Konzervativní listy

16. 8. 2019

J. R. Nyquist byl publicistou pro WorldNetDaily, SierraTimes a Financial Sense Online. Je autorem knihy „Počátky čtvrté světové války“, „Blázen a jeho nepřítel“ a spoluautorem knihy „Nové taktiky globální války“. Nyní píše také pro newyorskou redakci deníku The Epoch Times.

Konzervativní listy začaly vydávat na pokračování překlad jeho nejnovější knihy „Blázen a jeho nepřítel“ (The Fool and his Enemy, 2018).

Blázen a jeho nepřítel: K metafyzice zla – část 1

Jedná se o mimořádnou postavu jednoho z amerických směrů současného konzervatismu. Níže se jí pokusíme blíže představit.

Jeffrey R. Nyquist (JRN) pochází z nejjižnějšího cípu západního pobřeží USA, kde také ukončil v roce 1990 na Kalifornské univerzitě v Irvine svá doktorská studia politických věd. Již během studií vzbudily jeho zájem čilé aktivity místních komunistů, obzvláště po jejich pokusech ho naverbovat. Blíže se na tento politický směr poté soustředil. Při dalším studiu různých pramenů jej zarazilo, že několik význačných přeběhlíků z vysokých pozic komunistických režimů do Spojených států vypovídalo podobně o dlouhodobé sovětské strategii. Ponořil se plně do studia tohoto problému a začal psát knihu „Origins of the Fourth World War“ (Počátky čtvrté světové války).

Během několikaleté práce si uvědomil, že se politika ve Spojených státech vyvíjí jinak, než předpokládal. Američtí konzervativci přijali bezelstně a bez dalšího zkoumání sovětský organizovaný ústup a vyhlásili vítězství ve studené válce. Podle výsledků studií JRN to ovšem nebyl Ronald Reagan, kdo stáhnul vlajku se srpem a kladivem v Kremlu, ale sami komunisté. Začal v roce 1991 publikovat své názory v časopisech The New American Magazine a Conservative Review, zatímco svou knihu odložil do šuplíku.

V roce 1998 došlo v jeho kariéře k podstatnému obratu. Kontaktoval ho Art Bell, druhý nejznámější rozhlasový komentátor po Rush Limbaugh, tehdy silně se rozvíjejícího zcela konzervativního audiomédia na středních vlnách. Art Bell se právě vrátil ze své cesty po Rusku, kde získal silný pocit, že vše je tam jeden velký podvod. Doslechl se o knize JRN, půjčil si od něj rukopis a pozval ho následně do své show. Okamžitě také naléhal na její uveřejnění, což JRN svým nákladem učinil. Díky tomuto impulsu začal pravidelně publikovat ve známých politických časopisech Newsmax, WorldNetDailySierra TimesDispatches Magazine a Financial Sense OnLine. Napsal pro ně přes jeden tisíc článků, které lze v jejich archívech dohledat.

Jeho druhá knížka vyšla jen v polštině, jako výběr z původních časopiseckých textů pod názvem „Kon Trajanski“. Další knihy, které vydal od roku 2014 se spoluautory pod názvy „Back from the Dead: Return of the Evil Empire“, „New Tactics of Global War“ a „Red Jihad“, jsou dostupné na Amazon.

Nyní prezentovaná kniha byla vydána nejprve v Německu, na žádost vydavatele v německém překladu a brzy na to i v Brazílii v portugalském překladu. JRN se tak snažil napomoci k osvobození brazilské politiky od dlouholetého jha propagandy předchozího režimu ovládaného komunisty. Seznámil se náhodně v roce 2017 v New Yorku se současným brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem, který na něho udělal dojem silné osobnosti, která plně pochopila hloubku komunistického ohrožení. Proto se zapojil do seriálu diskusí „Update Brazil“ na kanále youtube, kam pro své brazilské hosty zval významné znalce komunistického podvracení z celého světa. Navázal tím na internetové mezinárodní diskusní forum „The Final Phase“, které založil již v roce 1998. Vystupuje také na mnoha dalších audiovizuálních portálech jako žádaný host.

JRN získal za svou kariéru renomé detailního znalce komunistického hnutí v moderní a postmoderní době a zároveň jeho výmluvného odpůrce. Výslovně v tom navazuje na takové světové velikány, jako byl Witthaker Chambers v USA nebo jako je ruský disident Vladimír Bukovskij. Čerpá rozsáhle z publikovaných výpovědí i osobních interview s řadou významných přeběhlíků ze zemí komunistických režimů. Často se například odvolává na Anatolije Golicyna, Vladimíra Luněva, Igora Rozuna, Vladimíra Litviněnka nebo Iona Pacepu a další. Ale vychází i z rozborů těchto informací, provedených nezávislými americkými výzkumníky, nezatíženými neomarxistickým balastem, na rozdíl od současných oficiálních akademiků. Tím se ovšem často rozchází s názory jiných směrů konvenčních a salónních amerických konzervativců, kteří pošetile hledají společnou kompromisní cestu s globální levicí a předem odmítají vidět skryté hrozby, na které JRN ukazuje.

Na druhou stranu působí JRN také jako názorové krystalizační zrno, kolem kterého se strukturuje čím dál rozsáhlejší skupina spřízněných autorů a myslitelů z celého světa. Z amerických je to především historička Diana West, původem novozélandský dokumentátor americké podvratné levice Trevor Loudon nebo Cliff Kinckaid, šéf mediální agentury America Survival. Do svých interview zve také často experty na zbrojení nebo technické odborníky a vojenské znalce. Mnoho spolupracovníků má mezi kritiky komunismu se zkušeností z východoevropských zemí, například českého dokumentaristu Roberta Buchara, žijícího v USA. Většina uvedených jmen je našim čtenářům z článků, které publikujeme, dobře známá.

Kromě analýz jevů dnešní politické praxe ze své širší zkušenosti, komentuje JRN tyto rozbory i z určitého filosofického nadhledu, ukotveného v zažitém studiu klasiků a moderních myslitelů, jako je například C. G. Jung. Často na ně ve svých textech odkazuje. Je však orientován především na konzervativní křesťanské myslitele a vyhledává jejich současníky, mezi něž řadí například brazilského filosofa Olavo de Carvalho. Velmi blízký by mu byl patrně i náš Rio Preisner, s jehož dílem ani jménem se bohužel nesetkal.

V nové knize JRN předkládá bezprostřední reflexi vyhrocené evropské krize po přívalu imigrantů v roce 2015. Stejný problém ale otřásá po delší dobu i Spojenými státy. JRN shrnuje pohled na dnešní hodnotový rozklad západní společnosti a označuje ho za přímo bláznivý. Vykresluje i příznačného nepřítele, který vyčkává, až jeho setba nevyhnutelně dozraje. Do této přízemně rozehrané situace však vnáší transcendentní aspekt a zvažuje možnost zásahu „metalogiky božství“. Vyzvedává staré metafyzické ideje coby zdroje obrození.


Článek byl přebrán se svolením Konzervativních listů.

Myšlenky a postoje vyjádřené v článku se nemusejí shodovat s postoji The Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.