Lydia Roeber

9. 11. 2023

Víte, co se rozumí pod pojmem „internet těl“? Nebo patříte k těm, kteří o „internetu těl“, zkráceně „IoB“, ještě neslyšeli? Možná vám to zní jako další bláznivý nápad ze Silicon Valley. Ale realita už dávno předstihla fikci.

Internet těl lze chápat jako podoblast internetu věcí (IoT). Propojuje věci, které jsou umístěny v lidských nebo zvířecích tělech nebo jsou k nim připojeny. Dále je monitorují, shromažďují obrovské množství dat a mohou také ovlivňovat prostředí nebo samotné tělo.

Zatímco internet věcí představuje síťově propojená zařízení a předměty, které spolu komunikují technickými prostředky, internet těl zahrnuje také lidské tělo – jakési rozšíření internetu věcí.

Rozšíření lidského těla

Obchodní novinář a autor knih Ernst Wolff rozděluje vývoj do tří fází:

Vše začalo externími zařízeními, tzv. wearables, tedy přístroji, které lze nosit na těle, jako jsou chytré hodinky nebo fitness trackery. Ty mohly shromažďovat a zpracovávat data generovaná tělem.

Druhá fáze se vyznačovala zaváděním vnitřních zařízení, jako jsou implantované kardiostimulátory, sluchové protézy ukotvené v uchu („kochleární implantáty“). Nebo pilulky vybavené senzory, které rovněž mohly sbírat data a předávat je do chytrých telefonů, tabletů nebo do sítě WLAN.

Ve třetí fázi se přidávají takzvaná neuropočítačová rozhraní, která elektronickým zařízením umožňují spouštět určité procesy v těle a předávat nasbíraná data dál. Tato rozhraní však fungují i opačným směrem, tj. umožňují řízené zásahy do tělesných funkcí zvenčí.

Mezinárodní rostoucí trh

Tento vývoj popsaný Wolffem se odráží v rostoucím trhu:

Téměř miliarda lidí na celém světě a téměř 70 % obyvatel USA již používá tzv. wearables – tedy chytré hodinky a fitness trackery. Poptávka po těchto produktech neustále roste, v neposlední řadě díky zavádění technologie 5G. Zatímco síť 4G dokázala v dané oblasti obsloužit přibližně 4 000 zařízení, s 5G je to možné pro milion zařízení ve stejné oblasti.

Podle datového portálu Statista bude obrat v roce 2023 jen v Německu činit přibližně 28,16 miliardy eur. Do budoucna se předpokládá roční růst o více než 12 procent. V celosvětovém srovnání se nejvíce obratu očekává v USA – 161,80 miliardy eur pro rok 2023.

Transhumanismus se setkává s internetem těl

Pojem „internet těl“ se týká zejména propojení lékařských přístrojů, zdravotních údajů a biologických informací, které spolu komunikují prostřednictvím internetu. Zastánci tohoto konceptu hovoří o velkém potenciálu ve zdravotnictví, který umožňuje personalizovat péči o pacienty za účelem prevence nemocí.

V Ted Talk z roku 2021 hovoří Mary Lee, výzkumná pracovnice amerického think tanku Rand Corporation, o vzrušujících „výhodách“ internetu těl. Jejím příkladem je muž, jehož chytré hodinky, které zaznamenávají jeho životní funkce, jako je dýchání a srdeční tep, automaticky upozorní zdravotníka při prvních příznacích srdečních nepravidelností. Tímto způsobem může být zachráněn, včetně následně jemu implantovaného defibrilátoru, ke kterému má přístup i jeho lékařka ze své ordinace.

Výkonnější a efektivnější díky zabudovaným čipům

Budoucnost pak vědkyně načrtává prostřednictvím muže, který si nechal pod kůži implantovat celkem sedm mikročipů, prostě „protože může“. Používá je ke zpříjemnění svého každodenního života, například jako automatické otevírání dveří. Přesně takto argumentuje Mary Lee: je zastánkyní pokroku, „[…] protože tyto technologie mohou nejen zlepšit naše zdraví, ale také nás učinit výkonnějšími, efektivnějšími a produktivnějšími a učinit náš život pohodlnějším“. Podle ní sice stále existují nezodpovězené otázky, jak se vypořádat s bezpečnostními, soukromými, etickými a dalšími problémy, ale tato zařízení už jsou na cestě do hlavního proudu a brzy se stanou běžnou součástí našeho života.“

Zde je to, co má výzkumnice na mysli do budoucna. Například kontaktní čočky nám budou ukazovat počasí a jméno a titul osoby, se kterou se máme setkat. Očima budeme ovládat svůj chytrý telefon, do očí se nám budou přenášet videa, a dokonce si necháme do mozku transplantovat osobního asistenta. Mohlo by existovat rozhraní mozek-počítač, „které automaticky napíše vaše slova, když myslíte“.

„Divoký západ“ v oblasti dat

Nad tím, že „se zde shromažďuje obrovské množství dat a pravidla ohledně nich jsou opravdu neprůhledná“, lamentuje výzkumnice Mary Leeová. Studii, kterou zveřejnila Rand Corporation, nazývá právním „Divokým západem“, protože z velké části není vůbec jasné, „kdo data vlastní, jak se používají a dokonce komu je lze prodat“.

