Milan Kajínek

10. 4. 2024

Obecně prospěšná společnost Kverulant, která se prezentuje jako watchdogová organizace bránící veřejný zájem, uvádí, že „mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze daňových poplatníků“. Upozorňuje také, že předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) počátkem roku 2022 slíbila zpřísnit pravidla pro zahraniční cesty poslanců a celkové snížení nákladů na provoz sněmovny o 39 milionů Kč.

Pekarová Adamová podle watchdogu cesty nezabezpečila a sněmovna v roce 2022 „pod jejím vedením utratila oproti minulým rokům o 141 milionů víc“.

„Ani v roce 2023 sněmovna rozpočet nedodržela, a to si ho oproti roku 2022 navýšila o 90 milionů. Sněmovna v roce 2023 utratila o 46 milionů víc,“ komentuje projekt další rok v aktualizaci článku se stejným URL na svém webu.

Vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny zaslal projektu Kverulant dopis (pdf), v němž se „ohrazuje proti nepravdivému obsahu“ článku (vydaný 19. dubna 2023 – tj. původní verze s informacemi za rok 2022), v němž tato tvrzení uvádí, a vyzval provozovatele k „okamžité opravě“, která měla být provedena do 20. dubna 2023, a pokud termín nebude dodržen, oznamuje vůli domáhat se stažení soudní cestou.

Cestovní náklady přišly v roce 2023 daňové poplatníky na 27,7 milionu korun, o 7 milionů víc než v roce 2022. V letech 2018 (18,8 mil.), 2019 (22,1 mil.), 2020 cestování zastavila koronavirová krize (2,8 mil.).

Kverulant.org

V dopise vedení sněmovny „naprosto odmítá“ tvrzení, že „předsedkyně Sněmovny nedodržela svůj slib o úspoře 40 milionů korun“. Větší výdaje vysvětluje „nečekanými“ výdaji, jakými bylo „vyplacení odchodného končícím poslancům za 8. volební období“ a „financování akcí v rámci parlamentní dimenze předsednictví ČR v Radě EU“, inflací a dalšími výdaji.

Podle vedení sněmovny skutečně k seškrtání rozpočtu o avizovanou částku došlo.

„Schválený rozpočet na rok 2022 byl proti původnímu návrhu prokazatelně snížen o 39 048 230 Kč, tzn. cca o 40 000 000 Kč, jak předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová avizovala. Sněmovna skutečně od ministerstva financí obdržela ve své kapitole celkové finance snížené o uvedenou sumu, což potvrzuje zákon o státním rozpočtu na rok 2022.

Z tohoto důvodu byl například snížen rozpočet na pořízení kancelářského materiálu, na překlady a tlumočení, na opravy a udržování budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, na cestovné poslanců a zaměstnanců (valutové výdaje, letenky, ubytování, výjezdní zasedání), pohoštění, věcné dary a investiční výdaje (programové vybavení, rekonstrukce objektů, gastronomické vybavení, obnova vozidel), celkově tedy došlo ke snížení provozních i kapitálových výdajů,“ uvádí v dopise vedoucí kanceláře sněmovny Martin Plíšek. Pokud by tedy nedošlo k těmto údajným škrtům, byl by rozpočet ještě o 40 milionů vyšší.

Deník Epoch Times požádal projekt Kverulant o zaslání dat, z nichž vycházejí, a také vedení Poslanecké sněmovny o komentář ke zveřejněnému článku a jeho obsahu.

Sněmovna reagovala zaslaným vysvětlením, které publikujeme níže. Nezpochybnila čísla publikovaná Kverulantem, pouze poskytla objasnění výše nákladů a výdajů. Projekt Kverulant též zaslal redakci data, z nichž vycházel, a ani zde jsme nenalezli rozpory s prezentovanými čísly.

