Ondřej Horecký

1. 10. 2023

Dva poměrně nové léky na diabetes, které udělaly díru do světa svou schopností redukovat hmotnost s minimálním úsilím, si získávají nesmírnou popularitu mezi lidmi, kteří touží zhubnout. Injekční roztok v předplněném peru si dnes píchají hollywoodské hvězdy i známí podnikatelé včetně Elona Muska.

„Léky na obezitu“ Ozempic a Wegovy jsou v současnosti tak oblíbené, že jejich výrobce, dánská společnost Novo Nordisk byla označena za nejhodnotnější evropskou firmu, která předstihla i společnost LVMH, pod níž spadají značky jako Louis Vuitton nebo Christian Dior.

V České republice se předepisuje pouze Ozempic, který je indikován na cukrovku, silnější Wegowy je u nás sice čerstvě registrovaný, ale na trh uváděný není. Oba dva léky obsahují stejnou účinnou látku semaglutid, ale zatímco Ozempic by se měl primárně předepisovat cukrovkářům, Wegovy je oficiálně určen k hubnutí a obsahuje vyšší dávky.

Ve Spojených státech, kde byl Ozempic povolen v roce 2017 a Wegovy od roku 2021, se staly oba přípravky ohromně populární během velice krátké doby. Nový trend snadného hubnutí pomocí injekčních per tam byl podpořen masivní vlnou reklamních kampaní na sociálních sítích, propagací ze strany celebrit a pozitivním zpravodajstvím v médiích, a to i navzdory potenciální škodlivosti těchto léků.

Ozempic se aplikuje na týdenní bázi a pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi u dospělých s diabetem 2. typu tím, že nutí slinivku břišní produkovat více inzulínu. Vědci si však během předschvalovacích studií všimli, že lék má nezamýšlený vedlejší účinek: Ozempic snižoval chuť k jídlu, což vedlo k úbytku hmotnosti. To vyvolalo poptávku i mezi pacienty bez diabetu, kteří požadovali, aby jim byl lék předepsán bez lékařského předpisu a pomohl jim zhubnout.

Raketově rostoucí poptávka

Podle průzkumu společnosti Tebra z roku 2023:

 • 15 procent Američanů osobně užívalo nebo užívá Ozempic na hubnutí
 • o předpis požádalo 42 procent pacientů praktických lékařů, kteří cukrovku nemají
 • 18 procent praktických lékařů jej předepsalo na hubnutí
 • osobně Ozempic užívá 14 procent praktických lékařů

S rostoucí poptávkou po Ozempicu se výrobce Novo Nordisk rozhodl vyvinout další lék s názvem Wegovy.

Mechanismus hubnutí a vedlejší účinky

Ozempic a Wegovy obsahují stejnou účinnou látku, semaglutid, přestože Wegovy obsahuje této látky více. Přípravek Wegovy byl v roce 2021 schválen americkou FDA pro léčbu obezity u osob ve věku od 12 let a u dospělých s nadváhou a zdravotním stavem souvisejícím s jejich hmotností.

Zatímco přípravek Ozempic je k dispozici v dávkách 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg a 2 mg, přípravek Wegovy je k dispozici v jednorázových injekcích 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg a 2,4 mg, které se podávají podle stupňovaného dávkovacího schématu po dobu pěti měsíců, aby se minimalizovaly gastrointestinální nežádoucí účinky.

Přípravek Wegovy je určen k dlouhodobému užívání a může vést k tomu, že pokud jedinec přestane lék užívat, získá značnou část své hmotnosti zpět. Protože však byl přípravek Wegovy schválen teprve nedávno, nejsou dlouhodobé účinky jeho užívání známy.

Ozempic a Wegovy jsou analogy lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1), které napodobují přirozený hormon GLP-1 v těle. GLP-1 je uvolňován z buněk v tenkém střevě a v menším množství slinivkou břišní a centrálním nervovým systémem. GLP-1 pomáhá regulovat chuť k jídlu, stimuluje sekreci inzulinu, inhibuje sekreci glukagonu a zpomaluje vyprazdňování žaludku.

U hubnutí působí semaglutid obsažený v přípravcích Ozempic nebo Wegovy na receptory GLP-1 v mozkovém centru chuti k jídlu tak, že snižuje pocit hladu a zvyšuje pocit sytosti. Lidé se pak cítí sytí i při menším množství jídla a jedí méně. Studie ukazují, že lék působí tak, že spíše snižuje příjem potravy, než že by zvyšoval energetický výdej a vedl ke spalování kalorií.

Studie publikovaná v roce 2022 na portálu JAMA Network Open sledovala 175 pacientů užívajících semaglutid po dobu šesti měsíců. Výsledky ukázaly snížení celkové tělesné hmotnosti o 5,9 % po třech měsících a o 10,9 % po šesti měsících.

Ze 175 pacientů téměř polovina (85 pacientů) hlásila nežádoucí účinky, včetně gastrointestinálních příznaků, nevolnosti, zvracení, průjmu a únavy. Pět pacientů muselo z důvodu nesnášenlivosti nežádoucích účinků přestat lék užívat, zatímco 15 pacientů muselo snížit nebo ponechat stejnou dávku, aby se zabránilo zhoršení nežádoucích účinků.

Studie z roku 2022 publikovaná v odborném časopise New England Journal of Medicine zjistila, že u účastníků s nadváhou nebo obezitou, kteří kromě změny životního stylu užívali jednou týdně 2,4 mg semaglutidu, došlo k trvalému snížení tělesné hmotnosti.

V této studii, kde ani výzkumníci, ani pacienti nevěděli, co dostávají, bylo do studie zařazeno 1 961 dospělých s indexem tělesné hmotnosti 30 nebo vyšším, kteří neměli cukrovku, a náhodně jim bylo v poměru 2:1 přiděleno 68 týdnů léčby týdenní dávkou 2,4 mg subkutánního semaglutidu nebo placeba a intervence životního stylu.

