Milan Kajínek

18. 2. 2022

Na stránkách švýcarského deníku insideparadeplatz.ch (zdroj) se na konci ledna objevila fotografie e-mailové zprávy (jpg), kterou 20. března 2020 rozeslal vydavatelům švýcarských médií osobně generální ředitel mediální společnosti Ringier, Marc Walder. Ve zprávě je vyzýval, aby ve svém mediálním pokrytí podporovali vládní koronavirovou politiku.

Později unikl na veřejnost videozáznam z obchodní schůzky, která se konala v roce 2021, na němž Marc Walder říká, že povinností médií během pandemie je podporovat vládní politiku.

Ať už byly Walderovy pohnutky jakékoliv, z textu jeho zprávy a retrospektivy událostí je patrné, že na začátku roku 2020 sehrál aktivní roli při formování zpravodajství o viru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19. A také roli aktivního prostředníka mezi vládou a masmédii.

Adresáti

Walderova zpráva byla rozeslána na následující adresy:

Pietro Supino, vydavatel a předseda představenstva společnosti Tamedia, která provozuje na 30 médií. Kopii zprávy dostal také generální ředitel společnosti Christoph Tonini.

Dalším adresátem byl Peter Wanner, prezident společnosti CH Media, která provozuje na 80 různých médií. Kopii zprávy dostal také generální ředitel společnosti Axel Wüstmann.

Felix Graf, generální ředitel mediální skupiny NZZ.

Gilles Marchand, generální ředitel mediálního domu SRG SSR, který produkuje a vysílá audiovizuální obsah ve čtyřech jazykových oblastech. Kopii zprávy dostal také ředitel společnosti pro rozvoj a nabídku Bakel Walden.

Andreas Häuptli, ředitel neziskové organizace TCS se sídlem v Ženevě.

Adresáty byli i další vedoucí funkcionáři společnosti Ringier.

Obsah zprávy

Věc: Zůstaňte doma

„Vážení šéfové, vážení kolegové,

Pokud lidé ve Švýcarsku nyní radikálně neomezí sociální kontakty, čeká Švýcarsko zdravotní katastrofa.

Proto – jsem vám za spolupráci neskonale vděčný, Pietro, Petere, Christophe, Gillesi, Bakele, Felixi, Axeli, Andreasi Häuptli.“

„Pokud lidé ve Švýcarsku nyní radikálně neomezí sociální kontakty, čeká Švýcarsko zdravotní katastrofa,“ – Marc Walder (20. března 2020)

Šéf Ringieru ve zprávě vyjmenovává, jak jeho společnost svou vlastní kampaní podporuje strategii Národního úřadu pro zdraví nazvanou Zůstaňte doma!, a jak by se k ní mohla připojit ostatní média.

Ringier „mu zítra v sobotu a v neděli zpřístupní titulní stranu“ a „umístí banner na naše internetové portály na první stranu v sobotu a v neděli“.

Spolková rada dnes neformálně uvítala tento krok švýcarských médií a je za tento závazek vděčná,“ sdělil Walder šéfům velkých vydavatelství a dodal: „ALE: Spolková rada zde nehraje žádnou aktivní roli. Takže tohle – cituji – ,s potěšením vzala na vědomí‘.“

Dále nastínil strategii k poselství Spolkové rady, které má být co nejvíce rozšířeno v předních médiích. „Spolková radní Sommaruga dnes odpoledne přednese text (2700 znaků), jakýsi projev k národu. Okamžitě vám ho pošlu.“

Na konci zprávy Walder dává najevo, jak je pro něj osobně tato věc důležitá, protože sám zjevně cítí, že virus je natolik hrozivý, že ho lze porazit pouze společnými silami. „Děkuji vám. Doufám, že díky solidaritě se nám podaří zdejší krizi překonat.“

Screenshot e-mailové zprávy zaslané generálním ředitelem mediální společnosti Ringier, Marcem Walderem.
Screenshot e-mailové zprávy zaslané generálním ředitelem mediální společnosti Ringier, Marcem Walderem.

Uniklý videozáznam z obchodní schůzky

Německá redakce televize NTD v reportáži z 12. ledna 2022 (zdroj) odhalila uniklý videozáznam z obchodní schůzky, která se konala v roce 2021, na níž Marc Walder říká, že povinností médií během pandemie je podporovat vládní politiku.

„Ve všech zemích, kde působíme, jsme řekli, a já bych byl rád, kdyby to zůstalo v tomto kruhu, z mé iniciativy: Chceme podporovat vládu prostřednictvím našeho mediálního pokrytí…,“ říká na záznamu Marc Walder.

Po zveřejnění záznamu Walder uvedl, že video „dostatečně nevyjadřuje jeho postoj“.

Reportáž německé redakce televize NTD.

Názory

Autor článku odhalujícího Walderovu e-mailovou komunikaci, redaktor Lukas Hässig, je toho názoru, že se generální ředitel Marc Walder zasadil o „koronavirovou paniku“ a vtáhl do ní významná švýcarská média.

