TÉMA: Odhalování komunistických hnutí

„Šokovalo mě, že většina západních patriotů, konzervativců a křesťanů nemá ani tušení o tom, že hnutí za práva homosexuálů je marxistické a komunistické hnutí. Prostě nevědí, že by mohlo mít taková spojení, ale je to velice zjevné,“ říká Trevor Loudon v pořadu Counterpunch. Loudon se již desítky let specializuje na komunistická hnutí po celém světě a odhaluje jejich historické kořeny a spojitosti mnoha různých hnutí na Západě.

Dnes již politicky mocné hnutí „za práva homosexuálů“ využívá podle Loudona lidi k revolučním cílům a je součástí probíhající světové komunistické revoluce. Je mnoho homosexuálů, kteří jsou konzervativní, jsou vlastenci, ale LGBTQ hnutí, jak ho známe, je kompletně poháněné marxisty, jeho účel je revoluční a jeho cílem je rozložit západní společnost tak, jak ji známe, a nahradit ji socialismem.

LGBTQ hnutí je skutečně „menšina v menšině“. Gay hnutí, jak ho obvykle známe, reprezentuje homosexuální lidi, marxistické hnutí Black Lives Matter reprezentuje černé lidi, Komunistická strana Číny reprezentuje Číňany. To jsou minoritní skupiny, které nejsou nikým volené a samozvaně reprezentují skupiny větší.

Video výše je pouze částí celého pořadu.

Celý pořad můžete sledovat zde.

Pořad vysílá v anglickém jazyce.


Gay hnutí je pouze malá část obyvatel, ale rozvinula se v politicky velmi mocné hnutí. Toto malinké hnutí je politicky mocnější než americké křesťanství. Proč je tak mocné?

„Homosexuální hnutí je organizováno na marxisticko-leninských principech. Je vědecké a revoluční,“ říká Loudon. „Homosexuálové začali být organizováni jako politická síla v posledních 70 letech.“

Zakladatelem politického homosexuálního hnutí je kalifornský aktivista Harry Hay, který se narodil v Anglii. V Kalifornii byl široce zapojen v oblasti divadla a dělnického aktivismu. Do komunistické strany byl přijat jako „pionýr v boji za osvobození gayů“.

Harry Hay založil několik homosexuálních hnutí včetně Radical Fearies, a v 70. letech byl členem Duhové koalice, komunistické koalice, za níž stál černošský aktivista Jesse Jackson. Ve stejné době byl součástí skupiny Nambla, která obhajovala práva homosexuálů v Severní Americe.

Komunista Harry Hay byl členem Duhové koalice, komunistické koalice, za níž stál černošský aktivista Jesse Jackson.

V 80. letech nastává po celém světě zakládání homosexuálních hnutí a v USA zakládá Eric Mann marxistické hnutí Black Lives Matter. Když Eric Mann hovořil v LF Show o důvodech pro založení Fronty za osvobození gayů (Gay Liberation Front), uvedl následující:

„Protože věříme v Národní osvobozeneckou frontu ve Vietnamu. Nechceme mít sňatky homosexuálů. Chceme svrhnout vládu jako součást toho, být queer.“

Duhová koalice, komunistická koalice za níž stál černošský aktivista Jesse Jackson.

A následovali další gay aktivisté. V Británii Peter Purton, trockista a člen mezinárodního marxistického hnutí, který měl velký vliv na Labouristickou stranu (Labour Party).

Komunistická hnutí vždy propagovala homosexualitu na Západě, zatímco na svém území ji potlačovala. Viděla v tom další nástroj revoluce, kterým by mohla rozvrátit koncepty rodiny na Západě, další z cest, jak oslabit západní společnost, svrhnout jejich vlády a ustavit v nich socialismus a následně komunismus.

Takže zatímco komunistická hnutí na západě vytvářejí Frontu za osvobození gayů, ve východním bloku (Rusko, Čína) jsou homosexuálové potlačováni.

Zatímco komunistická hnutí na západě vytvářejí Frontu za osvobození gayů, ve východním bloku jsou homosexuálové potlačováni.

V roce 1984 založil britský aktivista za práva gayů Mark Ashton hnutí Lesby a gayové podporují horníky. V té době se pokoušela hornická hnutí, v pozadí částečně financovaná Sovětským svazem, svrhnout konzervativní vládu Margaret Thatcherové.

Mark Ashton by také vůdcem Ligy mladých komunistů a jeho aktivita s homosexuálním hnutím podporujícím horníky získala mezinárodní pozornost a vedla k natočení filmu Pride.

Vedení britské komunistické strany bylo velice rozčileno tím, že filmoví tvůrci se nezmínili o tom, že Mark Ashton je komunista, protože to bylo v podstatě klíčovým bodem toho, proč dělal to, co dělal.

Na Novém Zélandu a v Austrálii to byl Bill Logan, kdo zakládal hnutí Spartacist League (Spartakovská liga) nesoucí komunistický symbol srpu a kladiva; byl to také Logan, kdo současně prosazoval práva gayů.

V USA v roce 1979 organizovali maoisté z hnutí Line of March velkou demonstraci ve Washingtonu, D. C., za práva gayů a leseb. Line of March bylo součástí mezinárodního komunistického hnutí.

V roce 1994 se stala Melinda Parasová, bývalá vůdkyně maoistického hnutí Line of March, výkonnou ředitelkou největší homosexuální organizace ve Spojených státech National LGBTQ Task Force.

A tak to pokračuje dodnes. Komunistické hnutí Liberation Road podporuje řadu homosexuálních organizací v USA a Kanadě i marxistické hnutí Black Lives Matter.

Komunistická hnutí využívají tato hnutí k prosazování vlastní agendy. Hlavním cílem nejsou práva gayů nebo černochů, ale získání moci k prosazování marxismu, socialismu a komunismu. Pouze využívají homosexuály a homosexualitu jako nástroj k rozdělování rodin, ničení kultury, oslabení vojenské disciplíny a oslabení nepřátelské společnosti. Je to kompletně revoluční hnutí.

Revoluční hnutí využívá lidi pro své cíle – a my bychom měli odhalit jeho základy, zjistit, jaká je pravda, a jaké jsou jeho důsledky a cíle.