Sayer Ji

9. 9. 2022

Podle rostoucího počtu vědeckých výzkumů, které uvádíme na stránkách GreenMedInfo.com, lze předcházet srdečním onemocněním, která jsou stále hlavní příčinou úmrtí v rozvinutých zemích, a dokonce je vyléčit úpravou stravy.

Vzhledem k tomu, že srdeční choroby jsou hlavní příčinou úmrtí ve vyspělém světě, mělo by být pro zdravotníky i širokou veřejnost velmi zajímavé cokoli, co může zabránit úmrtnosti na srdeční choroby nebo ji snížit, případně zpomalit či dokonce zvrátit proces kardiovaskulárních chorob.

Bohužel miliony lidí stále neznají rozsáhlou biomedicínskou literaturu, která podporuje používání přírodních látek při prevenci a léčbě srdečních onemocnění a kterou na stránkách GreenMedInfo.com uvádíme.

Místo toho se ročně utrácejí miliardy dolarů za vysoce toxické léky na snižování cholesterolu, jako jsou statiny, které vykazují kromě 300 dalších prokázaných vedlejších účinkůznámou kardiotoxicitu. A to jen proto, že to pacientům radí jejich lékaři. Špatné rady jsou zde pravidlem, nikoli výjimkou, zdá se.

Například po desetiletích doporučování takzvaného „nízkodávkového“ aspirinu (75-100 mg) k prevenci srdečních onemocnění a mrtvice nyní váha důkazů ukazuje, že aspirin vlastně způsobuje více škody než užitku.

S ohledem na tuto skutečnost se tedy podívejme na malý, ale významný vzorek přírodních, potravinových alternativ těchto léků optikou samotné klinické a biomedicínské literatury.

Tři přírodní látky, které snižují riziko úmrtí na srdeční choroby

  1. Omega-3 mastné kyseliny: Existuje rozsáhlá řada výzkumů, které naznačují, že riziko náhlé srdeční smrti se snižuje při konzumaci vyššího množství omega-3 mastných kyselin. Časopis New England Journal of Medicine publikoval již v roce 2002 studii s názvem „Hladina n-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem v krvi a riziko náhlé smrti“, která zjistila, že: „N-3 mastné kyseliny obsažené v rybách mají silnou provázanost se sníženým rizikem náhlého úmrtí u mužů bez známek předchozího kardiovaskulárního onemocnění.“

Další studie z roku 2002, publikovaná v časopise Circulation, zjistila, že doplňování omega-3 mastných kyselin snižuje celkovou úmrtnost a náhlou smrt u pacientů, kteří již prodělali srdeční infarkt. Další výzkumy naleznete v našem souboru dat na téma Omega-3 mastné kyseliny a snížení úmrtnosti na srdeční příhody. Je třeba poznamenat, že nejprodávanější skupina léků na cholesterol známá jako statiny může ve skutečnosti snižovat účinnost omega-3 mastných kyselin při ochraně srdce. To se nabízí jako vysvětlení pro výsledky novějších výzkumů, které ukazují, že konzumace omega-3 tuků nesnižuje riziko úmrtí na srdeční onemocnění.

  1. Vitamin D: Bylo zjištěno, že hladina této esenciální látky přímo souvisí s rizikem úmrtí z jakékoliv příčiny. Nacházet se v nejnižších 25 % procentech hladiny vitaminu D je spojeno se zvýšenou mírou úmrtnosti ze všech příčin o 26 %. Má se za to, že zdvojnásobení globální hladiny vitaminu D by mohlo významně snížit celosvětovou úmrtnost. Výzkum publikovaný v časopise Clinical Endocrinology v roce 2009 potvrdil, že nižší hladina vitaminu D je spojena se zvýšenou úmrtností ze všech příčin, ale také že tento účinek je ještě výraznější u úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Toto zjištění bylo potvrzeno v témže roce v časopise Journal of the American Geriatric Society a znovu v roce 2010 v časopise American Journal of Clinical Nutrition.
  1. Hořčík: Ve světě, který se zbláznil do užívání anorganického vápníku jako doplňku stravy při uměle vyrobených onemocněních, jako je „osteopenie“ nebo „osteoporóza“ definované podle T-skóre, navzdory jeho dobře známé spojitosti se zvýšeným rizikem úmrtí na srdeční onemocnění, nelze úlohu hořčíku v ochraně před srdečními chorobami podceňovat. Je dobře známo, že i zrychlené stárnutí srdečního svalu, ke kterému dochází u osob při letech v dlouhém vesmíru, je způsobeno nedostatkem hořčíku. V roce 2010 uvedl časopis Journal of Biomedical Sciences, že kardiovaskulární rizika jsou výrazně nižší u osob, které vylučují vyšší množství hořčíku, což svědčí o jeho ochranné roli.