Doplňujeme také informaci, že vedení sněmovny již v roce 2023 uvedlo, že navýšení rozpočtu zahrnovalo také „výdaje související s ubytováním válečných uprchlíků z Ukrajiny (11,4 mil.)“ a navýšení cen za elektrickou energii a plyn nebo cen za služby.

Vyjádření vedení sněmovny

Níže publikujeme nezkrácené vyjádření vedení Poslanecké sněmovny, které zaslala deníku The Epoch Times vedoucí Oddělení médií sněmovny Martina Lustigová:

Kancelář Poslanecké sněmovny se ohrazuje proti článku serveru Kverulant.org „Poslanecká sněmovna pod vedením Markéty Pekarové opět přečerpala rozpočet. Kverulant žádá omluvu a nápravu“ [pozn. redakce ETČR – jde o tentýž článek (URL), ale s aktualizovaným titulkem a informacemi]. Článek zavádějícím způsobem směšuje nesouvisející informace z různých let a různých volebních období.

Pokud jde o náklady za rok 2023, tak připomínáme, že v tomto roce dobíhaly investiční akce, které byly započaty dříve a dokončeny byly právě v loni. Vícenáklady a zejména vysoká inflace pak způsobily velký nárůst cen. Jedná se například o dokončení oprav fasád, nutnou rekonstrukci kotelen, rekonstrukci datové kabeláže, nezbytné náklady na kyberbezpečnost a digitalizaci, vybavení prostor Kanceláře Poslanecké sněmovny v objektu NKÚ v Praze-Holešovicích atd.

Co se týká nákladů na platy poslanců, ty jsou dány zákonem č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Platy a náhrady jsou tedy nárokové složky a jejich výši nelze nijak ovlivnit.

U cestovních nákladů zdůrazňujeme, že oproti plánovanému rozpočtu, který činil 32,036 milionu korun, došlo k úspoře, čerpáno bylo 27,751 milionu korun. Tato položka zahrnuje vedle zahraničních cest delegací poslanců také náklady na cesty zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo přijetí zahraničních delegací ve Sněmovně. Náklady na samotné zahraniční cesty poslanců činily v minulém roce 17,5 milionu korun, což je opět částka oproti schválenému rozpočtu nižší (rozpočet počítal s částkou 24,5 milionu korun). V oblasti zahraničních cest Poslanecká sněmovna nadále šetří, i na letošní rok jsou plánovány hlavně cesty delegací v rámci Evropy. Je tedy zavádějící v této souvislosti připomínat zahraniční cesty z minulých volebních období. Úspory se i letos dotknou také cest zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Nelze také srovnávat náklady na zahraniční cesty za rok 2023 a předcházející roky, kdy jejich počet významně snížila covidová pandemie.

S ohledem na nebývale vysokou míru inflace nelze srovnávat ,předcovidové‘ roky a současnost, protože se za tu dobu výrazně zvýšily náklady, což se pochopitelně promítá i do rozpočtu Poslanecké sněmovny.

Připomínáme, že Poslanecká sněmovna je nyní vázána tzv. konsolidačním balíčkem a na rok 2024 došlo ke snížení rozpočtu o 51 milionů korun ve srovnání s rokem předcházejícím. Závazky směřující k úsporám v oblasti provozu naplňujeme.

Veškeré údaje o rozpočtu Poslanecké sněmovny najdete na internetových stránkách Sněmovny a můžete tak s nimi pracovat.

TIP: Rozpočet Poslanecké sněmovny zde. Rozpočet sněmovny na rok 2024 zde.

„Náš pohled je a vždy bude jednostranný. Velmi však dbáme na to, aby to byl pohled podložený argumenty. Přestože nám opakovaně vyhrožují žalobami, tak jsme zatím nestáhli ani jediný článek… V ideálním případě na základě našich zjištění někdo z objektivních novinářů vyslechne vyjádření ostatních stran a publikuje článek reflektující komplexnější pohled,“ popisuje Kverulant svůj postoj na webu.

Související články

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...