Ondřej Horecký

12. 10. 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) vyzdvihl roli školního a nemocničního stravování pro zdraví dětí a pacientů a poznamenal, že od časů „UHO“ a rozvařených kolínek se toho hodně změnilo.

Válek to pronesl na úterní akci „Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen“, kterou uspořádal Státní zdravotní ústav (SZÚ) a které se zúčastnili i hosté ze zahraničí. Celodenní vzdělávací akce spojovala praktický trénink kuchařů a kuchařek ze školních jídelen s diskusními panely složenými z odborníků i lidí z praxe.

Ministr také uvedl, že jeho čtyři děti se při výběru školy, na kterou chtěly jít, rozhodovaly i podle toho, kolik jídel je na meníčku a jak dobře se tam vaří. Kvalita jídla na školách je podle něj důležitá „z hlediska prevence, z hlediska kvality života a z hlediska návyků“.

„Z mého pohledu je ve školním stravování obrovský potenciál ovlivnění zdraví. Pokud chceme bojovat s narůstající obezitou u dětí, pak je školní stravování v tomto boji klíčovým partnerem. Proto jsem také zřídil Meziresortní pracovní skupinu pro institucionální stravování, která postupně vytváří nástroje, aby tento systém u nás byl pravidelně modernizován, a také aby si personál školních jídelen byl vědom své důležitosti,“ uvedl Válek podle serveru DVS.cz.

Ministr zdravotnictví rovněž slíbil, že udělá „všechno pro to“, aby se kvalitní výživa, dobré stravování, recepty i návyky dostaly do maximálního počtu zařízení veřejného stravování. Problematika se totiž netýká jenom školek a škol, ale i nemocnic a ústavů sociálních služeb.

„Kdybych mluvil jako lékař, pokud pacient něco opravdu dokáže dobře posoudit ve zdravotnickém zařízení, tak jestli se k němu chová personál hezky a potom, jak se tam jí,“ dodal Válek.

Školní jídelny přispívají k výchově

Jak poznamenala na akci ředitelka SZÚ Barbora Macková, „ve školních jídelnách je denně poskytnuta strava 2 milionům dětí a za rok se uvaří téměř 400 milionů pokrmů“. Školní jídelny proto podle ní mají velkou zodpovědnost v tom, že by měly vést děti ke správným stravovacím návykům.

Stravování ve vzdělávacím sektoru však plní i další důležité funkce, na které upozornila náměstkyně ministra školství Martina Běťáková: „Za ministerstvo školství vnímáme ve školním stravování silně také výchovnou a socializační složku, které jsou nedílnou součásti vzdělávací a výchovné role školy. Velmi si proto ceníme, že pracovníci školních jídelen jsou součástí školních týmů a spolupodílí se na výchově mladé generace.“

Ministr Válek k tomu na svém X profilu napsal: „Málokdo si také uvědomuje často nedoceněnou a takřka „neviditelnou“ práci personálu školních jídelen. Jsou to právě kuchařky, kuchaři, provozní, vedoucí jídelen a další pracovníci, kteří každý den od ranních hodin připravují jídlo pro děti a mladistvé a mají na jejich zdraví nezanedbatelný podíl. A myslím, že je důležité jim za jejich práci poděkovat.“

Školní stravování čekají reformy

Meziresortní skupinu pro institucionální stravování vede SZÚ, který koordinuje spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (MZ), ministerstvem zemědělství (MZe) a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Státní zdravotní ústav vytváří pravidla a principy, na jejichž základě má institucionální stravování fungovat a dál se rozvíjet.

Je to právě SZÚ, který stojí za projektem Máme to na talíři a není nám to jedno. Tento projekt „cílí na systémovou změnu, který chce změnit vyhlášku o školním stravování a chce udělat změny v celém komplexu školního stravování. Chceme, aby se kvalita promítla do všech oblastí školního stravování, nejenom na talíři,“ řekla pro Epoch Times Alexandra Košťálová, která má v SZÚ problematiku veřejného stravování na starosti.

Jak jsme již informovali, díky ústavu vznikla obsáhlá Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, která je připravena k pilotnímu testování ve 30 školních jídelnách, a také se připravuje důležitá reforma zastaralého spotřebního koše. Více detailů se dočtete zde:

Související témata