Zachary Stieber

8. 9. 2022

Podle nově zveřejněných e-mailů předalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Facebooku zavádějící informace v rámci boje proti dezinformacím. Jde tak o nejnovější příklad nepravdivých nebo zavádějících tvrzení úředníků CDC.

Ve zprávě z 3. června jeden z úředníků Facebooku uvedl, že CDC pomohlo společnosti „vyvrátit tvrzení o anticovidových vakcínách a dětech“, a požádal o pomoc při řešení tvrzení o vakcínách pro kojence a batolata, včetně tvrzení, že vakcíny nejsou účinné.

O několik týdnů později, poté co americké regulační orgány schválily vakcíny Moderna a Pfizer pro malé děti a CDC je doporučilo, reagoval úředník CDC nabídkou nepodložených informací.

„Tvrzení, že vakcíny proti covidu-19 jsou pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let neúčinné, jsou nepravdivá a víra v taková tvrzení by mohla vést k zpětnému váhání s očkováním,“ napsal úředník CDC. Jména všech úředníků zmíněných v tomto článku byla v e-mailech, které byly zveřejněny v rámci probíhajícího soudního sporu proti vládě USA, redigována.

„Vakcíny proti covidu-19 dostupné ve Spojených státech účinně chrání lidi, včetně dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let, před vážným onemocněním, hospitalizací a dokonce i úmrtím,“ dodal úředník CDC.

Žádné důkazy o tom, že by vakcíny byly účinné proti závažnému průběhu a úmrtím malých dětí, nicméně neexistují.

Nedostatek informací

Ve studii společnosti Moderna u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let bylo zaznamenáno nula případů závažného onemocnění covid-19, včetně žádného ve skupině s placebem. Ve studii společnosti Pfizer pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let se šest ze sedmi případů covid-19 vyskytlo u dětí, které dostaly vakcínu.

„Klinické studie nebyly dostatečně silné, aby zjistily účinnost proti závažným onemocněním u malých dětí,“ uvedla Dr. Sara Oliverová, úřednice CDC, během zasedání před tím, než agentura doporučila vakcíny pro malé děti.

Kromě toho byla konečným bodem studií určitá hladina protilátek, o nichž se předpokládá, že chrání před covidem-19, ale není to prokázáno. Tato hladina vycházela z hladiny u dospělých v původních studiích, které byly ukončeny v roce 2020.

Odhady účinnosti ochrany proti infekci ukázaly u vakcíny společnosti Moderna nízkou účinnost; u vakcíny společnosti Pfizer byly vyšší, ale byly považovány za nespolehlivé.

„Studie nás nijak neinformují o riziku symptomatické infekce po vakcíně Pfizer a ukazují nám, že účinnost po vakcíně Moderna je nízká a nevíme, jak dlouho by případná ochrana mohla trvat,“ uvedla pro The Epoch Times prostřednictvím e-mailu doktorka Tracy Hoegová, epidemioložka z Kalifornie, a dodala, že studie „nám neposkytly žádné informace o snížení počtu závažných onemocnění“.

CDC, které se označuje za „národní agenturu pro ochranu zdraví“, na svých internetových stránkách uvádí, že se zavázalo zakládat všechna svá rozhodnutí „na vědeckých údajích nejvyšší kvality, které jsou získávány otevřeně a objektivně“. Její představitelé během pandemie opakovaně prohlašovali, že agentura činí rozhodnutí na základě vědeckých poznatků.

CDC bylo dříve v roce 2022 opatrnější, jak ukazují e-maily. Když byl jeden z úředníků požádán, aby posoudil, zda jsou tvrzení nepravdivá, uvedl, že agentura „se k tomu nemůže vyjádřit, dokud farmaceutické společnosti nepředloží údaje o účinnosti vakcín proti závažným onemocněním nebo úmrtím u dětí ve věku <5 let“.

