Andrea věřila, že na dnešní hodině baletu odvedla maximum. Přesto nedokázala zabránit tomu, aby jí po tváři sklouzla horká slza. Mezi točícími se nadějemi se cítila odmítnutá a nepovšimnutá.

Když sbírala své propriety a spěchala ze dveří studia, vypadala bledě a utrápeně. Ta jedna malá slza vedla k vodotrysku, když běžela dohnat Emilii, spolužačku, která byla pár metrů před ní. Mezi vzlyky a lapáním po dechu naříkala: „Strašné, pan Fokine mi dneska nedal žádnou opravu!“ A pak se rozplakala.

Měla pocit, že se jí hroutí svět, protože ji v hodině nikdo neopravil! Tato reakce je sice trochu extrémní, ale poukazuje na to, že napravovat druhé je žádoucí, pokud se tak děje ze správných důvodů.

Dokážete se s tím ztotožnit? Oprava od instruktora nebo učitele naznačuje, že si vás všímá a chce, abyste se příště zlepšili. Správně provedená korekce je skutečně nezbytná pro váš růst. Udržuje vás na správné cestě a pomáhá vám vyhnout se rozptýlení.

I když vám učitelé řeknou, že něco děláte špatně, opravují vás proto, aby vám pomohli to napravit. Tato opravující slova jsou prospěšná, protože vám dávají naději a povzbuzení, abyste pokračovali dál. Takovou opravu přijímáte s vděčností a radostí.

Ale! Může být i oprava nesprávná.

Tudy cesta nevede

Existuje zvrácený typ nápravy, který dosahuje naprosto opačného účinku. Pravděpodobně není správné nazývat ji „opravou“, ale možná spíše „drcením“ (můj vlastní výraz), protože jejím cílem není vás pozvednout, ale srazit.

Řekl vám už někdo někdy, že nejste dost dobří, dost silní nebo příliš hloupí na to, abyste dokázali to, o co se pokoušíte? Takoví lidé vám budou vyjmenovávat všechny důvody, proč vaše nápady nebudou fungovat. A když to slyšíte stále dokola, začnete tomu věřit.

I když vynaložíte spoustu energie na to, abyste si odmítnutí neinternalizovali, pokud se to nekontroluje, nakonec vás to zdrtí a způsobí, že se stáhnete a přestanete se snažit.

Proč?

Lidé říkají to, co mají ukryté v srdci. Když jsou tato zdrcující slova vyřčena, pošpiní jak mluvčího, tak posluchače. Vypouštění jedu z jednoho člověka na druhého je slovní týrání. Osoba, která jed vypouští, to pravděpodobně dělá kvůli nějakému zranění z minulosti nebo neodpuštěné události, která je uložena hluboko v jejím srdci. Může se cítit méněcenně a potřebuje druhého člověka srazit na svou úroveň. Ukrývání těchto bolestí způsobuje jejich zahnívání a frustrace pak roste a projevuje se slovním násilím.

Jste to opravdu vy?

Pokud to popisuje vás, je nutné, abyste se vrátili zpět a vyřešili všechny základní problémy, než se pokusíte napravit někoho jiného, například své dítě nebo manžela. V opačném případě riskujete, že dovolíte, aby se váš vnitřní neklid přesunul na vaše okolí. Pokud to nevyřešíte, nakazíte je nemocí svého vlastního srdce.

Chcete-li skutečně dávat životodárnou nápravu druhým, musíte ji provádět se srdcem plným trpělivosti, laskavosti a dobrých úmyslů. Pokud se v něm skrývá hněv, zášť nebo zklamání, vaše oprava je kontaminovaná a bude mít „vedlejší účinky“. Udělejte si prosím inventuru nejdříve u sebe. Pokud nějaký takový problém zjistíte, rozhodněte se jej napravit dříve, než začnete napravovat druhé.

Pokud k tomu potřebujete poradenství, rozhodně o něj požádejte.

A jaký je rozdíl mezi opravováním a drcením?

Napravování

 • povzbuzuje
 • je motivováno láskou a starostí o druhého
 • pomáhá
 • povznáší
 • buduje sebevědomí
 • plodí úctu
 • tvoří mosty

Drcení

 • demotivuje
 • je motivováno hněvem a neodpuštěním
 • ubližuje
 • ponižuje
 • ničí sebevědomí
 • plodí nenávist
 • ničí vztahy

Bývalá profesionální tanečnice Harknessova baletu v New Yorku je autorkou tří knih, příruček ke kurzům, blogů, článků a duchovních textů. Donna píše na základě svých vlastních rozmanitých životních zkušeností jako tanečnice, instruktorka, úřednice, majitelka firmy, prodejkyně nemovitostí, manželka a matka. Jejím cílem při psaní je pomáhat lidem dosáhnout plného potenciálu v tomto životě. Žije v Indianapolis v Indianě, je vdaná, má pět dětí a dvanáct vnoučat. Je autorkou knih „Když Bůh řekne zahoď to“ (When God Says Drop It) a „Proč ten tanec“.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times.