Problém nakládání s daty je však jen částí kritiky: internet těl přímo souvisí s transhumanismem, vylepšováním či „zdokonalováním“ lidí stroji. Transhumanisté chtějí pomocí technologie rozšířit své schopnosti a překonat limity biologických lidí, a to až k úplnému splynutí člověka a stroje; a až k nesmrtelnosti. Podnikatelé jako Elon Musk již pracují na vytvoření čipových implantátů, které kombinují lidské mozkové vlny se strojovou inteligencí.

Zbaveni práva být člověkem

„,Internet těl‘ je v konečném důsledku o přeměně člověka v něco jiného. Jde o okrádání lidí o jejich základní autonomii a právo zůstat člověkem“, kritizuje dr. Joseph Sansone v komentáři na uncutnews.ch. Podle Sansoneho jde o transhumanistický podvod, který má zotročit lidstvo:

„Představte si svět, ve kterém lidé již nemají osobní autonomii. Svět, kde jsou biologické procesy neustále monitorovány, bez možnosti soukromí. Představte si svět, kde jsou myšlenky transplantovány do vaší hlavy. Představte si svět, ve kterém lze prostřednictvím internetu vyvolat infarkt zevnitř. Zkrátka si představte svět, kde jste jednoduše vyřazeni ze života, pokud neposloucháte.“

Brána k účinnému dohledu

„Internet těl“ prosazuje spolu s Velkým resetem i Světové ekonomické fórum (WEF). Generální ředitel WEF Klaus Schwab prohlásil: „Nejdůležitějším rysem čtvrté průmyslové revoluce není to, že změníme to, co děláme – změníme sami sebe!“.

Pod nadpisem „Connecting our bodies“ – „Propojení našich těl“ WEF píše:

„Pro zdravotnické odborníky otevírá internet těl dveře do nové éry účinného monitorování a léčby.“ V roce 2017 například americký Federální úřad pro kontrolu léčiv schválil první použití digitálních pilulek ve Spojených státech. Digitální pilulky obsahovaly kromě léku také malé, požitelné senzory. Po požití se senzor v žaludku pacienta aktivuje a přenáší údaje do jeho chytrého telefonu nebo jiného zařízení. Na stránkách Světového ekonomického fóra se dále píše:

„Zároveň lze údaje z internetu těl využít k předpovědím a vyvození závěrů, které mohou ovlivnit přístup osoby nebo skupiny ke zdrojům, jako je zdravotní péče, pojištění a zaměstnání.“ Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, že údaje mohou být použity k rozhodování o lékařské péči nebo přijetí do nemocnice, nebo dokonce o tom, zda někdo získá zaměstnání.

Lidé jsou nyní „zvířata, která lze hacknout“

Na webových stránkách WEF se vizionářsky uvádí, že internet těl by mohl „v konečném důsledku zpochybnit způsob, jakým přemýšlíme o našich tělech a o tom, co to znamená být člověkem“. Pro Juvala Noaha Harariho, autora bestsellerů a stálého filozofa WEF, jsou dny, kdy jsme ještě věřili, že máme duši a svobodnou vůli, definitivně pryč: lidé jsou nyní „zvířata, která lze hacknout“, řekl Harari v rozhovoru pro CNN v listopadu 2019.

„Hacking“ v kontextu internetu těl označuje neoprávněnou nebo zlomyslnou manipulaci se zařízeními nebo daty internetu těl. Může jít o falšování informací, převzetí kontroly nad implantovaným zařízením, krádež a zneužití dat. Také v případě internetu věcí, včetně internetu těles obecně, se s rostoucím rozšířením a mírou propojení zvyšuje možnost vstupních bodů, a tedy i riziko napadení.

Eleonore Pauwelsová z think tanku Wilson Center již před pěti lety přinesla výhled toho, co mohou lidé očekávat v době internetu těl. V budoucnu bude každý aspekt našeho života zaznamenáván pomocí výpočtů: „Co jíme, s kým se setkáváme, co nakupujeme na internetu, kolik energie spotřebujeme, ale také jaké jsou naše životní funkce. Jak jste na tom se zdravím? Jaké konkrétní genetické vlastnosti máte? Jaký je váš genom? To mi napoví něco o vašem zdraví, o vašem duševním zdraví, o tom, jak moc jste v pořádku, jak moc se máte dobře a k jakým nemocem jste náchylní.“

Čekají nás jen samé dobré věci: sběr dat pro kontrolu pandemie

Na webových stránkách WEF se od června 2020 uvádí: „Vstupujeme do éry ,internetu těl‘: sbíráme svá fyzická data prostřednictvím řady zařízení, která lze implantovat, spolknout nebo nosit. Výsledkem je obrovské množství údajů týkajících se zdraví, které by mohly zlepšit životní pohodu lidí na celém světě a ukázat se jako klíčové v boji proti pandemii covidu-19.“

Problémem se stává, když se nošení čipu pro kontrolu, ukládání a přenos dat a identifikaci osob stane normou nebo povinností, které je obtížné uniknout kvůli ekonomickým, politickým nebo společenským tlakům. Vždyť právě éra covidu, kdy se stát pustil do rozhodování o tělech lidí a samotný člověk nebo lékař už neměli být zodpovědní, ukázala, že základní lidské právo na integritu těla bylo podkopáno a dávno přestalo platit.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související články