Rozeslal zprávu všem šéfům médií v zemi, „kteří rozhodují o tom, jaký názor mezi lidmi převládne“. A jak uvádí Hässig ve svém článku (zdroj), kampaň v médiích skutečně proběhla (foto titulních stran švýcarských novin zde).

Navíc podle Hässiga mediální pokrytí proběhlo tak, aby aktivita vzbuzovala dojem, že „my, média, vyvíjíme toto úsilí z vlastního zájmu a solidarity o zdraví lidí, takový by měl být dojem, který chceme vyvolat ve vnějším světě“.

Důležitou otázkou v pozadí je následující věc: Co kdyby Marc Walder z nějakého důvodu nabyl dojmu, že Švýcarsko zachrání pouze povinné očkování, určitá změna zákona či politiky. A potom v „dobré víře“, a přesvědčení, že skutečně zachraňuje svět, vedl obdobnou mediální kampaň za prosazení jiné vize.

Další znepokojení může vyvolávat text Walderovy zprávy, v němž koordinuje zveřejnění projevu spolkové radní Simonetty Sommarugy – viz níže.

Navíc, jak se ukazuje, Walder celou akci koordinoval sám a dokázal sladit činnost vysoké politické reprezentace s akcí největších médií. Vezměme také v úvahu jeho projekt Digital Switzerland (Digitální Švýcarsko), který propojuje vedoucí představitele hlavního města Bernu s představiteli nadnárodních obchodních společností v Curychu.

Reakce Ringieru

Walder se na žádost redaktora insideparadeplatz.ch k e-mailu nevyjádřil a místo něho odpověděla mluvčí společnosti Ringier, která však pouze odkázala na článek na blogu persoenlich.com z 21. března 2020.

Blog uvádí: „Švýcarská mediální asociace zahájila se svými členy v krátké době solidární kampaň. Noviny a internetové portály k tomu dávají prostor zdarma.“ (zdroj)

Mluvčí mediální asociace uvedla, že tato akce byla „spontánní záležitostí“. „O kampani bylo rozhodnuto v pátek ráno, pak byla realizována rychle a bez komplikací,“ uvedla Marianne Läderachová, vedoucí mediálního institutu sdružení vydavatelů Verlegerverband schweizer medien (VSM), který sdružuje více než 100 společností vydávajících přibližně 300 novin a časopisů. (zdroj)

Prohlášení VSM v článku na persoenlich.com dále uvádí, že otevřený dopis spolkové radní Simonetty Sommarugové byl zveřejněn „nezávisle na této solidární kampani“. Walderův e-mail z 20. března 2020 ukazuje, že projev spolkové radní rozesílal šéfům švýcarských médií osobně generální ředitel Ringieru.

Nakonec si člověk musí položit otázku

„Nakonec si člověk musí položit otázku, kdo napsal projev spolkové radní,“ ptá se redaktor insideparadeplatz.ch Lukas Hässig. A jaký byl důvod, že právě Walder ho měl jako první a distribuoval ho ostatním.

Uniklý Walderův e-mailu, který se nyní dostal na veřejnost, možná také podle Hässigga ukazuje, jak přímo a úzce je generální ředitel společnosti Ringier spojen se Spolkovou radou a šéfy dalších významných médií, která ovlivňují a formují myšlení a názory významné části populace.

A konečnou otázkou tedy je, nakolik ovlivňovala vláda v Bernu jednání Waldera a nakolik Walder ovlivňoval vládu, když v uniklém e-mailu Walder uvádí, že: „Spolková rada dnes neformálně uvítala tento krok švýcarských médií a je za tento závazek vděčná. ALE: Spolková rada zde nehraje žádnou aktivní roli. Takže tohle – cituji – ,s potěšením vzala na vědomí‘.“

Kdo je Marc Walder

Marc Walder, generální ředitel společnosti Ringier AG. (RingierAG | CC BY-SA 4.0)
Marc Walder (RingierAG | CC BY-SA 4.0)

Marc Walder je bývalý profesionální tenista, zakladatel společnosti Digitalswiss, v Ringieru pracuje od roku 1993 na pozicích od reportéra až po generálního ředitele.

Walder je členem poradního sboru Švýcarské federální rady pro digitální transformaci. Na slavnostním večeru Digital Economy Award Night 2019 byla Walderovi udělena čestná cena Ambasador digitální ekonomiky za nasazení ve prospěch švýcarské ekonomiky a odvětví informačních a komunikačních technologií. (zdroj)

TIP: Kdo ovládá největší světová média?

Kdo vlastní společnost Ringier

A pojďme ještě hlouběji. Kdo stojí za samotným Walderem, který vlastní pouze 10 % vlivné společnosti Ringier.

