V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich Smetana zakladatelské dílo moderní české opery, které záhy přesáhlo domácí rámec a stalo se trvalou součástí světového operního repertoáru.

Evergreen českého divadla a hudby v jubilejní 20. inscenaci Národního divadla je poprvé v historii divadla režírován ženou – Magdalenou Švecovou.

Její inscenace se nevydala cestou provokativní či skandální interpretace, ani cestou konvenční nápodoby původních vzorů. „Groteskní, ale také velmi dojemný příběh Prodané nevěsty uchopila s něhou, inteligentním vtipem a nadsázkou i s pochopením pro dávno zmizelý řád (i neřád) lidských životů na české vesnici,“ uvádějí stránky Národního divadla v Praze.

Charakteristickým prvkem inscenace jsou mimo jiné kostýmy Zuzany Přidalové, inspirované rostlinnými a zvířecími motivy i choreografie Ladislavy Košíkové.


Opera je nastudována v češtině, v představení jsou použity české a anglické titulky.

Přibližná délka představení včetně 2 přestávek: 3 hodiny, přestávky 20 minut.

Hraje orchestr Národního divadla. Zpívá sbor Národního divadla. Spoluúčinkují Divadlo Continuo pod vedením uměleckého vedoucího Pavla Štourače, tanečníci a členové Kühnova dětského sboru.