Obří digitální nápis v areálu sídla společnosti Facebook v kalifornském Menlo Parku, 23. října 2019. (Josh Edelson / AFP via Getty Images)

„Důležité partnerství“

„Ještě jednou moc děkujeme za to, že jste na začátku tohoto týdne shromáždili tým, který se s námi sešel, bylo to neuvěřitelně užitečné. Vaše partnerství je pro nás zásadní, abychom zajistili, že budeme moci odstranit nepravdivá a škodlivá tvrzení o covidu-19 a vakcínách na naší platformě,“ napsal v únoru CDC jeden z představitelů Facebooku.

„V návaznosti na naše setkání níže sdílím dlouhý seznam tvrzení, která v současné době odstraňujeme v souvislosti s vakcínou proti covidu, protože orgány veřejného zdraví, jako je CDC, potvrdily, že jsou nepravdivá a mohla by přispět k bezprostřednímu fyzickému poškození, pokud by se jim věřilo.“

Společnost Facebook stále odstraňuje obsah, který tvrdí, že vakcíny proti covidu-19 nejsou účinné proti závažným onemocněním nebo úmrtím, přestože účinnost vakcín proti infekci i závažným onemocněním se od vzniku varianty omikron na konci roku 2021 prudce snížila, zejména uprostřed novějších subvariant omikronu.

„Když říkáme, že odstraníme tvrzení, že vakcíny proti covidu-19 nejsou účinné, máme na mysli konkrétně tvrzení, že vakcíny obecně nechrání před těžkým onemocněním nebo úmrtím na covid-19 nebo že neposkytují žádnou ochranu při nákaze covidem-19,“ uvádí společnost Facebook na svých webových stránkách. „Povolíme však tvrzení, že se někdo může nakazit covid-19, i když je plně očkován.“

Facebook na svých stránkách CDC necituje. Uvádí některé organizace, jejichž rady považuje za fakta, včetně Světové zdravotnické organizace OSN. Uvádí také, že při stanovování pravidel týkajících se obsahu o covidu-19 využívá „vládní zdravotnické orgány“.

Podle e-mailů bylo CDC zdrojem pro přezkoumání mnoha tvrzení uvedených na stránkách Facebooku.

Například 8. listopadu 2021 úředník CDC přezkoumal sedm tvrzení a všechna označil za nepravdivá. Všech sedm je v současné době společností Facebook uvedeno jako nepravdivých.

Patří mezi ně i tvrzení, že vakcíny proti covidu-19 mění imunitní systém, což je podle některých odborníků pravda. Patří sem také tvrzení, že anticovidové vakcíny mění lidem krev. Nejméně jedna studie zjistila, že mnoho očkovaných pacientů má abnormální krev, přičemž krevní sraženiny jsou známým vedlejším účinkem vakcíny proti covidu-19.

Společnost Facebook „spoléhala na vaše odborné znalosti“ ohledně toho, zda mohou být některé nežádoucí účinky, včetně krevních sraženin a Bellovy obrny, způsobeny anticovidovými vakcínami, sdělil agentuře 28. října 2021 v jiném e-mailu pracovník společnosti Facebook.

Epoch Times Photo
E-maily mezi společností Facebook a CDC v soudním spisu. (Screenshot The Epoch Times)

„Vytrženo z kontextu“

Facebook nebyl jedinou velkou technologickou společností, která se spoléhala na CDC.

Twitter a Google požádaly CDC, aby se vyjádřilo k tvrzením týkajícím se covidu-19 a vakcín, jak vyplývá z e-mailů.

Například 16. dubna 2021 jeden z pracovníků Twitteru uvedl, že jeho tým „požádal o příklady problematického obsahu, abychom mohli prozkoumat trendy“, a dodal: „Všechny příklady dezinformací jsou užitečné, ale zejména, pokud máte nějaké příklady podvodů – například podvodné léky na covid, podvodné očkovací průkazy atd.“, bylo by to velmi užitečné.

CDC odpovědělo tabulkou se čtyřmi oblastmi, z nichž dvě se týkaly vakcín.

