Joseph Lord

Průzkum agentury Rasmussen zveřejněný v úterý ukázal, že většina pravděpodobných voličů v USA odmítá protipolicejní postoje.

Odebrat peníze policii?

Jedna z otázek se účastníků ptala, co si myslí o výroku demokratického kongresmana Coriho Bushe, který pronesl minulý týden v rozhovoru pro televizi CBS. Bush řekl, že „musí dojít k odfinancování policie, musíme policii odebrat finance a dát tyto peníze do sociálních záchranných sítí“.

S tímto výrokem nesouhlasilo 63 % respondentů, přičemž 51 % uvedlo, že s ním „rozhodně nesouhlasí“. Dalších 31 % respondentů uvedlo, že s Bushem souhlasí, přičemž pouze 12 % uvedlo, že s výrokem „rozhodně souhlasí“.

Průzkum také ukázal, že s ním souhlasilo pouze 46 % demokratů, což naznačuje, že slogan „odeberte finance policii“ („defund the police“) názorově rozděluje i samotnou Demokratickou stranu. Ostatní politické skupiny Bushův výrok v drtivé většině odmítly, souhlas vyjádřilo pouze 23 % republikánů a 20 % nezávislých.

Odchod šerifa z Demokratické strany USA

Další otázka u účastníků zjišťovala jejich názor na prohlášení šerifa Alana Cloningera z okresu Gaston v Severní Karolíně. Cloninger, celoživotní demokrat, se dostal do celostátních zpráv poté, co tento měsíc v rozhovoru oznámil, že odchází z policejního sboru a opouští Demokratickou stranu.

Své důvody vysvětlil šerif slovy: „Někteří noví demokraté ve Washingtonu napadají a ponižují všechny strážce zákona, kteří denně riskují svůj život, aby chránili lidi.“

„Někteří noví demokraté ve Washingtonu napadají a ponižují všechny strážce zákona, kteří denně riskují svůj život, aby chránili lidi.“ – šerif Alan Cloninger

S tímto výrokem souhlasilo 57 % respondentů, z toho 40 % „rozhodně souhlasilo“. S výrokem nesouhlasilo 31 % respondentů, z toho 21 % „rozhodně nesouhlasilo“. Dalších 11 % si nebylo jisto. Z celkového počtu respondentů s výrokem souhlasilo 44 % demokratů, 72 % republikánů a 57 % nezávislých. Souhlas s výrokem vyjádřilo také 68 % dotazovaných z řad menšin.

Spokojenost s činností policie

Další otázka v průzkumu zněla: „Jak hodnotíte činnost policie v oblasti, kde žijete?“ Výsledky ukázaly, že většina Američanů je s prací místních policistů v drtivé většině spokojena, neboť 71 % z nich hodnotí svou místní policii jako „dobrou“ nebo „vynikající“; pouze 25 % odpovědělo, že odvádí „docela dobrou“ nebo „špatnou“ práci. Velká většina v rámci všech jednotlivých dotazovaných politických a rasových skupin uvedla, že policie si vede „dobře“ nebo lépe, včetně 57 % černošských voličů.

Jsou policisté rasističtí?

Většina (68 %) respondentů si také nemyslí, že by většina policistů byla rasistická, tento názor zastává pouze 18 % dotazovaných. Z respondentů většina v každé politické skupině toto tvrzení odmítla: 76 % republikánů, 60 % demokratů a 69 % nezávislých. Toto tvrzení těsně odmítli také voliči všech dotazovaných rasových skupin: 73 % bělochů, 50 % černochů a 63 % ostatních menšin.

Hnutí ,Defund the Police‘ ovládlo Demokratickou stranu USA

Protipolicejní rétorika rozděluje Demokratickou stranu od smrti George Floyda. Progresivisté jako Bush a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová hnutí ,Odeberte finance policii‘ (Defund the Police) vyjádřili podporu. Starší a umírněnější lídři jako republikán Jim Clyburn však vyjádřili nad tímto hnutím roztrpčení.

V rozhovoru s Mehdi Hassanem Clyburn svou frustraci vysvětlil: „Odebrání peněz policii je nepřijatelné i pro černochy. ,Defund the police‘ naprosto ovládlo Demokratickou stranu … a nikdo mě nemůže nazvat jinak než progresivistou.“ Dodal také: „… v 60. letech ,burn, baby, burn‘ naše hnutí zničilo; ,Defund the Police‘ udělá totéž s dnešními progresivními hnutími. Tento druh sloganů nám nepřináší nic dobrého.“ Clyburn vysvětlil, že podobně se vyjadřují i další členové strany: „Spousta demokratů mi říká: ,Defund the Police‘ je problém.“

Tento nový průzkum naznačuje, že Clyburn a další umírnění mají pravdu v tom, že protipolicejní nálady – zejména myšlenka odfinancování policejních oddělení – jsou u Američanů napříč většinou politických a etnických skupin v drtivé většině nepopulární.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce The Epoch Times.