Zachary Stieber

5. 10. 2023

Podle nové studie provedené ve věznicích v Kalifornii se lidé, kteří dostali novou posilovací vakcínu proti covidu-19, častěji nakazili covidem-19 než lidé, kteří žádnou dávku vakcíny proti covidu nedostali.

Výzkumníci analyzovali údaje z 33 státních věznic od ledna do července 2023 a snažili se posoudit účinnost bivalentního očkování, které bylo zavedeno na podzim roku 2022.

Mezi 96 201 vězni s údaji o testování na covid-19 a očkování výzkumníci identifikovali 2 835 případů.

Zjistili, že 1 187 případů bylo mezi lidmi, kteří byli očkováni bivalentní vakcínou, zatímco mezi neočkovanými bylo jen 568 případů.

Zbytek připadal na osoby, které dostaly pouze monovalentní neboli staré vakcíny. Tato skupina byla z další analýzy vyloučena.

Ačkoli populace příjemců bivalentní vakcíny byla vyšší než populace neočkovaných – 36 609 oproti 20 889 – míra infekce byla stále vyšší ve skupině bivalentních vakcín vzhledem k téměř dvojnásobnému počtu infekcí, zjistili vědci.

Míra infekce ve skupině, která byla očkována bivalentní vakcínou, byla 3,2 %, zatímco ve skupině neočkovaných 2,7 %.

“Ve skupině, která byla očkována bivalentní vakcínou, byla míra infekce mírně, ale statisticky významně vyšší než ve skupině neočkovaných,” napsal dr. Robert Mayes z kalifornského nápravného zdravotnického zařízení a další autoři.

Při stratifikaci podle věku výzkumníci zjistili, že rozdíl je větší u starších vězňů.

Mezi vězni staršími 65 let byla míra nakažení 6,4 % mezi očkovanými a 4,5 % mezi těmi, kteří očkováni nebyli. Mezi vězni ve věku nejméně 50 let byla tato míra 4 % a 3 %.

Podle vědců nebyla tato hodnota statisticky významná.

“K pochopení příčin těchto zjištění a zvážení dalších faktorů, jako jsou základní zdravotní potíže, je zapotřebí dalšího výzkumu. Tato studie podtrhuje význam vývoje vakcín zaměřených na reziduální infekce covidem-19, zejména s ohledem na vyvíjející se varianty covidu-19,” dodali později vědci.

Studii zveřejnil časopis Cureus.

Korespondující autor skupiny neodpověděl na otázky, včetně toho, proč vyloučili očkované osoby, které nedostaly bivalentní injekci.

Skupina vyslovila domněnku, že rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými může pramenit z přirozené imunity nebo z ochrany, kterou mají lidé po zotavení z covidu-19. Přirozenou imunitu do svých výpočtů zahrnout nemohli. Uvedli také, že vězni nemusí hlásit příznaky, což by mohlo zkreslit výsledky.

Sporná tvrzení

Vědci uznali negativní výsledky a napsali, že výzkum “podtrhuje význam vývoje vakcín zaměřených na reziduální infekce covidem-19, zejména pokud jde o vyvíjející se varianty covidu-19”.

Dále napsali: “Tato studie naznačuje, že bivalentní vakcína sice může poskytnout ochranu před závažnými následky, ale nemusí významně snížit riziko celkových infekcí.”

Výzkumníci neposkytli důkazy ze svého výzkumu, které by potvrzovaly, že vakcína chrání před závažnými následky.

Dr. Ray Andrews, lékař v důchodu, uvedl, že tato formulace je příkladem zastírání.

“Slova ‘může’ a ‘možná’ dělají z vědecké práce osobní názor,” řekl dr. Andrews deníku The Epoch Times prostřednictvím e-mailu.

Bivalentní vakcíny byly schváleny bez údajů z klinických studií a dodnes nebyly předloženy žádné údaje o účinnosti. Americké úřady se je kvůli špatné účinnosti chystají nahradit novými dávkami.

Údaje z pozorování naznačují, že vakcíny poskytují krátkodobou ochranu proti závažnému průběhu onemocnění.

Další studie

Jiné práce rovněž zjistily, že bivalentní očkování poskytuje jen malou nebo žádnou ochranu.
Francouzští výzkumníci například odhadli, že bivalentní vakcína přidává pouze 8 % ochrany proti symptomatické infekci, zatímco jihokorejští výzkumníci odhadli, že přidává pouze 12 % ochrany. Katarští výzkumníci odhadli relativní účinnost 25 %, přičemž u osob bez předchozí infekce byla účinnost nižší.

V červnu vědci z Clevelandské kliniky zjistili, že zaměstnanci kliniky, kteří se nechávali pravidelně očkovat nebo obdrželi bivalentní dávku, měli vyšší riziko nákazy ve srovnání s ostatními.

“Tato studie poukazuje na problémy spojené se spoléháním se na ochranu očkováním, když se účinnost vakcíny v průběhu času snižuje, protože se objevují nové varianty, které se antigenně velmi liší od těch, které byly použity při vývoji vakcíny,” uvedl tehdy Dr. Nabin Shrestha a další výzkumníci.

Údaje z pozorování rovněž potvrdily myšlenku, že posilovací dávky nefungují dobře.

Dřívější studie poskytly negativní odhady účinnosti starých vakcín, včetně vakcíny společnosti Moderna a vakcíny společnosti Pfizer.

Další studie zkoumaly bivalentní ochranu před hospitalizací nebo závažným onemocněním.

Italští vědci zjistili, že bivalenty jako druhá nebo třetí posilovací vakcína zpočátku zvýšily ochranu proti závažným onemocněním u starších osob pouze o 25 % a tato ochrana časem klesla na 18 %.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zjistilo, že u zdravých dospělých osob, které dostaly bivalentní vakcínu, byla vyšší pravděpodobnost hospitalizace.

Singapurští vědci sice zjistili, že u osob, které dostaly bivalentní očkovací látku, byla menší pravděpodobnost, že se nakazí covidem-19 nebo že půjdou s covidem-19 do nemocnice, ale nebrali v úvahu skutečnost, že lidé, kteří dostávají očkovací látky, jsou často zdravější než ti, kteří je nedostávají.

Z původního článku americké redakce přeložila Jana Novotná.

Související témata