Svoboda zvířat a další příznivci doufají, že se blíží čas, který nastolí změny pro zvířata v cirkusech. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání právě 6. prosince prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně. Novela se týká také zvířat v cirkusech.

V říjnu letošního roku členové organizace Svoboda zvířat v Poslanecké sněmovně zorganizovali seminář, na kterém poslancům a poslankyním ukázali, jak se chovají české cirkusy a co vše dělají zvířatům kvůli zisku. V prezentaci zmínili množení kočkovitých šelem v cirkusech, mytí slona v automyčce, promenády slonů, ale i smrt lachtana (viz video): lajkujte ho a sdílejte na facebooku.

Absurdní postoj veterinářů

Oproti tomu 9. listopadu vydalo představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky stanovisko, které schvaluje využívání zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat, která v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat usiluje o zákaz drezury a vystupování volně žijících zvířat v cirkusech, s tímto stanoviskem nesouhlasí a vyzývá KVL ČR k přehodnocení stanoviska.

Podle Svobody zvířat je celá situace naprosto absurdní. Postoj Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) je totiž v přímém rozporu s platným stanoviskem Federace Evropských Veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe), jíž je sama KVL ČR členem.

Novela teď míří do výborů, které k ní vydají svá stanoviska, ale také mohou navrhnout pozměňovací návrhy. Novela zatím volně žijící druhy zvířat před zneužíváním v cirkusech v ČR dostatečně nechrání. Před konečným schválením organizace bojuje za změnu novely. A právě tato chvíle se blíží: poslanci budou moci předložit pozměňovací návrh zákona, který zneužívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech zastaví.

Současný zákon nedostačuje

Zákon na ochranu zvířat proti týrání v současnosti zakazuje využívat v cirkusech nově narozené jedince vybraných druhů volně žijících zvířat, konkrétně primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfínovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Podle Svobody zvířat současný návrh zákona v oblasti vystupování volně žijících druhů zvířat v cirkusech prakticky nic nezlepšuje, ale naopak prohlubuje již existující dvojí pohled na ochranu zvířat. Již nyní se po cirkusech vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících druhů zvířat. Plánované licence by navíc cirkusům, na rozdíl od zájmových chovů, umožnily množit vybrané druhy šelem za účelem veřejného vystoupení. Podle Svobody zvířat jde ale o další privilegium pro cirkusy.

„Stále se tu nechává prostor pro nekontrolovatelné množení šelem. Ne každý jedinec se na drezuru a vystupování hodí. Co se tedy stane s mláďaty, která majitelé cirkusu označí jako pro drezuru nevhodná? Není těžké zjistit, že některé cirkusy se přímo chlubí úspěchy v množení kočkovitých šelem, které pak zřejmě končí u soukromých chovatelů, v tzv. mazlících zookoutcích, či neznámo kde. Přitom není důvod, proč by cirkusy neměly dodržovat stejná pravidla jako chovatelé, kteří veřejná vystoupení neprovádějí,“ říká koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat Lucie Hemrová.

Podle Svobody zvířat je navíc navrhované vydávání licencí k veřejným vystoupením se šelmami problematické samo o sobě. 

„Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že licencování nevede ke zlepšení podmínek zvířat v cirkusech. Naopak systém nebývá v praxi dobře aplikován a zároveň představuje významnou administrativní a finanční zátěž,“ dodává Hemrová.

To ostatně přiznává i důvodová zpráva k novele zákona, která uvádí, že: „uvedené úkony jsou časově náročné a znamenají pro krajské veterinární správy nemalé finanční náklady zahrnující náklady na cestovné a příslušný podíl mzdových nákladů na provádění úkonů veterinárního dozoru“.

Svoboda zvířat proto usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení předložen pozměňovací návrh, který by zcela jasně a úplně odmítl využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Více na: www.cirkusybezzvirat.cz