Milan Kajínek

19. 1. 2022

Komentář

V minulém týdnu jsem jménem české redakce vznesl několik dotazů na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Odpovědi tiskového mluvčího mne natolik upoutaly, že jsem se rozhodl tuto komunikaci zveřejnit. Čtenáři by měli vědět, jak se komunikuje v zákulisí a proč na někoho mohou vládní úřady působit nedůvěryhodným dojmem. Sami zhodnoťte, jak ministerstvo zdravotnictví komunikuje o závažných a naléhavých otázkách. (viz e-mailová komunikace níže)

Nejenom, že se ministerstvo vyhnulo přímé odpovědi na rozumné a uctivé dotazy na postoje ministra k povinnému očkování, ale zaslalo obratem tvrzení, která odporují současným poznatkům v oblasti imunologie.

Požádal jsem tedy ministerstvo o zaslání linků nebo zdrojů vědeckých studií, o které se ministerstvo ve svých prohlášeních opírá a z nichž vychází. Očekával jsem minimálně odkaz či řadu odkazů, ale neobdržel jsem nic než další klišé.

Můj osobní názor na tuto komunikaci: je třeba, aby vládní nařízení získala větší důvěru expertů, novinářů, kteří se o věc zajímají do hloubky, a vzdělané veřejnosti, které nestačí pouhé ujištění, že „ministerstvo zdravotnictví v rámci expertních skupin vede kontinuálně diskuse nad očkovací strategií a snaží se neustále hledat cesty, jak ji co nejvíce zefektivnit“.

Úplně by dostačovalo odpovídat přímo, věcně a jasně na vznesené otázky.

Níže uvádím celou e-mailovou komunikaci s MZD

Předseda vlády Petr Fiala navštívil v doprovodu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka v pondělí 10. ledna 2022 tři nemocnice v Jihomoravském kraji. (Vlada.cz)

DOTAZ ET: 13. ledna 2022

Vážený pane ministře Válku,

dovolte mi prosím požádat Vás jménem české redakce deníku The Epoch Times o Vaši reakci na vyjádření dnes již více než 80 tisíc občanů České republiky.

Několik občanských skupin obsahujících studenty středních a vysokých škol, členů IZS a ozbrojených sil, lékaře a sestry, Vás požádalo, abyste zrušil vyhlášku č. 466 / 2021 Sb. ze 7. prosince 2021 (zdroj), která zavádí povinné očkování proti nemoci covid-19 pro občany starší šedesáti let a vybrané profese.

Opírají se při tom o Váš výrok z 4. prosince 2020, který jste pronesl v poslanecké sněmovně. (Zdroj: stenozáznam Poslanecké sněmovny ze 4. prosince 2020 zde). Zde uvádíte svůj postoj, že očkování proti onemocnění covid-19 musí být dobrovolné.

DOTAZY:

1) Zastáváte dnes postoj, že očkování proti onemocnění covid-19 musí být dobrovolné?

2) Plánujete navrhnout zrušení zmiňované vyhlášky č. 466/2021 Sb. ze 7. prosince 2021? Pokud ano, kdy?

3) Pokud jste změnil postoj k zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19, můžete prosím objasnit, proč jste postoj změnil?

Děkuji Vám za Vaše případné odpovědi.

Níže připojuji zdroje některých občanských aktivit a apelů kvůli doložení zmiňovaného počtu občanů, kteří Vás žádají o zrušení vyhlášky:

Studentská deklarace: https://deklaracestudentu.cz/podpisy/ (5 328 podpisů)

Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR: https://deklaraceizs.cz/ (26 056 podpisů)

Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod: https://www.iniciativa21.cz/petici-za-zdravi-podepsali/ (21 951 podpisů)

Deklarace právníků: https://deklaracepravniku.cz/ (15 959 podpisů)

Deklarace sester: https://deklaracesester.cz/ ( 20 390 podpisů)

Přeji vše dobré

Milan Kajínek
šéfredaktor
Epoch Times ČR, z. s.


ODPOVĚĎ MZD: 14. ledna 2022

Vážený pane redaktore,

Ministerstvo zdravotnictví v rámci expertních skupin vede kontinuálně diskuse nad očkovací strategií a snaží se neustále hledat cesty, jak ji co nejvíce zefektivnit. Zohledňuje také stanoviska Evropské lékové agentury, kterou ministerstvo zdravotnictví vnímá jako nejvyšší autoritu v oboru vakcinologie. Zároveň je nutné zmínit, že očkování proti onemocnění covid-19 představuje tu nejvyšší ochranu před vážným průběhem onemocnění a zároveň nejefektivnější nástroj řešení pandemie.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí


DOTAZ ET: 17. ledna 2022

Vážený pane Jakobe,

bohužel jste mi (vědomě či nevědomě) neodpověděl na vznesený dotaz. Tedy zda pan ministr Válek zastává postoj, že očkování proti onemocnění covid-19 musí být dobrovolné. A ani jste neodpověděl, zda pan ministr plánujete navrhnout zrušení zmiňované vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze 7. prosince 2021.

