Poslanec Tomio Okamura (SPD) v pořadu CNN Prima News uvedl, že pro něho jako politika je přijatelný model, který nastavilo sousední Rakousko, kdy se jako průkaz „bezinfekčnosti“ uznávají i protilátky na covid-19 přítomné v těle po prodělané nemoci, nikoliv pouze očkování nebo testování.

„Očkování musí být dobrovolné, kdo se chce nechat očkovat, ať se dobrovolně očkuje, kdo nechce, nesmí být diskriminován,“ uvedl Okamura.

Podle Okamury vláda vyvíjí na občany neúměrně vysoký tlak, aby se nechali očkovat, který je již v rozporu s ústavou. Vláda, a především ministerstvo zdravotnictví, chce stále nutit občany k povinnému testování, ale nechce jim proplácet testy, pokud se nenechají očkovat, což je další forma diskriminace a nátlaku, míní Okamura.

Podle Okamury není důležité to, kdo je očkovaný a kdo není očkovaný, ale skutečnost, kdo je infekční a kdo není infekční. Pokud někdo prodělá nemoc a má v těle vytvořené protilátky, potom by měl být podle Okamury na stejné úrovni jako někdo, kdo se nechal dobrovolně očkovat.

„Vytváří se zcela neadekvátní tlak na očkování vůči těm, kteří ho ale vůbec nepotřebují,“ uvedl Okamura a dodal, že lékaři ani ze zdravotních důvodů nedoporučují očkování lidem, kteří mají v těle protilátky.

Odborné téma protilátek se již v České republice stalo politickým tématem, míní poslanec Okamura. Odborná skupina MeSES na ministerstvu zdravotnictví je politicky složena pouze z odborníků, kteří jednostranně prosazují vakcinaci, a naopak ti odborníci, kteří to vidí jinak, do skupiny přizváni nejsou. Proto není možné jejich názor považovat za vyvážený vědecký názor, míní poslanec.

Okamura dále zmínil výsledky protilátkové studie dodané českým sdružením mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), kteří vycházejí z výsledků čtyř českých laboratoří a výsledků zahraničních studií.

„Pozitivní protilátky byly prokázány po 7 až 10 měsících od infekce a závěrem je, že lidé s protilátkami jsou dlouhodobě chráněni a riziko opakované infekce je u nich minimální,“ citoval poslanec Tomio Okamura z výsledků zprávy SMIS.

Vlády, které jsou podle poslance Tomia Okamury „ve vleku velkých farmaceutických firem“, postupují v praxi podle modelu „prodávat, prodávat, prodávat“ vakcíny.

Záznam komentáře

Studie imunity českých středoškoláků

Skupina SMIS prováděla také protilátkovou studii mezi studenty střední školy. „Naše studie potvrdila, že velký podíl mladých lidí již byl v kontaktu s koronavirem a je do značné míry odolný vůči nákaze.“

Studenti s protilátkami přispívají podle SMIS k navození „kolektivní imunity“.

„Z dostupných publikací vyplývá, že u osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6–7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá bez příznaků anebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění,“ uvádí SMIS. Více o studii zde