Níže uvádíme projev amerického prezidenta Donalda J. Trumpa po událostech ze 6. a 7. ledna, které se odehrály při sčítání hlasů Sboru volitelů na společném zasedání Kongresu USA ve Washingtonu D. C.

Donald Trump: Rád bych začal vyjádřením k tomu odpornému útoku na Kapitol. Jako všichni Američané i já jsem pobouřen násilím, nedodržováním zákona a chaosem.

Okamžitě jsem nasadil Národní gardu a federální policii, aby zabezpečili budovu a vyhnali narušitele. Amerika je a vždy musí být národem práva a pořádku.

Demonstranti, kteří vnikli do Kapitolu, pošpinili sídlo americké demokracie. Vy, co jste se zapojili do násilností a ničení, nereprezentujete naši zemi. A vy, kteří jste porušili zákon, zaplatíte.

Procházeli jsme vášnivými volbami a emoce jsou silné. Ale nyní se musí ochladit vznětlivost a obnovit klid. Musíme pokračovat v záležitostech Ameriky.

Můj tým se pustil s vervou do každé právní možnosti, aby bojoval o výsledek voleb. Mým jediným cílem bylo dosáhnout čestných voleb. A tím jsem bojoval za obranu americké demokracie.

Pořád pevně věřím, že musíme reformovat naše volební zákony, abychom byli schopni ověřit identitu a způsobilost všech voličů, a zajistili víru a jistotu ve všechny budoucí volby.

Kongres nyní certifikoval výsledky. 20. ledna bude inaugurována nová administrativa. Teď se zaměřím na zajištění hladkého, řádného a bezproblémového předání pravomocí.

Nynější situaci si žádá zahojení a usmíření. Rok 2020 byl pro naše lidi náročný.

Hrozivá pandemie obrátila naruby život mnoha našim občanům, miliony izolovala v jejich domovech, poškodila naši ekonomiku a vyžádala si bezpočet životů.

Porazit pandemii a znovu vybudovat největší ekonomiku na zemi si bude žádat spolupráci nás všech. Bude si žádat znovu se zaměřit na občanské hodnoty patriotismu, víry, dobročinnosti, komunity a rodiny. Musíme revitalizovat posvátná pouta lásky a loajality, která nás semknou dohromady jako jednu národní rodinu.

Občané naší země, bylo mi životní ctí sloužit vám jako prezident.

A všem mým úžasným podporovatelům: vím, že jste zklamaní, ale také bych vám chtěl dát vědět, že naše úžasná cesta teprve začíná.

Děkuji vám. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe.


Události v USA k 8. lednu 2021