Mnoho lidí přemýšlí, jak najít dobrého akupunkturistu. Pro zodpovězení této jednoduché otázky je důležité pochopit, co je vlastně ta akupunktura a jak funguje.

Pár slov o akupunktuře

Akupunktura je léčebná metoda starověké čínské medicíny. Spolu s moderní verzí tradiční čínské medicíny je starověká čínská medicína úplným lékařským systémem předávaným z neznámé prehistorické civilizace. Číňané dřív věřili, že umění čínské medicíny je darem z nebes.

Tento lékařský systém uznává anatomii a fyziologii lidského těla tak jako moderní medicína, ale navíc také mapuje a vysvětluje energetickou síť, která se nachází v každém z nás. Přestože je tato úroveň lidské existence pro nás stále neviditelná, v životě ji každodenně zažíváme.

Energii, kterou tradiční čínská medicína zmapovala, se říká čchi (v pinyinu psáno čchi). Je to životní síla, která udržuje tělo v dobrém stavu, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Čchi v těle obíhá prostřednictvím tzv. meridiánů, to jest sítě energetických drah napojených na hlavní vnitřní orgány. Dnešní zobrazovací technologie tyto meridiány dosud nejsou schopny vidět.

Pokud čchi obíhá dostatečně a správným směrem, tělo funguje normálně. Zato jakýkoli fyzický, chemický nebo emocionální stres čchi ohrožuje a blokuje meridiány.

Stres způsobuje dysfunkce, což ovlivňuje různé oblasti našeho organismu, náladu a mysl. Narušený tok čchi se může projevit jako chemické, fyzikální, a dokonce strukturální abnormality, které moderní medicína již dokáže detekovat a snaží se je léčit.

Na povrchu těla se nacházejí specifické body nebo malá místa, která jsou spojena se specifickými meridiány a orgánovými systémy. Budeme-li tyto body stimulovat vpichováním jehliček a manipulací s nimi, budeme schopni otevřít zablokované meridiány, přesměrovat čchi a usnadnit její tok. Tím lze snížit dysfunkci a symptomy, které pacient cítí.

Léčba akupunkturou zabrání tomu, aby se příznaky vyvinuly v závažné onemocnění. Nejdůležitější práce se však provádí před vložením jehel. Je to diagnóza a hodnocení toho, jaké meridiány jsou zapojeny a jakým způsobem je čchi nevyvážená.

Diagnóza a vyhodnocení čchi určují výběr bodů a techniky zavádění jehel. Tento diagnostický proces vyžaduje klinické dovednosti, včetně vyšetření jazyka a pulzu, což jsou typické diagnostické nástroje čínské medicíny. Aby doktor dobře diagnostikoval pacienta, potřebuje spolehlivé a komplexní znalosti energetických systémů a jejich funkcí.

Ačkoli symptomy a dysfunkce mohou reagovat na akupunkturní léčbu bezprostředně po prvním sezení, jakýkoli chronický stav bude vyžadovat každodenní léčbu po určitý čas. Jen tak lze dosáhnout významného zlepšení.

Jak najít dobrého akupunkturistu

Stejně jako při výběru jakéhokoli jiného profesionála v oblasti služeb, doporučení jsou důležitá. Nejlepší doporučení přicházejí samozřejmě od vašich přátel, rodiny nebo kolegů v práci, zkrátka lidí, kterým důvěřujete a kteří měli s praktikem čínské medicíny sami pozitivní zkušenost a dobré výsledky.

Pokud neznáte nikoho, kdo by vám doporučil dobrého odborníka, můžete si sestavit seznam akupunkturistů ve vašem regionu a dohodnout si s nimi pohovor.

Dobrými otázkami zjistíte hodně. Můžete se zeptat, jak diagnostikují své pacienty a jaký by byl léčebný plán. Můžete se také zeptat, jaké jsou jejich zkušenosti s léčbou takových stavů, jako je ten váš. Dobrému akupunkturistovi bude záležet na jeho práci i na svých pacientech a ochotně vám tyto dotazy zodpoví.

Dobrý akupunkturista používá akupunkturu jako nástroj kompletního lékařského systému a nenahlíží na ni pouze jako na píchání jehliček do kůže, svalů nebo nervů podle chápání moderní anatomie.

Dobrý praktik akupunktury se v ničem neliší od jiných lékařských specialistů. I on by měl mít starostlivé srdce, dobré znalosti, klinické dovednosti a být schopen efektivní komunikace.

Kromě toho musí být akupunkturista schopen docenit a uznávat energetický systém člověka, jak jej popisuje stará čínská medicína. Protože neexistují žádné externí nástroje, které by umožňovaly tento systém vidět, musí být akupunkturista schopen „vidět“ ho pomocí „kvantových brýlí“.

Pochopení energetické podstaty lidské bytosti je pro léčebný proces rozhodující. Lidské tělo je otevřená soustava, kde neustále probíhá výměna mezi tělesnou energii a energií v okolí a v druhých lidech. Akupunkturista může pacientům doporučit, aby měli na paměti okolní změny klimatu, chování a mezilidské vztahy.

Protože energie cirkuluje v poledníkových systémech řádným a včasným způsobem, měl by akupunkturista doporučit pacientům, aby žili život maximálně shodný s energetickým tokem přírody. To zahrnuje jasné instrukce o tom, kdy vstávat, kdy odpočívat, kdy cvičit, kdy jíst a kdy se pročišťovat.

Akupunkturistova vlastní energie je také důležitá při interakci a zásahu do energie pacienta. Dobrý akupunkturista musí kultivovat svou energii na zdravou úroveň a během léčby zůstat velmi soustředěný.

Dr. Jingduan Yang je certifikovaný psychiatr a také učitel a lékař tradiční čínské medicíny, kterou se zaobíral jeho otec, děd i praděd. Doktor Yang působí v USA – v New Yorku, Pensylvánii a New Jersey. Jeho webová stránka je taoinstitute.com.

Z originálního článku deníku The Epoch Times New York přeložila M.S.