Terri Wu

10. 2. 2022

TÉMA: Sexuální výchova ve školách

Následující text je pokračování článku Moje rodičovská povinnost.

Knihy ve školních učebnách

„Začalo to o víkendu na Svátek práce [v roce 2019]. Vracela jsem se domů z baseballového turnaje a viděla jsem krátký klip z okresu Loudoun, který hovořil o takzvaných ´knihovnách spravedlnosti´, které přicházejí do tříd,“ vzpomíná Anne Millerová, matka čtyř dětí z okresu Loudoun (Virginie, stát v USA) a bývalá učitelka v mateřské škole. Její nejmladší syn v srpnu 2019 nastoupil do páté třídy veřejné školy v jejich okrese.

Maminka se rozhodla prozkoumat knihy určené pro žáky pátých a šestých tříd. Nehledala dlouho a objevila několik knih, které považovala za nevhodné proto, aby je její syn četl nebo si je prohlížel.

Když procházela jejich obsah, došla sama k závěru, že „zastřešujícím tématem všeho je marxistická agenda s otevřenými i skrytými sexuálními poselstvími, snaha normalizovat sexuální chování, pedofilii a transgenderismus“, říká Anne Millerová.

Dodala, že výsledným efektem této „nadměrné sexualizace“ je podle ní „traumatizace“ dětí obsahem, který ještě v tak nízkém věku nepotřebují dostávat a nejsou schopny zpracovávat.

Paní Millerová má jako učitelka zkušenosti s rozvojem dětí v raném věku, protože předtím šest let učila v rámci programu Head Start, což je federální vládou USA financovaný předškolní program pro rodiny s nízkými příjmy.

„Když děti zpracovávají sexuální obsah, je to pro jejich mozek traumatizující, protože na to nejsou vývojově připravené. Dokonce i představy o něm jsou pro ně traumatizující,“ říká učitelka.

Taková traumatizace by ale mohla usnadnit prosazovat určitou agendu, formovat nebo programovat dětskou mysl, uvádí Anne Millerová.

Komunikace s vedením školy

Studenti na hodině čtení v knihovně Freedom Preparatory Academy ve městě Provo v Utahu. (George Frey / Getty Images)

10. září 2019 poslala e-mail synově učitelce a vedení školy, aby jim oznámila, že si nepřeje, aby její syn četl jakékoliv z nových knih, dokud je sama všechny neprověří.

Učitelka angličtiny odpověděla, že než se jí Milerová ozvala, o těchto Knihovnách spravedlnosti nic nevěděla, a dodala, že tyto knihy ještě nebyly odeslány.

23. října 2019 požádala e-mailem ředitelku školy, aby zajistila, že její syn nebude mít přístup k žádným těmto novým knihám. O pět dní později dorazila odpověď, že škola s její žádostí nemůže nic dělat, protože knihy budou přicházet v průběhu týdne a rovnou se smíchají s aktuálním katalogem s tím, že bude na jejím synovi, aby si vybral, které tituly může číst a které ne.

„V tu chvíli to bylo jako rána do břicha,“ řekla Millerová v rozhovoru s deníkem The Epoch Times.

Nakonec svého syna ze školy odhlásila, když „začalo být zcela jasné, že dochází k indoktrinaci a snaze uzurpovat si autoritu rodičů a podkopávat základ rodiny“, zlobí se učitelka a matka čtyř dětí.

Nakonec vzala na období šesté a sedmé třídy svého syna do domácí výuky.

Paní Millerová řekla, že samozřejmě chce, aby se její nyní třináctiletý syn vrátil do školy a byl mezi svými vrstevníky, ale aby se mohla zbavit obav z toho, co mu budou v rámci školy podsouvat za nevyžádané informace a materiály, muselo by se podle ní změnit celé vedení Veřejných škol v okresu Loudoun, včetně superintendanta a zaměstnanců.

Tučně financovaná kampaň

Žáci veřejných škol mají přístup ke knihám na dvou místech: ve školních knihovnách a ve třídách. Například v červnu 2019 založily Veřejné školy okresu Loudoun iniciativu „rozmanité třídní knihovny“ pro třídy s výukou anglického jazyka. Jejím cílem bylo oficiálně zlepšit „čtenářské dovednosti“ žáků tím, že zajistí, aby „třídní a školní knihovny odrážely naše hodnoty a přispívaly k rozvoji identity žáků“.

Jak vyplývá z objednávek získaných od vedení školy na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v červnu a červenci 2019 utratil tento okres za knihy pro program těchto tříd více než 1 800 000 dolarů.

Veřejné školy oznámily, že seznamy knih pro základní třídy byly „vybrány z projektů, které byly prověřeny stovkami učitelů z celé země“. Personál vedení veřejných škol mezitím sestavil seznamy knih pro střední školy na základě „rubriky pro texty zahrnující identitu“ společnosti Mackin, což je soubor pokynů, které mají zajistit, aby byly v čítankách zastoupeny „okrajové“ a „nedostatečně zastoupené“ skupiny a identity.

Knihy byly rozeslány přímo do různých škol v celém okrese.

Podle některých rodičů z okresu Loudoun se na knihovny ve třídách tradičně nedostávalo příliš finančních prostředků a jejich zásobování bylo obvykle ponecháno na učiteli a sdružení rodičů.

Přesto, jak vyplývá z objednávek, vybavila iniciativa (vedená managementem veřejných škol) učebny angličtiny desítkami tisíc knih za téměř 2 miliony dolarů.

Z původního článku přeložil P. M. a upravil M. K.. Článek byl redakčně zkrácen, jeho plné znění v angličtině naleznete zde.

Související články