Milan Kajínek

23. 11. 2022

TÉMA: Případ Petr Kramný

Kdo vytvářel teorii o vraždě dvou žen elektrickým proudem v případu Petra Kramného, a proč by nás to mělo zajímat?

Hlavním bodem případu, o jehož možném otevření bude příští týden jednat Krajský soud v Ostravě, bylo obvinění z dvojnásobné vraždy elektrickým proudem.

S teorií o údajném úmrtí žen v důsledku zásahu elektrickým proudem přišli soudní znalci z Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava, MUDr. Margita Smatanová, Ph.D., a MUDr. Marek Dokoupil MBA.

Tato teorie se opírá o nálezy poškození kůže na zátylku a bedrech zesnulé Moniky Kramné, jejíž tělo bylo přepraveno do České republiky v rakvi z Egypta devět dní po smrti.

Egyptský patolog Dr. Walid Muhamad Naji, ředitel Ústavu soudního lékařství pro oblast Rudého moře, který prováděl soudní pitvu obou žen těsně po jejich smrti, však na těle Moniky Kramné žádná poškození v těchto oblastech těla neobjevil, což dokazují také fotografie pořízené během pitvy. (!*viz foto zde !*)

Tyto skutečnosti podporují prohlášení obhajoby, že poškození kůže vznikla během převozu těla v důsledku otlaků od fixace v rakvi.

!* Klademe důrazný požadavek na čtenáře – dodržujte úctu k zesnulé, fotografie nekopírujte a nezveřejňujte! S myšlenkou na zachování úcty k zemřelé necháváme fotografii dostupnou pouze k nahlédnutí za účelem přezkoumání případu. Činíme tak ve veřejném zájmu k odhalení zásadních faktů za účelem zabezpečení spravedlnosti !*

„Proč nejsem přesvědčen o tom, že úmrtí obou zemřelých nastalo v důsledku zásahu elektrickým proudem?“ píše Walid Muhamad Naji ve své zprávě. „Uvádím to, že nebyla přítomna místa vstupu a výstupu elektrického proudu. Je známo, že při úmrtí způsobeném zásahem elektrického proudu musí mít elektrický zdroj vysoké napětí. 220 voltů zanechává jasné známky na těle v místě jeho vstupu a výstupu ve formě popálené kůže, toto přítomno nebylo.“

Doktor Naji dále uvádí, že „při úmrtí způsobeném při zásahu elektrickým proudem vznikne nevratný spazmus (křeč) všech svalů, či některých z nich,“ přičemž spazmus „nebyl na tělech zesnulých přítomen“.

Při re-pitvě těla Moniky Kramné na Fakultní nemocnici Ostrava byla pořízena fotografie zad jejího těla, kde jsou viditelná poškození kůže na zátylku a bedrech (!* viz foto zde !*), která však na fotografiích pořízených před převozem nejsou.

Zajímavostí případu, kterou ukazuje soudní spis, je také to, že soudní znalec Marek Dokoupil ještě 26. srpna 2013 prohlašuje, že „… během pitvy nebyla zjištěna žádná poranění ani jiné skutečnosti, které by vedly ke zjištění příčiny smrti“. O pět měsíců později (31. ledna 2014) Policie ČR obdrží zprávu od soudních znalců Smatanové a Dokoupila, na základě které se začíná rozvíjet teorie o smrti elektrickým proudem a hlavní kostra obvinění Petra Kramného z dvojnásobné vraždy elektrickým proudem.

V srpnu 2014 provádí Státní zastupitelství v Hurghadě výslechy v souvislosti s případem v důsledku závěrů pitevní zprávy ostravského Ústavu soudního lékařství.

Hotelový údržbář Said Mohamad Said uvedl, že v hotelu je přítomno přibližně 10 elektroinstalatérů, a dodal: „Jsem si jistý, že v pokoji č. 6343 neproběhly žádné změny v elektrickém vedení či elektroinstalaci. Každý pokoj se před tím, než je obsazen hosty, kontroluje. Během pobytu Petra Kramného v pokoji nevznikla žádná porucha na elektroinstalaci. Nezaznamenali jsme žádné změny ani poruchy v elektrických zásuvkách v pokoji. V pokoji jsou přítomny dva vypínače, dvě zásuvky, vypínače okrasných nástěnných osvětlení. Vypínače osvětlení balkonu, toalety a předsíně.“

Následně se doslova rozhoří spory mezi českými soudními znalci, přičemž jedna strana se snaží prokázat, že ženy zemřely v důsledku zásahu el. proudem, a že tento proud do jejich těl úmyslně zavedl obžalovaný Petr Kramný (manžel a otec zesnulých) s úmyslem je zavraždit. Naopak druhá strana tuto teorii vyvrací s odůvodněním, že se nezakládá na „skutečných důkazech“ a jedná se pouze o „konstrukci“ obžaloby, která není v praxi proveditelná.

