Nikdo dnes není šťastný. A není divu. Svět se obrátil vzhůru nohama a my všichni se stále vzpamatováváme a snažíme se společně popadnout dech.

Poslední dva roky byly destabilizující: finančně, fyzicky i emocionálně. Neustálé obavy, nové varianty a nekonečná omezení nás vyčerpaly. A věci, které dříve přinášely úlevu v dobách nouze, byly také narušeny – především naše vzájemné vztahy.

O kolik lépe se cítíte po rozhovoru s důvěryhodným přítelem – někým, komu se můžete zcela a upřímně vypovídat? To jsou věci, které nám pomáhají zvládat těžké situace a zlepšovat duševní zdraví. Mít omezení v tolika aspektech života je náročné, ale nevědět, kdy očekávat úlevu, je ještě horší. Možná tedy potřebujeme změnit úhel pohledu a hledat něco pozitivnějšího, co by nám připomnělo, že radost na světě stále existuje.

A radost je to, co teď potřebujeme víc než kdy jindy.

Východní pohled

V čínské medicíně je radost emocí spojenou se srdcem. Naše schopnost otevřeně a upřímně prožívat radost přímo odráží naši srdeční energii. Toto spojení dává smysl, když se zamyslíme nad tím, kde v těle cítíme radost. Když sledujete, jak dítě zvládá novou dovednost, když se po dlouhém dni vrátíte domů k domácímu mazlíčkovi, který vás rád vidí, nebo když dosáhnete cíle, na němž jste pracovali měsíce či roky, obvykle cítíme tento pocit radosti hluboko v hrudi – v srdci.

Ve východní filozofii je radost zdravý duševní stav, který podporuje efektivní fungování našich vnitřních orgánů a vyrovnaný emoční stav. Radost činí mysl klidnou a uvolněnou, prospívá imunitnímu systému a způsobuje, že se tělo uvolní a zpomalí. Radost je zásadním aspektem zdravého těla a smysluplného života. Naše schopnost pociťovat radost znamená mít zdravé, vyrovnané srdce a esenci.

Srdce má duchovní složku zvanou šen. Šen je obtížné vysvětlit, protože ho nelze vidět, dotknout se ho ani změřit. Je to část našeho těla, která se stává vědomím, uvědoměním, inspirací a později v životě moudrostí. Shen je naše schopnost cítit radost, úžas, lásku a okouzlení a vede nás na naší cestě životem. Ztělesňuje naši pravou podstatu a pomáhá nám ji realizovat.

Naše schopnost cítit radost představuje zdravé srdce a šen. Když někomu v životě chybí radost nebo nedokáže cítit radost kolem sebe, podíváme se na srdce a máme podezření na poruchu šen neboli psychiky dané osoby. A ty jsou právě teď běžné. Některé příznaky nerovnováhy v srdci nebo problémů se šen jsou:

 • nespavost
 • spánek narušený sny
 • bušení srdce
 • úzkost
 • problémy se soustředěním
 • snadné vyplašení
 • neschopnost jasně komunikovat
 • přílišná hovornost
 • pocit odloučení

Zajímavé je, že tyto příznaky jsou běžné po úrazech a přímo ovlivňují srdce a ducha.

Věda o radosti

Zdá se, že radost je něco, co začíná zkoumat i věda. Pozitivní psychologie, relativně nové hnutí, které se zrodilo koncem 90. let, skutečně studuje radost a její účinky. Pozitivní psychologie zdůrazňuje pozitivní vlivy v životě a zaměřuje se na silné stránky člověka namísto jeho slabostí. Jedná se o vědecké zkoumání toho, kvůli čemu stojí za to žít.

Článek Craiga Lamberta z Harvard Magazine s názvem „Věda o štěstí“ vysvětluje, že „psychologie se po většinu své historie zdála být posedlá lidskými nedostatky a patologií. Samotná myšlenka psychoterapie, kterou poprvé formalizoval Freud, se opírá o pohled na člověka jako na problémovou bytost, která potřebuje nápravu.“

Článek dále uvádí, že „ačkoli nový přístup pozitivních psychologů nepopírá lidské chyby, doporučuje zaměřit se na silné stránky a ctnosti lidí jako na výchozí bod.“ Zdá se, že věda konečně dohání to, čemu mnohé starověké tradice věřily po celou dobu.

Ve východní medicíně jsou silné stránky a ctnosti člověka tím, čím začínáme. Jsme krása, dokonalost a projevená radost. Tak jsme stvořeni a přicházíme na svět. Neurózy, nemoci a choroby jsou považovány za odloučení od naší pravé přirozenosti – způsob, jakým nám fyzický svět říká, že nejsme v souladu se svým autentickým já.

Radost, na rozdíl od štěstí, není jen o sobě. Radost je o spojení. Beethoven znal málo štěstí, ale poznal radost. Mystici spojovali radost s propojením se se silou, která je větší než oni sami.

Hledání radosti v každodenním životě

Tři hlavní čínská náboženství (raději jim říkám filozofie) – taoismus, buddhismus a konfucianismus – prosazují zdrženlivost, pokud jde o emoce, a každé z nich přispělo k čínské medicíně. Myšlenka umírněnosti se táhne celou východní lékařskou teorií. Důležitost umírněnosti stojí v době extrémů za zmínku.

Přesto je hledání radosti záslužnou snahou. A hranice jejího nalezení jsou pouze v naší představivosti. Jedním ze způsobů, jak na to přijít sami, je obrátit svou pozornost dovnitř a přemýšlet o tom, co vám přináší radost.

Níže uvádíme několik příkladů, které vám mohou pomoci najít inspiraci:

 • trávení času s přáteli
 • trávení času s dětmi
 • pobyt v přírodě
 • psaní nebo čtení
 • tanec, zpěv nebo malování
 • pomáhat druhým nebo se věnovat dobrovolnictví
 • poslech hudby, hra na hudební nástroj
 • vaření pro sebe nebo někoho jiného
 • zahradničení, stavění, kutilství

V průběhu pandemie se objevilo mnoho inspirativních příběhů o kreativních způsobech, jak lidé přinášejí radost do životů svých i druhých lidí. Pokud si nejste jisti, jak najít radost ve svém životě, přineste ji někomu jinému. Toto darování funguje, protože tento čin přináší radost i vám.

Najít radost obvykle není těžké. Je to přirozený vedlejší produkt šťastného života. V době pandemie jsme se ale všichni pohybovali v neprobádaných vodách. Tyto neobvyklé okolnosti znamenají, že musíme být při hledání radosti o něco uvážlivější.

Až najdete radost ve světě a ve svém životě, šiřte ji pak co nejvíce kolem sebe. Radost je jedním ze způsobů, jak se můžeme dát dohromady a zároveň nasytit svá srdce.

Zdroj.