Ringi­er AG je soukromá společnost vlastněná Michaelem Ringierem (předsedou představenstva) a jeho sestrou Evelyn Lingg-Ringier. Jejich sestra a spolumajitelka společnosti Annette Ringierová zemřela v roce 2020. (zdroj)

Podíl, který drží sourozenci Ringierovi na majetku firmy, odhadem přesahuje 80 % společnosti. Minoritním akcionářem je Marc Walder (10 %) a posledním drobným akcionářem je společnost Mibiliar Company. Tedy médium stále fakticky ovládají Ringierovi.

Ringier AG je švýcarská mediální společnost působící v Evropě, Asii a Africe. Do jejího portfolia patří přibližně 110 dceřiných společností v oblasti tisku, digitálních médií, rozhlasu a dalších odvětví. (zdroj)

V roce 1989 zahájila společnost Ringier obchodní aktivity v Česku a Rumunsku, v roce 1993 následovalo Bulharsko, Polsko a Maďarsko.

Aktivity Ringieru (vydavatele deníku Blesk…) v České republice převzali čeští podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. (zdroj) V roce 2013 český Ringier oznámil, že otvírá vlastní školu, kde chce studenty naučit, „jak dělat žurnalistiku“. (zdroj)

Společný podnik společností Ringier a Axel Springer

V roce 2010 Ringier a německá mediální společnost Axel Springer spojily své mezinárodní aktivity ve střední a východní Evropě založením společného podniku Ringier Axel Springer Media AG působícího v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Pobaltí a na Slovensku.

Společnost Ringier Axel Springer Media AG byla založena s cílem spojit mezinárodní aktivity ve střední a východní Evropě.

V roce 2021 společnost Ringier získala všechny akcie firmy Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v pobaltských státech Estonsku, Lotyšsku a Litvě. (zdroj)

Axel Springer

Informace jsou aktuální k lednu 2021.

Axel Springer vlastní média: Insider Intelligence, Insider, Insider Inc., Techbook, eMarketer, POLITICO.eu, Blau International, Rolling Stone, Me.Movies, Me.Style, Musikexpress, Gründerszene.de, N24 Doku, WELT am SONNTAG Kompakt, Iconist, ICON, Fitbook, Travelbook, Noizz, Stylebook, B.Z. am sontag, b.z., Transfermarkt.de, Test Bild, Bild Starr, Bike Bild, Computer Bild eHome, Computer Bild, Audio Video Foto Bild, Sport Bild, Auto Bild Reisemobil, Auto Test, Aauto Bild Motorsport, Auto Bild Sportscars, Auto Bild Klassik, Auto Bild Allrad, autobazar.eu, upday, Die Dame, Hobby Consolas, Business Insider, Metal Hammer, idealo.de, WELT am sonntag, WELT, Auto Bild, Bild am Sonntag, BILDVíce…

Vlastník: KKR & Co Inc (dříve známá jako Kohlberg Kravis Roberts & Co.) – akciová společnost (vedení společnosti). (Pobočky USA, Evropa, Austrálie, Japonsko, Čína, Indie…)

Největší akcionáři: Vanguard Group Inc. (8.23 %), ValueAct Holdings, L.P. (7.91 %), BlackRock Inc. (5.41 %), Vulcan Value Partners, LLC (4.53 %) a další. více…

– počet vydaných akcií: 569 200 000

– počet veřejně obchodovatelných akcií na burze: 536 500 000

– neobchodovatelných akcií je pouze: 32 700 000 (cca 5,74 %) /, vlastník: různé fyzické osoby (Henry Kravis, George Roberts, Kohlberg Kravis Roberts) a lidé ve vedení společnosti.

Závěr: Společnost je téměř celá na burze. V praxi to znamená, že například pokud jde o deník WELT, řídí ho vedení společnosti KKR. Vedení KKR, respektive výkonný ředitel, podléhá valné hromadě majoritních akcionářů. Takže akcionáři mohou ovlivňovat (dosazovat nebo měnit) výkonného ředitele, a ten zase ovlivňovat (dosazovat a měnit) vedení média Die WELT.

Ze seznamu výše je vidět, že největší vliv bude mít Vanguard Group Inc. (více o společnosti zde), která je také částečným vlastníkem společnosti BlackRock Inc. Celkově může mít v držení kolem 10 % akcií a má tedy velké slovo. Samozřejmě, pokud se spojí ostatní minoritní akcionáři, mohou ho snadno přehlasovat. Teoreticky ovládá společnost přibližně 10 největších akcionářů.

Související články

Přečtěte si také

Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven
Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven

Nová evropská legislativa si v rámci boje s emisemi hodlá tentokrát posvítit na nákladní vozy a autobusy. Evropský parlament schválil ve středu předběžný návrh zákona, který drasticky sníží počet nových těžkých vozidel jezdících na naftu.

Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix
Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix

Jedinou novou tváří v nejužším vedení strany tak je místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD
Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD.

Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi
Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi

S ohlédnutím se na preference voličů v prezidentských volbách 2020 současné průzkumy ukazují, že Joeu Bidenovi klesají u černošského etnika preference a Trumpovi naopak rostou.

Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu
Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu

Izraelský válečný kabinet dnes několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl.