Stále dokola slýcháme mantru o osmi hodinách spánku denně, ale víte proč? Přestože spánek je jednou z nejzákladnějších funkcí organismu a něco, co potřebují všichni lidé i živočichové se složitou nervovou soustavou, stále kolem něj panuje rouška tajemství. Vědci si nejsou zcela jisti, proč lidé spí.

Přišli však s mnoha hypotézami, které vysvětlují, proč je spánek důležitý, a mají přehled o tom, jak ovlivňuje náš mozek a tělo.

Funkce mozku

Bez dostatku spánku nemůže mozek správně fungovat. Nevyspalost vede k problémům se soustředěností, výkonností, rozpoznáváním, pamětí a produktivitou. Pokud však máte spánku dost, výzkumy prokázaly, že děti i dospělí mají lepší paměť a umí lépe řešit problémy.

Kardiovaskulární riziko

Lidé, kteří spí méně než sedm hodin denně, jsou na základě výsledků více než desítky studií vystaveni mnohem většímu riziku kardiovaskulárních onemocnění (mrtvice, ischemická choroba srdeční) než ti, kteří si dopřávají sedm až osm hodin spánku.

Deprese

S nedostatečným spánkem a poruchami spánku souvisí několik psychických problémů, včetně deprese. Jedním z příkladů je spánková apnoe, která je spojena se špatným spánkem a také s výrazně vyšší mírou depresí než u osob bez tohoto spánkového problému. Celkově má přibližně 90 % lidí, kteří trpí depresí, také problémy s kvalitou spánku, včetně nedostatku spánku.

Emocionální a sociální život

Někteří vědci uvádějí důkazy o tom, že nedostatečný spánek snižuje schopnost rozpoznávat důležité emoční signály od druhých lidí, včetně štěstí a hněvu. Tento faktor může ztěžovat společenský kontakt s ostatními.

Imunitní systém

Jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat v boji proti nachlazení nebo chřipce, je dostatek spánku. Bylo totiž prokázáno, že lidé, kteří spí méně než sedm hodin denně, mají téměř třikrát vyšší pravděpodobnost, že onemocní nachlazením než ti, kteří spí osm hodin nebo déle.

Zánět

Bylo prokázáno, že zánět hraje rozhodující roli v mnoha závažných zdravotních problémech, od srdečních onemocnění až po astma, artritidu, zánětlivá střevní onemocnění, cukrovku a další. Proto je důležité vědět, že spánek může spouštět markery zánětu a poškození buněk. Jedním z příkladů je souvislost mezi špatným spánkem a zánětlivými střevními onemocněními, která byla prokázána v řadě studií, včetně jedné ve World Journal of Gastroenterology a další v Gastroenterology & Hepatology.

Fyzická výkonnost

Nedostatečný spánek vás může fyzicky zpomalit. Ať už jdete na procházku, věnujete se každodenním činnostem nebo hrajete tenis, potřebujete spánek, abyste podali co nejlepší výkon. Například ve studii na starších ženách byl nedostatečný spánek spojen s většími obtížemi při vykonávání každodenních činností, chůzi a zachování síly stisku. Lidé, kteří jsou typicky aktivní, například ti, kteří sportují, mají v případě dostatku spánku také lepší výkonnost, rychlost a dobu regenerace.

Riziko cukrovky

Spíte méně než šest hodin denně? Pak jste vystaveni zvýšenému riziku cukrovky 2. typu. Nedostatečný spánek má celkově negativní vliv na hladinu glukózy v krvi u celé populace.

Vyšší hmotnost

Výzkum ukázal, že nedostatečný spánek je u dětí spojen s vyšší pravděpodobností o 89 % a u dospělých o 55 %, že budou obézní. Jedním z důvodů tohoto vztahu jsou zřejmě hormony.

Když nemáme dostatek spánku, dochází k narušení hormonů vyvolávajících chuť k jídlu. Například hladina hormonu ghrelinu stimulujícího apetit stoupá, zatímco hladina hormonu leptinu, který chuť k jídlu potlačuje, klesá. Tyto reakce mohou vést k přibývání na váze.

Deborah Mitchellová je nezávislá publicistka a spisovatelka zabývající se zdravím, jejíž vášní jsou zvířata a životní prostředí. Je autorkou a spoluautorkou více než 50 knih a tisíců článků na nejrůznější témata. Tento článek byl poprvé publikován na webu NaturallySavvy.com.

Zdroj.