Průměrné snížení tělesné hmotnosti od výchozího stavu do 68. týdne bylo 14,9 % ve skupině se semaglutidem ve srovnání s 2,4 % ve skupině s placebem.

Nejčastější nežádoucí účinky hlášené u semaglutidu byly nevolnost a průjem. Léčbu z důvodu gastrointestinálních příhod přerušilo více účastníků ve skupině se semaglutidem (59) než ve skupině s placebem (5).

V samostatné studii o přípravku Wegovy trvající 68 týdnů, kterou zveřejnila společnost Novo Nordisk, dostávali všichni účastníci přípravek Wegovy, ale zároveň byli instruováni, aby v průběhu studie snížili množství kalorií a zvýšili fyzickou aktivitu – což rovněž usnadnilo hubnutí.

Po 20 týdnech někteří lidé pokračovali v užívání přípravku Wegovy, zatímco jiní přešli na placebo. Od 20. do 68. týdne ti, kteří užívali přípravek Wegovy, nadále hubli, zatímco lidé užívající placebo získali zpět velkou část hmotnosti, kterou ztratili. Výsledky studie naznačují, že přípravek Wegovy bude zřejmě nutné užívat dlouhodobě a že pokud jej lidé přestanou brát, může se jim váha navrátit.

Přibližně 7 % účastníků studie užívajících přípravek Wegovy (92 osob) ze studie odstoupilo kvůli nežádoucím účinkům, zatímco ve skupině užívající placebo to bylo pouze 3,1 % (20 osob).

Nejvyšší stupeň varování

Hubnutí pomocí léků jako Ozempic a Wegovy, může přijít draho kvůli vedlejším účinkům i možným neznámým dlouhodobým dopadům. Podle webových stránek přípravku Ozempic způsobily jak Wegovy, tak Ozempic ve studiích na hlodavcích nádory C-buněk štítné žlázy a rovněž rakovinu štítné žlázy.

Není známo, zda tyto léky mohou nádory štítné žlázy nebo rakovinu vyvolat i u lidí, proto jsou léky Wegovy i Ozempic opatřeny nejvyšším stupněm varováním od FDA ohledně bezpečnosti. Kromě možných nádorů štítné žlázy a rakoviny jsou tyto léky kontraindikovány u osob se syndromem mnohočetné endokrinní neoplazie typu 2.

Mezi další závažné nežádoucí účinky patří:

 • selhání ledvin
 • zánět slinivky břišní
 • hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi)
 • problémy se žlučníkem
 • gastrointestinální poruchy
 • poruchy nervového systému
 • změny vidění
 • při vyšších dávkách přetrvávající sebevražedné myšlenky se zvýšenou závažností

Podle příbalového letáku přípravku Wegovy je léčba spojena se zvýšeným rizikem akutního onemocnění žlučníku, které se vyskytuje častěji u dětských pacientů než u dospělých. U pacientů léčených semaglutidem a u pacientů léčených přípravkem Wegovy byla během klinických studií pozorována akutní pankreatitida, včetně fatální i nefatální hemoragické nebo nekrotizující pankreatitidy.

Hlášení po uvedení na trh naznačují, že léky obsahující semaglutid, jako jsou Wegovy a Ozempic, mohou způsobit akutní poškození ledvin a zhoršení chronického selhání ledvin. Některé případy se vyskytly u lidí, kteří nevěděli, že mají základní onemocnění ledvin, a vyskytly se u nich běžné příznaky jako nevolnost, zvracení nebo průjem.

FDA aktualizoval v září 2023 příbalový leták Ozempicu, aby varoval před možnou neprůchodností střev, kterou hlásili někteří pacienti.

Ve studii s dospělými pacienty s diabetem 2. typu s vyšším indexem tělesné hmotnosti byla diabetická retinopatie hlášena u 4 % pacientů, kteří dostávali přípravek Wegovy, ve srovnání s 2,7 % pacientů léčených placebem.

Podle příbalového letáku společnosti Novo Nordisk bylo v klinických studiích s podobnými přípravky na regulaci hmotnosti hlášeno sebevražedné chování a myšlenky, zhoršení deprese a neobvyklé změny nálady a chování.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v červenci oznámila, že přezkoumává 150 hlášení o sebepoškozování a sebevražedných myšlenkách od lidí, kteří užívali analogy GLP-1, jako jsou Ozempic a Wegovy. Britská Agentura pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků v prohlášení z 25. července sdělila, že podobná hlášení prověřuje.

Na příbalovém letáku přípravku Wegovy je uvedeno varování před sebevražednými myšlenkami, protože FDA vyžaduje, aby léky na regulaci hmotnosti, které ovlivňují centrální nervový systém, byly opatřeny varováním, ale u přípravku Ozempic toto varování agentura nepřidala.

K 30. červnu 2023 obdržel systém hlášení nežádoucích účinků FDA (FAERS) 160 hlášení sebevražedných myšlenek, pokusů o sebevraždu, depresí a sebevražedných depresí spojených s přípravkem Ozempic a 24 případů připisovaných přípravku Wegovy.

Od roku 2018 bylo FDA nahlášeno celkem 14 149 nežádoucích účinků u osob, které používaly přípravek Ozempic, včetně 6 253 závažných případů a 163 úmrtí. Od roku 2021, kdy byl tento lék registrován, bylo do systému FAERS nahlášeno celkem 2 201 nežádoucích příhod, včetně 460 závažných případů a 6 úmrtí, které byly připsány přípravku Wegovy.

Z původního článku americké redakce deníku The Epoch Times přeložil Petr Matějček.

Související témata

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.