Důvody za hromadným odlivem lidí z Kalifornie
Důvody za hromadným odlivem lidí z Kalifornie

Podle údajů amerického Úřadu pro sčítání lidu opustilo Kalifornii od dubna 2020 do července 2022 více než 700 000 lidí, z čehož čistý úbytek představuje přes půl milionu lidí. Co stojí za tímto nevídaným odlivem z nejlidnatějšího státu USA?