických proudů, které v parlamentu jsou zastoupeny. Podpora pro spolupráci Tchaj-wanu a České republiky si získala podporu ve všech politických frakcích. A to v obou našich zemích. 

Co říci závěrem?

Mluvit o těchto otázkách je součástí naší odpovědnosti za svobody a demokracii v naší zemi. I proto jsem rád, že jsme se dnes sešli. Vítám, že zde jsou zástupci také celé řady zemí, našich spojenců, kteří s námi sdílí starost o svobodu člověka a o parlamentní demokracii. Přeji Vaší konferenci úspěch,“ uvedl senátor Pavel Fischer.

Související články

Přečtěte si také

Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách
Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách

A je to tady, konečně můžete sledovat českou premiéru dokumentárního filmu o válce proti farmářům vedené od Nizozemska přes Srí Lanku až po Kalifornii. Snímek deníku The Epoch Times s názvem Válka proti farmářům (No Farmers No Food) mapuje situaci cíleného ničení podnikání farmářů pod rouškou „snižování emisí CO2“.

Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“
Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“

Senátor Fischer vyzdvihuje možnosti spolupráce s Tchaj-wanem, kterým však mnohdy na mezinárodní scéně brání tlak Komunistické strany Číny. Od ministra zahraničí převzal ocenění.

Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů
Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů

Nový průzkum zjistil, že většina české společnosti souhlasí s tím, aby bylo manželství uzákoněno v Listině základních práv a svobod jako svazek muže a ženy.

ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan
ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan

Český ministr vnitra Vít Rakušan dnes na jednání v Bruselu zopakoval, že Česká republika nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů.

NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně
NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně

Nejvyšší kontrolní úřad došel při kontrole programu Antivirus k šokujícím zjištěním. Stát se dopustil řady pochybení, která stála poplatníky miliardy korun.