Další studie publikovaná v časopise Atherosclerosis v roce 2011 zjistila, že nízké koncentrace hořčíku v séru předpovídají kardiovaskulární úmrtnost a všeobecnou úmrtnost. Nezapomeňte, že pokud chcete „doplnit“ svou stravu hořčíkem, volte zelené potraviny. Chlorofyl je zelený, protože má ve svém středu atom hořčíku. Například kapusta je mnohem lepším zdrojem komplexní výživy než doplňky hořčíku. Pokud však selže kulinářský přístup, mohou být doplňky hořčíku velmi účinným způsobem, jako dosáhnout terapeutické a kardioprotektivní dávky.

Čtyři přírodní sloučeniny, které mohou uvolnit tepny

Granátové jablko: v klinické studii na lidech bylo zjištěno, že toto pozoruhodné ovoce dokáže během jednoho roku snížit tloušťku krční tepny karotidy (tj. odblokovat ji) až o 29 %. Byla zjištěna celá řada mechanismů, které mohou tento účinek vyvolávat, např: 1) snížení krevního tlaku 2) boj proti infekci (plak v tepnách často obsahuje bakterie a viry) 3) prevence oxidace cholesterolu 4) snížení zánětu.

Arginin: Předklinický a klinický výzkum naznačuje, že tato aminokyselina nejen zabraňuje progresi aterosklerózy, ale také napravuje patologické stavy s tímto procesem spojené. Jedním z mechanismů, jak tohoto úspěchu dosahuje, je zvýšení produkce oxidu dusnatého, která je za normálních okolností v cévách snížena. Když je vnitřní výstelka cév (endotel) poškozena, má to za následek jejich dysfunkci.

Česnek: Česnek nejenže snižuje množství rizikových faktorů spojených s arteriosklerózou, tedy se zahušťováním a kornatěním tepen, ale také významně snižuje riziko infarktu a mrtvice. Výzkum in vitro potvrdil, že česnek brzdí tvorbu arteriosklerotických plátů. Bylo také studováno, že extrakt z vyzrálého česneku brzdí progresi kalcifikace koronárních tepen u pacientů, kteří dostávají statinovou terapii. Zdravotní přínosy česneku se samozřejmě neomezují pouze na předcházení srdečním chorobám.

B-komplex: Jednou z mála kategorií vitaminů, u nichž bylo ve studiích na lidech potvrzeno, že nejen snižují progresi tvorby plaku v tepnách, ale dokonce ji potlačují, je B-komplex. Studie publikovaná v roce 2009 v časopise Stroke zjistila, že suplementace vysokými dávkami vitaminů B-komplexu významně snižuje progresi časného stadia subklinické aterosklerózy u zdravých jedinců. Ještě pozoruhodnější je, že studie z roku 2005 publikovaná v časopise Atherosclerosis zjistila, že přípravek s vitaminy skupiny B snižuje tloušťku krčních tepen u pacientů ohrožených mozkovou ischemií. Dalším možným vysvětlením těchto pozitivních účinků je role, kterou vitaminy skupiny B hrají při snižování produkce homocysteinu, aminokyseliny, která způsobuje jizvení tepen a cév.

Čemu se vyhýbat

Žádná diskuse o prevenci úmrtnosti na srdeční onemocnění by nebyla úplná, kdybychom se nezabývali věcmi, kterých je třeba se vyvarovat, chceme-li snížit rizika s těmito chorobami spojenými. Jsou to např:

NSAID: Léky jako aspirin, ibuprofen a tylenol mají dobře známou spojitost se zvýšenou srdeční úmrtností. Přehled šesti studií na toto téma naleznete zde: Kardiotoxicita NSAID.

Statinové léky: Je vrcholem ironie, že právě tato kategorie léků, které jsou miliónům lidí na celém světě propagovány jako standard péče pro primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a srdeční úmrtnosti, jsou ve skutečnosti kardiotoxické látky, které mají nejméně 300 nežádoucími zdravotních účinků. Statinové léky mají devastující zdravotní účinky.

Pšenice: Ačkoli se o této spojitosti mluví jen zřídka, a to i ze strany těch, kteří propagují bezobilnou a bezpšeničnou dietu, pšenice má hluboký kardiotoxický potenciál spolu s více než 200 zdokumentovanými nepříznivými zdravotními účinky. A jak by také ne, když právě v zemích, kde se pšenice konzumuje nejvíce, mají nejvyšší míru kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí na srdeční choroby.

Přetištěno z GreenMedInfo.com.

Sayer Ji je zakladatelem webu Greenmedinfo.com, recenzentem časopisu International Journal of Human Nutrition and Functional Medicine, spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Systome Biomed, místopředsedou správní rady Národní federace pro zdraví a členem řídícího výboru Globální nadace pro geneticky nemodifikované potraviny.

anglického originálu přeložil O. H.


