„Naše séroprevalenční studie potvrdila, že velký podíl mladých lidí již byl v kontaktu s koronavirem a je do značné míry odolný vůči nákaze,“ uvádí sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).

„Studenti s protilátkami přispívají k navození kolektivní imunity,“ pokračuje SMIS. „Z dostupných publikací vyplývá, že u osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6–7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá asymptomaticky a nebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění.“

Podrobné výsledky studie naleznete zde.

Sdružení SMIS založilo šest českých vědců, kteří se specializují v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty za účelem „propagace a popularizace správných analytických a statistických postupů mezi zdravotnickou i laickou veřejností“.

„U osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6–7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá bez příznaků a nebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění.“

Studii prováděli v Gymnáziu v Havlíčkově Brodě v období od 8. do 21. června 2021. Zúčastnilo se jí celkem 196 studentů, z toho bylo 144 dívek a 52 chlapců, tedy 74,0 % všech studentů tří ročníků vyššího gymnázia.

Cílem studie bylo zjistit, kolik studentů již má protilátky proti koronaviru.

Protokol studie byl schválen etickou komisí havlíčkobrodské nemocnice. Studie byla financována formou veřejné sbírky.

Kolik studentů mělo pozitivní protilátky?

Sdružení SMIS publikovalo studii imunity český středoškoláků na COVID-19, do značné míry odolní vůči nákaze. (Daria Shevtsova / Pexels)
Sdružení SMIS publikovalo studii imunity českých středoškoláků na COVID-19, do značné míry jsou odolní vůči nákaze. (Daria Shevtsova / Pexels)

Téměř polovina středoškoláků měla hladinu IgG protilátek, jež je považována za průkaznou pro proběhnutí infekce.

Pozitivní protilátky čeští vědci zjistili u 90 studentů a negativní protilátky u 106 studentů. Mezi ročníky nebyly zjištěny významné rozdíly.

Vědce překvapil nález přibližně 25 % séropozitivních studentů, u nichž zjistili přítomnost protilátek, přestože u nich nebyla v minulosti detekována infekce virem SARS-CoV-2.

V kolika rodinách se vyskytla infekce?

Pomocí dotazníků dále zjistili, že infekce se vyskytla u 88 ze 196 rodin.

Z celkem 88 studentů, kteří museli být s rodiči v karanténě, 61 studentů mělo pozitivní protilátky.

U 27 studentů byly protilátky negativní. „Tito studenti neměli klinické příznaky a ani pozitivní PCR test. Tuto skupinu jsme označili jako nevnímavou,“ uvádějí vědci ve zprávě. „Není pravděpodobné, že by v průběhu 14-denní expozice u studentů nedošlo ke kontaktu s virem. Organismus však mohl na infekci zareagovat pomocí nespecifické či T buněčné imunity, případně pomocí jiných protilátek, než které náš test stanovoval.“

Každopádně tato zhruba čtvrtina středoškolské populace byla podle vědců „v době expozice vůči nákaze koronavirem nevnímavá.

„Uvedené výsledky představují jen malou část z dat, která byla analyzována v naší studii. O dalších výsledcích vás budeme informovat na našich stránkách,“ uzavírá SMIS.

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) analyzuje efektivitu a důsledky vládních opatření proti epidemii. (smis-lab.cz)