Ministerstvo zdravotnictví navrhuje v reakci na energetickou krizi snížení minimálních povolených teplot v pracovním prostředí. Návrh změny nařízení o ochraně zdraví při práci by se měl dotknout nejnižších pracovních tříd, ale i sanitárních zařízení. Návrh ještě v pondělí projedná vláda.

Pro nejnižší pracovní třídy by tak měla minimální teplota dle návrhu klesnout o dva stupně. U pracovního zařazení kategorie 1, kam spadá kancelářská, administrativní nebo laboratorní práce, by se tedy teplota dle návrhu měla snížit i na 18 stupňů. U kategorie 2a, kam spadají například řidiči, pokladní nebo montáž lehkých dílů, by mohla teplota dle návrhu klesnout až na 16 stupňů.

Minimální teplota by ale měla klesnout i v sanitárních zařízeních: V šatnách z 20 na 18 stupňů, v umývárnách z 22 na 19 stupňů, ve sprchách z 25 na 19 stupňů a na záchodech z 18 na 15 stupňů.

„Hlavním důvodem návrhu je revidovat právní rámec ve vztahu k požadavkům na minimální teplotu na pracovišti s ohledem na současnou situaci,“ uvedlo ve vztahu k energetické krizi kvůli válce na Ukrajině v důvodové zprávě ministerstvo.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ministerstvo návrh konzultovalo s hygieniky a srovnávalo s jinými zeměmi. Podle něj se doporučené teploty dlouho neměnily, čímž narážel například na globální oteplování, o kterém se hovoří.

Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli energetické krizi už v srpnu navrhlo také zvláštní vyhlášku, podle které by se v případě výpadku dodávek plynu snížila teplota vytápění veřejných prostor. Například v centrálně vytápěných obývacích pokojích nebo kancelářích by se měla teplota snížit na 18 stupňů, ve školních učebnách na 19 stupňů.

Dle zdroje: ČTK