Milan Kajínek

25. 3. 2024

Úhel pohledu

V souvislosti s poslední reportáží o kárné žalobě České advokátní komory (ČAK) na JUDr. Tomáše Nielsena ke mně dolehly hlasy o „politizaci“ komory, které krátce shrnuji níže jako retrospektivu událostí doby minulé.

Každý český advokát dle zákona skládá do rukou předsedy České advokátní komory tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“

Během covidového období vydal 25. března 2020 tehdejšího předseda ČAK Vladimír Jirousek prohlášení, v němž žádal advokáty „o zdrženlivost ve vztahu k všeobecně známé situaci a k přiměřenému a relevantnímu užívání jejich právních vědomostí“.

Onou všeobecně známou situací bylo vyhlášení epidemie a následně pandemie a s ní související vládou uvalená opatření na občany České republiky.

„Rovněž si neodpustil jmenovat advokáty, kteří si v této vážné situaci dovolili upozornit, že právo je třeba dodržovat za všech okolností, pokud chceme i po koronakrizi žít v právním státě,“ sdělila deníku Epoch Times advokátka JUDr. Vladana Vališová.

Advokát Tomáš Nielsen, zakladatel Institutu práva a občanských svobod, z. s., který byl ČAK pokárán za svůj přístup v této době, také naznačuje, že se advokátní komora „zpolitizovala“.

„Politizace České advokátní komory byla vidět i při jiných příležitostech. Na jednu z nich jsme s kolegy reagovali,“ sdělil Nielsen deníku Epoch Times a odkázal na článek uveřejněný na Pro Libertate nazvaný Odmítáme politickou angažovanost České advokátní komory.

Zde Nielsen reagoval na vzkaz tehdejšího předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce z 22. února 2023 směrem k politicky angažovaným advokátům.

„Domnívám se, že v dané situaci je na místě apelovat na politicky angažované advokátky a advokáty, a to zejména ty, kteří se v rámci politické soutěže orientují na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraničně politickou orientací České republiky, aby zvážili, zda by neměli po dobu své politické angažovanosti výkon advokacie pozastavit, aby jejich projevy nebyly dávány do souvislosti s advokacií,“ uváděl v článku Němec.

Na to, kromě jiných, reagoval na stejném portálu JUDr. Petr Vališ: „… Bylo by nemilé, kdyby se ČAK stala stavovskou organizací jen pro ty ‚správně orientované‘ členy. To by nejspíš o jejím respektování demokratických principů nesvědčilo.“ 

Onou stavovskou organizací myslí Jednotu československých advokátů, což byla instituce, která v roce 1938 koncipovala memorandum, za účelem zabránit příchodu advokátů z pohraničí, aby „neohrožovali českou národní věc“.

Výjimky se měly vztahovat pouze na ty, kteří prokázali „naprostou národní a státní spolehlivost“. V memorandu bylo mimo jiné zmíněno, že důvodem k jeho vydání bylo i hromadné přihlašování se k výkonu povolání advokáty německé a židovské národnosti.

Pro objasnění kontextu doby, v níž se tyto věci diskutovaly, uveďme, že někdejší ministr zdravotnictví Arenberger v dubnu 2021 veřejně prohlásil, že si je vědom toho, že „vydává nezákonné opatření, ale lidé se jím budou muset řídit, dokud ho nezruší soud“.

Nejvyšší správní soud v dubnu 2022 rozhodl, že diskriminace neočkovaných byla nezákonná. V souvislosti s proticovidovými opatřeními bylo dle nezávislé senátorky Jany Zwyrtek Hamplové podáno na vládu nejméně 58 ústavních stížností.

Na námitky Vališe a dalších advokátů publikované v Advokátním deníku posléze reagoval předseda ČAK Němec článkem nazvaným „Každý advokát má plné právo se politicky angažovat a svobodně vyjadřovat, měl by však přitom dodržovat advokátní etiku“, v němž upozornil na vytrhávání částí jeho předešlých stanovisek z kontextu a zdůraznil, že ČAK „je důsledně apolitická“.

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.