V níže uvedené retrospektivě případu je patrné, jak se z případu dehydratace stalo podezření na otravu, později na záměrnou otravu (vraždu), které se po půl roce vyšetřování náhle změnilo na „vraždu elektrickým proudem“.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

JUDr. Jana Rejžková, obhájkyně Petra Kramného, sdělila 13. července deníku The Epoch Times, že podala žádost o obnovení soudního procesu. (CNC_Daniel Černovský / CNC/Profimedia)

Na závažná pochybení v posudku Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava, jehož správnost potvrdil docent MUDr. František Vorel, CSc., z Ústavu soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, nyní upozorňuje celkem pět soudních znalců. Více…

Tato údajná „pochybení“ by měla podle obhajoby vyvolat nový soudní proces. Posudky pěti znalců jsem měl možnost osobně prostudovat, ale kvůli probíhajícímu procesu nemohou být prozatím zveřejněny.

Soudní senát pod vedením JUDr. Šárky Skalské z Krajského soudu v Ostravě se nyní bude muset vypořádat s tím, že celkem pět znalců tvrdí, že závěry posudků podaných obžalobou jsou chybné a tedy, že ženy podle nich nejenom nezemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem, ale že vražda elektrickým proudem z hotelové zásuvky, tak jak ji předestírá obžaloba, je prakticky neproveditelná.

Zpochybnění přichází ze strany soudního znalce v oboru zdravotnictví, prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc. Následně také ze strany soudního znalce doc. MUDr. Alexandera Pilína, CSc. Ale také ze strany tří dalších soudních znalců, doc. Zdeňka Horáka, doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc., a MUDr. Zdeňka Šňupárka.

TIP: Případ dlouhodobě sleduje také Spolek Šalamoun

Dilema případu

Petr Kramný byl vzat do vyšetřovací vazby zaměstnanci Policie České republiky. Foto pořízeno z budovy soudu v Karviné 20. února 2014. (HURDA Martin / CNC / Profimedia)
Petr Kramný byl vzat do vyšetřovací vazby zaměstnanci Policie České republiky. Foto pořízeno z budovy soudu v Karviné 20. února 2014. (HURDA Martin / CNC/Profimedia)

Spolek Šalamoun, který případ dlouhodobě sleduje, komentuje kritické body soudního případu na svých stránkách. (zdroj)

„Až po 5 měsících od repitvy přicházejí znalci se závěrem per exclusion (vylučovací metoda), a to na základě fotografie (sic!), že příčinou smrti je akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem. Stěžejním argumentem je údajná proudová stopa na krku Moniky Kramné a histologický nález na srdcích (wave syndrom) jak Moniky, tak Kláry Kramné. Stěžejní jsou tedy histologické preparáty kůže a srdcí,“ uvádí Spolek Šalamoun.

Velký problém české straně a verzi o vraždě elektrickým proudem činí podle Šalamounu egyptská strana, „která ve své zprávě konstatuje, že: česká strana nepřišla s jasným důkazem o proudové stopě na krku Moniky Kramné a dále, že v době jejich pitvy tam nebyla (sic!), ač tam ze soudně lékařského pohledu být nepochybně musela“.

Česká strana tento „naprosto zásadní rozpor“ podle Šalamounu ignorovala a nikdy egyptské lékaře nevyslechla.

Další zajímavostí je, že se zásadní závěry obžaloby vytvářejí na základě fotografií těl, které byly pohřbeny již 14. srpna 2013.

Pět nových znaleckých posudků (které jsem měl možnost nahlédnout) v podstatě vyvrací body obžaloby o stopách po zásahu el. proudem na srdcích zesnulých a o proveditelnosti vraždy, tak jak ji obžaloba popisuje.

Dalším problémem případu je, že obhajoba během soudního jednání netrvala na přehrání části odposlechů, které soud prováděl jako důkaz v neprospěch Kramného, neboť se po zpětné analýze odposlechu ukázalo, že Kramný na záznamu telefonátu neříká to, co obžaloba prezentovala jako „jeho slova“.

Poslední zajímavostí je, že došlo ke zničení stěžejního důkazu, a to histologických preparátů Moniky a Kláry Kramných. Přednosta Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., nechal 22. března 2018 zničit nekroptické vzorky k případu Kramný.

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.