Jednou z nich bylo tvrzení, že vakcíny nebyly schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Regulační orgány v té době neschválily žádnou z vakcín; všechny byly k dispozici na základě povolení k mimořádnému použití. Další se týkala systému hlášení nežádoucích účinků vakcín, který spravuje CDC a regulační orgány. Tabulka, která nebyla zveřejněna, vysvětlovala, jak byly údaje ze systému hlášení „vytrženy z kontextu“, uvedlo CDC.

„Moc vám za to děkujeme; přijali jsme opatření (označením nebo odstraněním) tweetů porušujících naše pravidla,“ uvedl úředník Twitteru.

Společnost Google mezitím požádala o pomoc s tvrzeními o vakcínách covid-19 na jaře 2020, vyplývá z e-mailů.

Předchozí zveřejnění e-mailů na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím ukázalo, jak se CDC pravidelně setkává s velkými technologickými společnostmi v rámci snahy přimět je k potírání dezinformací.

Zástupci společností Facebook, Twitter, Google a CDC na žádosti o komentář nereagovali.

Dezinformační vzorec

CDC v průběhu pandemie neustále propagovalo očkování a několikrát přitom nabídlo zavádějící informace.

Tři vrcholní představitelé, včetně ředitele agentury, v červnu při prosazování povolení očkování malých dětí nepravdivě uvedli, že covid-19 je jednou z pěti hlavních příčin úmrtí v této věkové skupině. Poté, co byla jimi citovaná studie – která přesně neuváděla údaje CDC – opravena, nikdo z nich dosud nenabídl aktualizovanou verzi.

Agentura také uvedla nepravdivé informace o svém sledování bezpečnosti vakcín a jejich nežádoucích účincích, aktualizovala svou definici vakcíny a změnila další webové stránky, přičemž v některých případech drasticky změnila své definice a doporučení.

V klíčové aktualizaci v srpnu CDC zrušilo doporučení, aby se k neočkovaným lidem přistupovalo jinak, a uznala ochranu, kterou člověk získá, když se zotaví z covidu-19.

„Včerejší dezinformace jsou dnes … pokyny pro veřejné zdraví, což je ukázka toho, že věda a cenzura jsou naprosto neslučitelné a že cenzura může pouze zastavit pokrok vědy a může zastavit testování nových hypotéz a nových myšlenek tím, že se snaží tyto otázky předčasně uzavřít,“ řekl Aaron Kheriaty, šéf lékařské etiky v The Unity Project a žalobce v soudním sporu, z něhož vzešly nové e-maily, pro The Epoch Times. „A takhle věda prostě nefunguje.“

V dalším e-mailu zveřejněném v rámci případu CDC označilo několik tvrzení za dezinformace, přestože je podporuje většina důkazů.

Například tvrzení, že „děti, které jsou zdravé, nemusí dostat vakcínu proti covidu-19“, bylo považováno za dezinformaci, přestože někteří odborníci tvrdí totéž a poukazují na klesající účinnost vakcíny, sníženou sílu novějších variant a skutečnost, že děti bez komorbidit nebyly covidem-19 nikdy příliš ohroženy.

Ve zprávě, která byla zaslána více než stovce úředníků vysokých škol, neziskových organizací a dalších institucí, CDC rovněž uvedlo, že je dezinformací tvrzení, že vakcíny nejsou v případě dětí účinné a nejsou pro ně potřebné.

Dr. Todd Porter, pediatr z Illinois, uvedl, že dříve spoléhal na CDC a další skupiny, jako je Americká akademie pediatrů, které se během pandemie úzce spojily s CDC, a neměl nutně čas prověřovat všechna jejich doporučení.

„Tato důvěra a spoléhání se byly během této pandemie narušeny a možná mě zachránilo to, že jsem si uvědomil důležitost zásady ,především neškodit‘, vyváženost rizika a škody a ochotu klást otázky a projevit nezávislé myšlení, i když to nezapadá do narativu,“ uvedl pro The Epoch Times prostřednictvím e-mailu. „Jen se modlím, aby mnoho z tisíců pediatrů dělalo totéž, nicméně na jakou organizaci se nyní můžeme obrátit?“

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.