Dále mi prosím dovolte vznést dotaz, z čeho Vy či ministerstvo zdravotnictví (není mi známo, kdo je skutečným autorem odpovědi, kterou jste mi zaslal), čerpáte odborné podklady pro toto tvrzení: „očkování proti onemocnění covid-19 představuje tu nejvyšší ochranu před vážným průběhem onemocnění a zároveň nejefektivnější nástroj řešení pandemie“.

Můžete redakci doložit vědecké studie, z nichž vycházíte? Žádám Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím, doložte studie, o něž se ministerstvo zdravotnictví opírá, pro toto Vámi zaslané tvrzení: „očkování proti onemocnění covid-19 představuje tu nejvyšší ochranu před vážným průběhem onemocnění a zároveň nejefektivnější nástroj řešení pandemie“.

Zejména nám prosím zašlete studie, které ukazují, že očkování nabízí širší spektrum protilátek, než je spektrum protilátek vyvinutých tělem po prodělání onemocnění covid-19. 

Výsledky vědeckých studií (známé redakci) ukazují, že nejvyšší ochranu před vážným průběhem onemocnění nabízí zejména imunita získaná tělem po prodělání onemocnění, nikoliv očkování. A tento jev platí obecně u většiny onemocnění. Velice rádi si prostudujeme studie, z nichž ministerstvo vychází.

Velice Vám děkuji za Vaši případnou odpověď.

Přeji vše dobré

Milan Kajínek
šéfredaktor
Epoch Times ČR, z. s.


ODPOVĚĎ MZD: 17. ledna 2022

Vážený pane redaktore,

jak jsme již uvedli v předchozím e-mailu, Ministerstvo zdravotnictví v rámci expertních skupin vede neustálé diskuze nad očkovací strategií a snaží se nepřetržitě hledat možnosti, jak ji co nejvíce zefektivnit.

Zohledňuje zejména stanoviska Evropské lékové agentury (EMA), kterou Ministerstvo zdravotnictví vnímá jako nejvyšší autoritu v oboru vakcinologie. Zároveň je nutné zmínit, že očkování proti onemocnění covid-19 představuje tu nejvyšší ochranu před vážným průběhem onemocnění a zároveň nejefektivnější nástroj řešení pandemie.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí


DOTAZ ET: 17. ledna 2022

Vážený pane Jakobe,

rozumím tomu tak, že máte předtištěnou „univerzální odpověď“, kterou standardně zasíláte jako odpověď na konkrétní dotaz, pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.

Věřím, že pan ministr Válek, Vy i další adresáti této komunikace si dostatečně uvědomujeme závažnost situace.

Vámi zmiňované „diskuze nad očkovací strategií“ jsou jistě chvályhodné, nicméně zaslání několika zdrojů na studie, z nichž pro vydávání strategií vycházíte, by bylo pro nás i pro Vás mnohem přínosnější.

Proto Vás znovu žádám o jejich zaslání a prosím, již mi nezasílejte další kopii onoho nic neříkajícího prohlášení.

Děkuji Vám a přeji vše dobré

Milan Kajínek
šéfredaktor
Epoch Times ČR, z. s.


Další komunikace již ze strany MZD neprobíhala.

Podatelna ministerstva zdravotnictví mi pouze 17. ledna 2022 zaslala „Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne – 17. 1. 2022 13:41:31 v obsahu zprávy: Re: The Epoch Times: Dotaz na p. ministra Válka“.

Související články

Přečtěte si také

Senátní komise podpořila korespondenční volbu. Canov poukázal na možnost voliče „rozmyslet se“
Senátní komise podpořila korespondenční volbu. Canov poukázal na možnost voliče „rozmyslet se“

Na půdě Senátu se dnes projednával návrh zákona upravující korespondenční volbu v zahraničí. Byť senátoři možnost podporují, poukázali na možnost „rozmyslet si“ volbu a další nedostatky.

Evropská komise z obav před oteplováním plánuje monitorovat saze a další zplodiny z letadel
Evropská komise z obav před oteplováním plánuje monitorovat saze a další zplodiny z letadel

Evropská komise hodlá rozšířit sledování emisí z letecké dopravy o zplodiny jako saze, oxidy síry či dusíku. Mezinárodní asociace leteckých dopravců lobbuje za výjimku u dlouhých letů. Nízkonákladovky proti tomu protestují.

Harrisová souboj s Trumpem označila za volbu mezi chaosem a svobodou
Harrisová souboj s Trumpem označila za volbu mezi chaosem a svobodou

Za volbu mezi chaosem a svobodou označila americká viceprezidentka Kamala Harrisová souboj o Bílý dům mezi ní a kandidátem republikánů Donaldem Trumpem.

Německá vláda zakázala Islámské centrum v Hamburku
Německá vláda zakázala Islámské centrum v Hamburku

Německé ministerstvo vnitra zakázalo Islámské centrum v Hamburku (IZH) a organizace, které pod něj spadají.

Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala
Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala

Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová rezignovala kvůli atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP s odkazem na e-mail, který Cheatleová zaslala svým podřízeným.