Zdroje:

[i] Roberto Marchioli, Federica Barzi, Elena Bomba, Carmine Chieffo, Domenico Di Gregorio, Rocco Di Mascio, Maria Grazia Franzosi, Enrico Geraci, Giacomo Levantesi, Aldo Pietro Maggioni, Loredana Mantini, Rosa Maria Marfisi, G Mastrogiuseppe, Nicola Mininni, Gian Luigi Nicolosi, Massimo Santini, Carlo Schweiger, Luigi Tavazzi, Gianni Tognoni, Corrado Tucci, Franco Valagussa,. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione. Circulation. 2002 Apr 23;105(16):1897-903. PMID: 11997274 [ii] Michal L Melamed, Erin D Michos, Wendy Post, Brad Astor. 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of mortality in the general population. Arch Intern Med. 2008 Aug 11;168(15):1629-37. PMID: 18695076 [iii] W B Grant. An estimate of the global reduction in mortality rates through doubling vitamin D levels. Eur J Clin Nutr. 2011 Jul 6. Epub 2011 Jul 6. PMID: 21731036 [iv] Stefan Pilz, Harald Dobnig, Giel Nijpels, Robert J Heine, Coen D A Stehouwer, Marieke B Snijder, Rob M van Dam, Jacqueline M Dekker. Vitamin D and mortality in older men and women. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Nov;71(5):666-72. Epub 2009 Feb 18. PMID: 19226272 [v] Adit A Ginde, Robert Scragg, Robert S Schwartz, Carlos A Camargo. Prospective study of serum 25-hydroxyvitamin D level, cardiovascular disease mortality, and all-cause mortality in older U.S. adults. J Am Geriatr Soc. 2009 Sep;57(9):1595-603. Epub 2009 Jun 22. PMID: 19549021 [vi] Karl Michaëlsson, John A Baron, Greta Snellman, Rolf Gedeborg, Liisa Byberg, Johan Sundström, Lars Berglund, Johan Arnlöv, Per Hellman, Rune Blomhoff, Alicja Wolk, Hans Garmo, Lars Holmberg, Håkan Melhus. Plasma vitamin D and mortality in older men: a community-based prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2010 Oct;92(4):841-8. Epub 2010 Aug 18. PMID: 20720256 [vii] Yukio Yamori, Takashi Taguchi, Hideki Mori, Mari Mori. Low cardiovascular risks in the middle aged males and females excreting greater 24-hour urinary taurine and magnesium in 41 WHO-CARDIAC study populations in the world. J Biomed Sci. 2010;17 Suppl 1:S21. Epub 2010 Aug 24. PMID: 20804596 [viii] Thorsten Reffelmann, Till Ittermann, Marcus Dörr, Henry Völzke, Markus Reinthaler, Astrid Petersmann, Stephan B Felix. Low serum magnesium concentrations predict cardiovascular and all-cause mortality. Atherosclerosis. 2011 Jun 12. Epub 2011 Jun 12. PMID: 21703623 [ix] Sayer Ji, Research: Pomegranate May Reverse Blocked Arteries [x] GreenMedInfo.com, Pomegranate’s Health Benefits [xi] G Siegel, A Walter, S Engel, A Walper, F Michel. [Pleiotropic effects of garlic]. Wien Med Wochenschr. 1999;149(8-10):217-24. PMID: 10483684 [xii] Günter Siegel, Frank Michel, Michael Ploch, Miguel Rodríguez, Martin Malmsten. [Inhibition of arteriosclerotic plaque development by garlic]. Wien Med Wochenschr. 2004 Nov;154(21-22):515-22. PMID: 15638070 [xiii] Matthew J Budoff, Junichiro Takasu, Ferdinand R Flores, Yutaka Niihara, Bin Lu, Benjamin H Lau, Robert T Rosen, Harunobu Amagase. Inhibiting progression of coronary calcification using Aged Garlic Extract in patients receiving statin therapy: a preliminary study. Prev Med. 2004 Nov;39(5):985-91. PMID: 15475033 [xiv] Howard N Hodis, Wendy J Mack, Laurie Dustin, Peter R Mahrer, Stanley P Azen, Robert Detrano, Jacob Selhub, Petar Alaupovic, Chao-ran Liu, Ci-hua Liu, Juliana Hwang, Alison G Wilcox, Robert H Selzer,. High-dose B vitamin supplementation and progression of subclinical atherosclerosis: a randomized controlled trial. Stroke. 2009 Mar;40(3):730-6. Epub 2008 Dec 31. PMID: 19118243 [xv] Uwe Till, Peter Röhl, Almut Jentsch, Heiko Till, Andreas Müller, Klaus Bellstedt, Dietmar Plonné, Horst S Fink, Rüdiger Vollandt, Ulrich Sliwka, Falko H Herrmann, Henning Petermann, Reiner Riezler. Decrease of carotid intima-media thickness in patients at risk to cerebral ischemia after supplementation with folic acid, Vitamins B6 and B12. Atherosclerosis. 2005 Jul;181(1):131-5. Epub 2005 Feb 16. PMID: 15939064 [xvi] Claudio Maldonado, Chirag V Soni, Nathan D Todnem, Sathnur Pushpakumar, Dorothea Rosenberger, Srikanth Givvimani, Juan Villafane, Suresh C Tyagi. Hyperhomocysteinemia and sudden cardiac death: potential arrhythmogenic mechanisms. Curr Vasc Pharmacol. 2010 Jan;8(1):64-74. PMID: 19485933

Související témata

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.