Na půdě britského a amerického parlamentu vznikají návrhy zákonů, které reagují na obchodování s lidskými orgány a částmi lidského těla. Důvodem jsou nekalé praktiky v této oblasti, rozšířené především v Číně.

Zatímco v případě ISIS nebo různých zločinných skupin se jedná o zvrácené praktiky nevládních organizací, v Číně tyto praktiky, podle dosud publikovaných vyšetřovacích zpráv, řídí přímo vládnoucí komunistická strana, jejíž úředníci z nich pravděpodobně také profitují.

K těmto závěrům docházejí nevládní sdružení lékařů, právníků, politiků a výzkumníků. Jednou z takových nevládních organizací je ETAC, která na svých stránkách zveřejňuje vyšetřovací zprávy a monitoruje celosvětový vývoj v oblasti této problematiky zneužívání politických vězňů jako nedobrovolných dárců orgánů pro komerční transplantace.

Lord Philip Hunt z ministerstva zdravotnictví Velké Británie na začátku března 2021 uvedl, že by rád viděl více změn v britských zákonech v oblasti boje proti nucenému odebírání orgánů.

Hunt prosazuje pozměňovací návrh zákona upravujícího pravidla pro používání dovážených lidských tkání v lékařství. Návrh zákona znamená, že „ministři mají nyní možnost zastavit přivážení orgánů nebo lidských tkání z jiných zemí, kde nebyl dán náležitý souhlas“, sdělil Hunt The Epoch Times.

„V případě Číny to znamená, že orgány vězňů svědomí, Ujgurů nebo praktikujících Falun Gong, nemohou být dopraveny do naší země bez řádného souhlasu,“ vysvětluje Hunt s odvoláním na opakované důvěryhodné zprávy o tom, že jsou v Číně věznění příznivci meditační praxe Falun Gong a členové ujgurského etnika zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů.

„Je to malý krůček. Ale je to důležitý krok jak ve Velké Británii, tak na mezinárodní úrovni, aby bylo jasné, že používání nuceného dárcovství orgánů je naprosto odporné, a my chceme, aby se to zastavilo,” dodal lord Hunt.

Nadstranická skupina amerických zákonodárců představila v Senátu a ve sněmovně USA podobnou legislativu, která má rovněž reagovat na diskutovanou problematiku a dát státu účinné nástroje, jak potírat obchod s orgány.

„Sklízení orgánů (odebírání orgánů vězňům) je do nebe volající barbarský a nehumánní čin, který nemá v našem světě místo,” řekl poslanec USA Chris Smith 9. března 2021. Republikán Smith je hlavním sponzorem sněmovní verze zákona.

„Musíme udělat víc pro to, abychom skoncovali s hrůzným zneužíváním ze strany mezinárodních gangů obchodujících s lidmi, teroristických organizací, a dokonce i některých vlád – zejména čínského komunistického režimu –, které zabíjejí nevinné lidi a prodávají jejich orgány za účelem zisku,“ dodal Smith.

„Naše legislativa by v USA posílila ministerstvo zahraničí, aby identifikovalo a odhalilo obchodníky s orgány a obchodníky s lidmi po celém světě s cílem potrestat pachatele prostřednictvím účinných sankcí a cestovních omezení.”

Zákon nazvaný Stop Forced Organ Harvesting Act by opravňoval americkou vládu odepřít přístup nebo zrušit pasy lidem, kteří se podílejí na nelegálním nákupu orgánů.

Na začátku března 2021 proběhla také mezinárodní konference expertů v oblasti čínské transplantační chirurgie, kde se diskutovalo o současné situaci v Číně a vývoji reakce mezinárodní komunity. (záznam konference)

„V otázce nuceného odběru orgánů mezinárodní společenství mlčí navzdory důkazům už příliš dlouho,“ řekla Kristina Olneyová z neziskové nadace Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) během on-line semináře konaného 24. února 2021.

Internetové fórum spolupořádaly organizace VOC a ETAC.

„Spojené státy a národy světa respektující práva se musí postavit důkazům o tomto děsivém porušování lidských práv, k němuž dnes v Číně dochází, a pohnat Komunistickou stranu Číny k odpovědnosti za její spoluvinu. Tento zločin nemá v 21. století místo,“ uvedla Kristina Olneyová.

Článek byl sepsán díky reportážím Franka Fanga (2) a Lily Zhou.