Joshua Philipp

17. 8. 2020

Komentář

Komunismus v průběhu minulého století způsobil skrze hladomor, politické čistky či genocidu smrt více než 100 milionů lidí. Vytvořil společnosti, kde moc drží malá skupina, která zotročuje celé národy, a kde se popraviště, gulagy a pracovně-převýchovné tábory stávají součástí každodenního života.

Propady ekonomiky, masové zabíjení a zotročování způsobené komunismem však nejsou největšími zločiny tohoto systému.

Největším zločinem komunismu je zničení lidské duše.

Klíčovým cílem komunismu je demoralizovat společnost – zničit kulturu, náboženství a základní hodnoty jakékoli společnosti, které se dotkne.

Tento cíl je jasně stanoven v „Manifestu komunistické strany“, v němž Karl Marx a Friedrich Engels v roce 1848 uvedli, že komunismus „odstraňuje veškeré náboženství a morálku“.

Nejděsivější věcí pro kteréhokoliv člověka je zničení víry, přesvědčení a morálních hodnot. V Evangeliu podle Matouše v Bibli se praví: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“

Opakovaně jsme mohli vidět, že cílem komunismu je zničit duši lidstva.

Poté, co v roce 1921 bývalý sovětský vůdce Vladimir Lenin nařídil, aby byla odebrána zemědělcům semena, zasáhl Rusko hladomor. Důsledkem toho zemřelo hladem pět až deset milionů lidí. Podle Černé knihy komunismu na to Lenin reagoval slovy, že hladomor byl pro komunistické hnutí prospěšný, protože „hladomor také zničí víru nejen v cara, nýbrž i v Boha“.

Zatímco komunismus si nasazuje různé masky a pokouší se přesvědčit lidi, že jeho úmysly jsou laskavé, vliv jeho zakořenění lze pozorovat všude. A zatímco komunismus předstírá, že je ateistický, mnoho z jeho zakladatelů, včetně Marxe, nebyli. Měli satanistické přesvědčení.

Rumunský kazatel Richard Wurmbrand, který byl za komunismu uvězněn, dokumentoval velkou část této historie ve své knize Marx a Satan.

Jedním příkladem je Michail Bakunin, Marxův pobočník z První internacionály, který napsal: „Zlo je satanská vzpoura proti božské autoritě, vzpoura, ve které vidíme zárodečný klíček všech lidských emancipací – revoluci. Socialisté se navzájem poznávají slovy ‚Ve jménu toho, komu bylo velice ukřivděno‘.“

Marxův satanismus je patrný z jeho raných spisů. V básni „Modlitba zoufalého“ napsal, že by „vybudoval [svůj] trůn vysoko na výšinách“, a pokračoval: „jeho vrchol bude studený a obrovský. / Jeho opevněním bude nadlidský strach, / jeho strážcem – nejtemnější muka. / Kdo k němu pozvedne svůj zdravý zrak, / ten se odvrátí zsinalý a ztratí řeč; / sevře ho slepá a mrazivá smrtelná úzkost. / Nechť si jeho štěstí uchystá hrob.“

V básni „Hráč“ Marx píše: „Pekelné výpary vystupují k mému mozku, / naplňují jej až k šílenství, až se mé srdce zcela změní“ a „Vidíš ten meč? / Sám kníže temnoty mně jej dal.“

Životopisec Robert Payne ve své knize Marx z roku 1968 napsal, že Marx „měl ďábelský pohled na svět a ďábelskou zákeřnost. Někdy se zdálo, že si je toho, že vykonává dílo zla, vědom“.

Ze základních principů komunismu můžeme také vidět, že je svou povahou satanistický. Tím se dostáváme k dialektickému materialismu, který Josif Stalin popsal v roce 1938 coby „světonázor marxisticko-leninistické strany“.

Satanismus pracuje skrze obrácení hodnot v křesťanském systému. Dialektický materialismus funguje na obrácení hodnot všech tradičních přesvědčení ve všech pravověrných náboženských systémech. Pracuje na třech principech – identifikaci, rozporu a odstranění středu. Převrácení jakékoli tradiční hodnoty, na kterou se zaměří, se stane tématem, které komunismus bude prosazovat. Převrácení tradic a morálky dále použije k tomu, aby společnost vedl k boji, a tento boj použije ke zničení hodnot, které v dané společnosti existují.

Papež Pius XI. v roce 1937 napsal, že v rámci tohoto systému se komunismus pokouší „vyostřit antagonismy, které vznikají mezi různými společenskými třídami“. To znamená, že komunisté vytvářejí třídní boj, aby vytvořili zuřivou nenávist, která může dále pohánět jejich cíle pod falešným praporem „pokroku“.

Komunismus není jen politický či ekonomický systém. Jeho podoby existují v mnoha hnutích, jejichž cílem je zničit naše hodnoty, tradice a přesvědčení. Slovy Karla Marxe jde o přízrak, a jeho cílem je zničit lidstvo.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanoviska The Epoch Times.

Článek původně vyšel na stránkách newyorské redakce The Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.