Robert F. Kennedy Jr. ve svém novém knižním bestselleru uvádí, že neznámý počet pěstounských dětí byl v 90. letech 20. století zneužíván v rámci programu experimentální léčby infekce viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Na výzkum údajně dohlížel současný ředitel Národního institutu pro alergie a infekční choroby (NIAID) Dr. Anthony Fauci.

Kennedyho kniha nazvaná Skutečný Anthony Fauci: Gates, Big Pharma a globální válka proti demokracii a veřejnému zdraví (audio) kriticky nahlíží na reakci amerického zdravotnictví na pandemii wuchanského koronaviru a vrací se přitom ke skandálům starým několik desetiletí.

Jako dlouholetý mluvčí farmaceutického průmyslu si je R. F. Kennedy v této oblasti vědom řady kontroverzí, přesto uvádí, že při vyšetřování, na nichž zakládá svoji knihu objevil informace o Fauciho spojení s pokusy na dětech, které ho podle jeho slov šokovaly.

„Kapitola o experimentech Tonyho Fauciho na dětech a zvířatech… byla ohromující,“ řekl Kennedy deníku The Epoch Times.

Související: Organizace WCWP: Fauciho institut provádí „jedny z nejtrýznivějších experimentů“ na opicích

Zmíněná kapitola s názvem Dr. Fauci, pan Hyde: Barbarské a nezákonné experimenty NIAID na dětech vypráví o tom, jak NIAID v 90. letech financoval experimentální léčbu dětí v pěstounské péči nakažených virem HIV. Kapitola se částečně opírá o odhalení agentury Associated Press z května 2005, která uvedla, že na mnoha pěstounských dětech byly prováděny pokusy, aniž by se dětí jejich opatrovníci zastali.

Robert F. Kennedy Jr.
Robert F. Kennedy Jr. se 1. března 2018 účastní show „Keep It Clean“ ve prospěch organizace Waterkeeper Alliance v Los Angeles. (John Sciulli / Getty Images for Waterkeeper Alliance)

Během experimentu s lékem Dapsonem (pdf)* „výzkumníci uvedli, že některé děti musely být z léčby vysazeny kvůli ‘závažné toxicitě’, u jiných se objevily vyrážky. Míra úmrtí a krevní toxicity byla výrazně vyšší u dětí, které lék užívaly denně, nikoliv jednou týdně,“ uvedla tehdy agentura AP.

„Nejméně 10 dětí zemřelo z různých příčin, z toho čtyři na otravu krve. Vědci uvedli, že nebyli schopni určit bezpečné a užitečné dávkování. Uvedli, že tato úmrtí se nezdají být ‘přímo přičitatelná’ Dapsonu, ale přesto jsou ‘znepokojující’.“

V článku agentury AP není zmínka o NIAID ani o Faucim. Důkazy o této spojitosti byly odhaleny během slyšení v Kongresu USA téhož měsíce po vydání článku agenturou AP. Důkazem byl dopis Jonathana Fishbeina, který byl v té době ředitelem Oddělení AIDS (DAIDS), byrokratického útvaru v rámci Faucim řízeného Národního institutu pro alergie a infekční choroby (NIAID).

„To, že řada výzkumných pracovníků sponzorovaných DAIDS/NIAID a jejich instituce nezajistily, aby pěstounům zařazeným do jejich výzkumu byli ustanoveni individuální obhájci, a to i v případě, že pěstoun existuje, představuje porušení podmínek jejich grantů,“ uvedl Fishbein v dopise z května 2005 Danielu Levinsonovi, tehdejšímu generálnímu inspektorovi ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Tím deklaroval spojení NIAID a Fauciho s diskutovaným výzkumem.

„Žádám, aby Váš úřad neprodleně provedl vyšetřování, aby zjistil, kterým pěstounům byla upřena jejich práva vyplývající ze zákona, a aby usiloval o vrácení grantových prostředků v plné výši od výzkumníků odpovědných za toto pochybení,“ napsal tehdy Jonathan Fishbein generálnímu inspektorovi ministerstva zdravotnictví.

Experimenty na těchto dětech financované NIAID byly také podrobně popsány v dokumentu BBC z roku 2004 nazvaném Guinea Pig Kids. Vyšetřování BBC probíhalo odděleně od toho, které odhalila agentura APOD. Guinea Pig Kids se zaměřuje konkrétně na experimenty prováděné na HIV pozitivních dětech v Incarnation Children’s Center (ICC) v New Yorku.

