ČR, Vysočina: Jedním z dalších kroků rozvolnění protiepidemických opatření bylo otevření venkovních zahrádek v restauracích, kam hosté mohli vstoupit. Samozřejmě, vstoupit, jestliže splňují podmínku, která byla stanovena – buď prokázáním očkování nebo proděláním nemoci či platným negativním testem. Pracovník hygieny obchází zahrádky doprovázen dvěma policisty PČR.

Zeptali jsme se RNDr. Jiřího Kose z KHS v Jihlavě, jaké mají odezvy ze zahrádek.

„Zkontrolovali jsme a pokračujeme u subjektů asi více než sto hostů. A více než 30 % v podstatě buď není schopno doložit – anebo jen obtížně – ty doklady, které by je opravňovaly k návštěvě restaurační zahrádky. Nedivím se jim, protože v průběhu 14 dní došlo několikrát ke změně opatření, takže lidé v tom tápou.

Udělila policie nějaké pokuty?

„V cíli jsme to řešili domluvou. Policie tam byla z toho důvodu, kdyby se někdo z kontrolovaných hostí choval arogantně, násilně, mařil úřední výkon – v tom případě by se k pokutě přistoupilo. Ale lidé v podstatě reagovali korektně.“

Pokud při takové kontrole předložím samotest, bude uznán jako platný doklad?

„Samotest byste musela udělat tam, na místě. Samotest má asi podobnou platnost jako čestné prohlášení.“

Pokud jsem se nechala testovat, obdržela jsem SMS s datem a potvrzením – slouží to také jako doklad?

Mělo by to stačit. To říkám podmínečně. Ale – pokud se necháte testovat u zdravotníků, tak oni vám ten nový certifikát vystaví.

Výmluvy na právním podkladě

Ovšem ne při všech kontrolách hostů zahrádek proběhlo vše velmi hladce. Během kontrol, jak říkají policisté, narazili na některé fígle, které hosté používají, jako např. že na výzvu o předložení platného potvrzení odpovídají: „Využívám svého práva podle § 53 (důkaz listinou) a odmítám na jeho základě podávat jakékoliv vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoliv důkaz.“ Podobně je pak platné i čestné prohlášení o vlastní bezinfekčnosti.

Takovou výmluvu lidem radí i právníci: „Nikdo není povinen vypovídat, kdyby mohl sobě nebo osobě blízké způsobit trestní nebo správní stíhání.“

A toto je možno použít v případě kontroly na zahrádkách, uvádí na svém facebookovém profilu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Hygienici v takovém případě nemají žádný procesní postup, jak hosta vykázat. Navíc KHS do zápisu uvede, že vše bylo v pořádku a že hosté pravidla dodržují.

Očkovaní budou mít výhodu. Zajímá je cestování

„Ale pokud by člověk měl potvrzení, že byl testován na pracovišti, děcka testována ve škole – anebo ten autorizovaný antigenní test, který dělají zdravotníci a ze kterého se dá získat doklad, a nyní to už nebude problém, jelikož se otevřela databáze, ze které každý může získat písemný doklad. Jsou tam údaje o prodělané nemoci, o očkování, o první, druhé dávce nebo pokud byl testován PCR testem,“ uvádí Dr. Kos.

To všechno se dá dohledat na ocko.uzis.cz. V poslední době o tato data vzrostl zájem.

„Protože se natáhla doba po prodělání nemoci z 90 dnů na 180 dnů, zvedl se zájem o potvrzení kvůli cestování. Virová vlna u nás kulminovala na přelomu února a března, a tak ti lidé shání potvrzení, které jim platí do srpna. Zájem obrovsky stoupl, je to velká skupina lidí, která v podstatě z toho ´vypadla´. Chtějí buď potvrzení o prodělané nemoci nebo už jsou očkováni, aby mohli v létě cestovat,“ dodává Kos.

Právě pro velký zájem tato databáze 1. června zkolabovala od přetížení. Posléze ji znovu zprovoznili.