Lydia Roeber

16. 10. 2023

Každý, kdo utrpěl poškození po podání injekce mRNA vakcíny, by si měl a může zkontrolovat číslo její šarže. Německý právník Tobias Ulbrich, který s düsseldorfskou advokátní kanceláří Rogert & Ulbrich zastupuje řadu obětí očkování, analyzoval své údaje a zveřejnil nejnebezpečnější čísla šarží.

Chce tím dokázat, že největší škody způsobuje omezený počet šarží. Na platformě X, dříve Twitteru, zveřejňuje düsseldorfský právník vyhodnocení databáze advokátní kanceláře pod titulkem „Dnešní téma: Top10 nejzávažnějších moderních #vakcín #Spikevax v advokátní kanceláři Rogert & Ulbric“. Vytvořený z 3 357 shromážděných a nyní zveřejněných záznamů je seznam nejnebezpečnějších čísel šarží vakcín BioNTech/Pfizer a Moderna. Zde je právníkův seznam:

„Nejnebezpečnější čísla šarží (Pfizer):

První injekce:

EX8679

1D020A

FC3095

EX35997

ABV3374

EW8904

Druhá injekce:

FE6975

SCUE19

FE7011

SCTN4

FE9174

FD7958

EX8679

1D020A

1D015A

Nejnebezpečnější čísla šarží (Moderna):

První injekce

3003603

3004500

042G21A

3003183

214007

3002620

Druhá injekce

214008

000114A

000136

216044

300423

000124A

000128A

000077A

2140121

000132A

Třetí injekce

000086A

216C454

3004954

000124A

000125A

000128A

045G21A

3004951

000106A

000114A“

Samotná advokátní kancelář Rogert & Ulbrich popisuje svůj závazek následovně: „Advokátní kancelář Rogert & Ulbrich z Düsseldorfu, která se specializuje na právní zpracování hromadných škod, v současné době vyřizuje více než 1 500 mandátů pro osoby, které podle lékařského posudku utrpěly újmu na zdraví po očkování mRNA vakcínou proti covidu-19 . V této souvislosti již bylo provedeno více než 5 000 bezplatných vstupních konzultací a podány stovky žalob na výrobce mRNA vakcín.“

Výsledky potvrzené dánskou studií

Podle Ulbrichova aktuálního hodnocení způsobují některé šarže obzvláště vysokou škodlivost. Přesně to uvádí dánská studie z března 2023, podle níž lze poškození vakcín přiřadit ke konkrétním šaržím mRNA vakcín. Stejně tak, že po podání vakcíny z určitých šarží společnosti BioNTech dochází ke kumulaci nežádoucích účinků.

Pět vědců se proto obrátilo na společnost BioNTech se zveřejněným dopisem a chtělo možné vysvětlení „skutečnosti, že byly pozorovány tři různé skupiny šarží vakcíny se silně odlišnou mírou hlášení“. Studie navíc osvětluje, „že šarže s vysokou mírou hlášení nežádoucích účinků byly buď používány méně často, nebo se jednalo o malé šarže“. Vyvstává také otázka, jak se „příslušné šarže liší z hlediska svého složení“. Německý Institut Paula Ehrlicha (PEI), který je zodpovědný za bezpečnost léčiv a na který se pětice chemiků také obrátila se svými obavami o bezpečnost vakcíny Pfizer BioNTech vzhledem k množícím se hlášením o poškození vakcíny, se k dotazu nevyjádřil.

Poškození očkováním s vysokým počtem nehlášených případů?

V celém Německu požádalo o uznání poškození vakcínou proti covidu přibližně 9 000 osob. To znamená, že na 10 000 očkovaných osob podalo žádost o něco více než jedna osoba. K červnu 2023 se Zeit Online dotazoval a vyhodnotil tuto skutečnost u úřadů ve všech 16 spolkových zemích. Poté, co vedoucí studie berlínské Charité Harald Matthes signalizoval, že počet závažných komplikací je ve skutečnosti 40krát vyšší, než zaznamenal Institut Paula Ehrlicha (PEI), se Charité od Matthese a studie záhy distancovala.

Studie se zúčastnilo přibližně 40 000 očkovaných osob – osm z 1000 očkovaných osob se potýkalo s těžkými vedlejšími účinky. To odpovídá 0,8 % očkovaných. Pro srovnání: Institut Paula Ehrlicha vychází na 0,02 % na jednu očkovací dávku. Podle tehdejšího Tagesschau-Faktenfinder považuje PEI obvinění z výrazného podhodnocení závažných vedlejších účinků očkování za absurdní.

Zda se mezi přibližně milionem případů dlouhého covidu (Long Covid), což je údajně asi deset procent nemocných covidem-19, „skrývají“ také oběti vakcinace, nelze zatím s konečnou platností říci. Příznaky „Post Vac“ a „Long Covid“ jsou difúzní a podobné. Průzkumy o případech „Long Covid“ s rozlišením na očkované a neočkované nejsou prosazovány. Možná však pohled do očkovacího průkazu a porovnání čísel šarží vnese trochu světla do problematiky „Long Covid“ versus „Post Vac“.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila Gabriela Kalinová.

Související témata

Související články