Počet dětí, které zemřely v důsledku experimentů na dětech pěstounů v ICC je sporný. Faktem zůstává, že NIAID na tento výzkum navázal.

Kennedyho kniha cituje vyšetřování této záležitosti, které v lednu 2009 provedl neziskový institut Vera Institute of Justice (pdf). Toto šetření zjistilo, že 80 z 532 dětí, které se účastnily klinických pokusů nebo pozorovacích studií, zemřelo v době, kdy byly v pěstounské péči, a 25 z nich zemřelo v době, kdy byly zařazeny do pokusů s léky. Zdravotnický personál z Vera institutu však nedoložil, že by smrt některého dítěte byla způsobena přímo léky z klinických pokusů.

Vyšetřovatelé však ve zprávě uvedli, že jim byl odepřen přístup k některým lékařským záznamům, což jim znemožnilo zjistit, jak bylo s některými aspekty pokusů na dětech nakládáno.

„S odvoláním na zákony o důvěrnosti odmítlo Ministerstvo zdravotnictví státu New York (NYSDOH) několikrát žádost Children’s Services (Dětské služby), aby využilo své dozorové pravomoci a umožnilo pracovníkům Very nebo Dětské služby nahlédnout do výzkumu klinických pokusů nebo do lékařských záznamů,“ uvádí se ve zprávě.

„To omezilo přezkum společnosti Vera v několika ohledech, včetně možnosti plně zdokumentovat četnost a závažnost toxicity (nežádoucích účinků), individuální výsledky účasti dětí ve studii v rámci přezkumu a existenci platných, podepsaných dokumentů o informovaném souhlasu.“

Kennedyho kniha také cituje přeživší holocaustu a aktivistku za lidská práva Veru Sharavovou (pozn.: její jméno nesouvisí s Vera Insititute), která tvrdí, že při pokusech bylo zabito nejméně 80 pěstounských dětí.

„Fauci všechna tato úmrtí popřel,“ řekla Sharavová. „To nejlepší, co se dá o doktoru Faucim říci, je, že se nedokázal zapojit, když se objevily problémy v době, kdy institut vedl.“

Vera Sharavová, zakladatelka Aliance pro ochranu výzkumu na lidech, který hrál klíčovou roli při odhalování pokusů na dětech, uvedla, že výsledky vyšetřování ovlivnil politický tlak. Podle Sharavové přispěl politický tlak k závěru vyšetřování, který uvádí, že pokusy „přímo“ nezpůsobily žádné z 80 úmrtí dětí, které byly do pokusů zapojeny.

„Nedovedete si představit, jaké množství překrucování probíhalo,“ řekla Sharavová deníku The Epoch Times. „Takhle se to pohřbívá.“

dr. fauci
Ředitel NIAID Dr. Anthony Fauci naslouchá během slyšení v senátním podvýboru pro přidělování prostředků na práci, zdraví a lidské služby na Kapitolu ve Washingtonu 26. května 2021. (Sarah Silbiger / Pool / Getty Images)

Institut NIAID na žádost o komentář Fauciho nebo mluvčího organizace do doby vydání článku nereagoval.

Autor knižního bestselleru R. F. Kennedy, který během výzkumu hovořil s Jonathanem Fishbeinem, (viz ředitel Oddělení AIDS), řekl, že je přesvědčen, že Fauci osobně věděl o pokusech na dětech a osobně je schvaloval.

„Několik lidí, kteří sledovali Fauciho činnost v NIAID – všichni, kteří soustavně sledují jeho provoz – potvrzují, že ví o každém jednotlivém grantu. A tyto granty byly v té době v centru jeho zájmu, protože se snažil přijít na způsob, jak rozšířit trh s těmito léky proti HIV,“ říká Kennedy.

„Již tehdy zaváděl léky pro lidi, kteří byli nakažení virem HIV, ale nepropukla u nich nemoc AIDS. Dalším krokem mělo být dostat tyto léky k dětem a poté se pokusit je schválit k použití pro těhotné ženy jako prevenci pro přenos viru v mateřství,“ dodává autor knižního bestselleru.

Z originálního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


POZNÁMKY:

* Lék Dapson dnes obsahuje varování před kontraindikacemi u osob s porfyrií, anémií, srdečním onemocněním, plicním onemocněním, infekcí HIV, deficitem G6PD a poruchou funkce jater. U lidí s těmito onemocněními je při užívání Dapsonu vyšší riziko nežádoucích účinků. Zdroj: Rossi S, ed. (2006). Australian Medicines Handbook. Adelaide. ISBN 0-9757919-2-3.