Milan Kajínek

11. 12. 2020

Názor

Je důležité si uvědomit, že před příchodem Charlese Darwina a Karla Marxe lidé nevěřili v evoluční teorii, naopak věřili v existenci dobra a zla, věřili v duchovní závazky, které stanovují lidem závazné morální principy, podle kterých se mají chovat, snažili se chovat podle morálních principů. A ať už se jednalo o společnosti ovlivněné křesťanstvím, buddhismem, taoismem, judaismem nebo konfucianismem, měli všichni podobné morální hodnoty.

S Darwinem a Marxem se morální základna začala zpochybňovat. Mnozí jejich následovníci vedli společnost do éry materialismu, který popíral existenci Boha, Buddhy či Taa, a do éry dialektického materialismu, který popíral existenci duše. Ba co více, do éry, která popírá existenci dobra a zla.

Morální základna společnosti se pod vedením komunistických hnutí zhroutila poměrně rychle podle následujícího schématu.

Karl Marx a jeho následovníci využili Darwinovy teorie k tvrzením, že Bůh je pouhým výplodem lidské mysli a lidské fantazie. Když potom přesvědčili lidi, že tedy Bůh neexistuje, že jeho existence je v rozporu s vědou, přišla na řadu další logická otázka. Co potom znamenají duchovní závazky? Nejsou to také pouhé výplody lidské mysli?

A dekonstrukce hodnot postupovala dál. Pokud neexistují duchovní závazky, k čemu je desatero přikázání jako – nelži, nekraď, nezabíjej, buď věrný své ženě, měj v úctě své rodiče…? Nejsou to také pouhé výplody naší fantazie?

V prosinci roku 1860 napsal Marx o Darwinově teorii svému spolupracovníkovi Friedrichu Engelsovi pochvalnou zmínku, v níž spis O původu druhů chválil jako „knihu, která obsahuje přírodně historický základ pro naše stanovisko [historický materialismus]“.

V dopise adresovaném socialistickému filozofovi Ferdinandu Lassalleovi v lednu roku 1862 Marx napsal: „Darwinova kniha je velmi důležitá a slouží mi jako přírodovědecký základ pro třídní boj v dějinách.“

Ve skutečnosti poté marxisté a komunisté začali prohlašovat, že náboženství jsou „opiem lidstva“, že slouží pouze k manipulaci lidí, a že morální principy jsou pouze takové „mezilidské dohody“ o tom, jak se mezi sebou budou chovat.

Nejstrašnějším závěrem celé této ideologické mašinérie je prohlášení, že dobro a zlo ve skutečnosti neexistují. Potom je dobro a zlo, podle této ryze materialistické ideologie, dalším výplodem lidské mysli.

Teorie a přístupy relativismu a dekonstrukce nakonec rozložily a zpochybnily poslední zbytky víry a představ lidí o existenci dobra a zla, odměny za dobré skutky a potrestání za skutky špatné. Co je dobré a co je špatné? V tomto bodě lidé pod tlakem myšlenkových a ideologických proudů odpovídají: „To je relativní.“

Potom už neexistuje žádná pravda. Dobro a zlo začne vykládat každý právník jako „úhel pohledu“ nebo „nazírání společnosti na určité věci v určité době“ a podobně.

Společnosti, režimy a vlády zbavené morálních hodnot se bez jakýchkoliv obav z konání zla a s vírou, že duše neexistuje, vrhají do bitvy o to utrhnout si pro sebe co nejvíce dokud život neskončí. Protože potom už nic nebude a naši duši nečeká žádná odplata.

Nyní již věří, že neexistují žádné důsledky jejich činů, nevěří ve vyšší moc, která by mohla přinést trest v podobě katastrofy nebo epidemie, pokud se lidstvo morálně zkazí do neúnosného bodu. Nevěří ani tomu, že bude muset jeho duše nést v dalším životě tíhu jeho předchozích skutků a odváží se udělat cokoliv. Pokud to nikdo neuvidí, pokud mě nikdo nechytí nebo pokud vychytrale dokážu využít svoji moc nebo mezery v zákonech, potom jsem úspěšný „vítěz“.

Ti morální jsou nyní označováni za „ty hloupé, naivní, slabé a snadno využitelné“. Věřící jsou potom „pošetilí, nevědečtí a zastaralí“.

Ve skutečnosti pod vlivem těchto ideologií (od marxismu, darwinismu přes komunismus k progresivismu a dalším) je tím, kdo prohrává každý člověk, každá společnost a všichni lidé, kteří těmto myšlenkám podlehli a přijali je za své.

Nemusíme chodit daleko. Kolik z těchto tezí se dnes vyučuje na našich školách jako „základ“ nebo je oslavováno v masmédiích.

Mnozí lidé dnes přemýšlí o tom, že v období komunismu byla morálka lidí lepší než dnes. To je samozřejmě v mnoha ohledech pravda. Tito lidé si však neuvědomují, že morálku si do období komunismu přinesli lidé z předcházejícího období.

Rovněž neberou v potaz fakt, že morální úpadek nastartovaný v období komunismu se nikdy nezastavil a pokračoval dále pod vedením různých myšlenkových hnutí započatých Darwinem, Marxem a dalšími lidmi, kteří morální úpadek přiživují dodnes.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.