Milan Kajínek

1. 12. 2022

TÉMA: Případ Petr Kramný

Senát ostravského krajského soudu nechal na žádost obhajoby přehrát nahrávku odposlechu telefonního hovoru Petra Kramného s jeho tetou. Textový přepis tohoto hovoru, který vypracoval policejní kapitán PhDr. Alois Kubiena, se však hrubě neshoduje se skutečností. Textový přepis byl obžalobou a soudy považován za jeden z nejzávažnějších nepřímých důkazů proti Kramnému.

Kapitán Alois Kubiena v době vyšetřování případu Kramný působil jako vrchní komisař, podával žádost o jeho odposlouchávání a vypracoval přepisy odposlechů.

Podle Kubieny měl Kramný v rozhovoru se svou tetou V. D. uvést, „že mu to všechno vyšlo, i v tom Egyptě“. Do protokolu kapitán Kubiena uvedl: „Ke konci říká, že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře. Dále pokračuje, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptu.“

Jak ukazuje nahrávka hovoru, kterou požadovala obhajoba přehrát před soudem, Petr Kramný tuto větu neřekl. Z toho vyplývá závažný závěr, a sice, že si ji kapitán Kubiena vymyslel.

Tuto nyní již prokazatelně vykonstruovanou větu předložil soudu státní zástupce Vít Legerský jako usvědčující důkaz a opakovali ji při posuzování případu soudci krajského, vrchního, Nejvyššího i Ústavního soudu. Paradoxně žádná ze soudních instancí nikdy neslyšela zvukový záznam hovoru, který vedl k odsouzení Kramného na 28 let za dvojnásobnou vraždu, ale vždy vycházely pouze z textového přepisu, který vyhotovil kapitán Kubiena, který získal ocenění za svoji účast v případu Kramný.

Kubiena zjednodušil zápis úseku odposlechu, pro „snadnější orientaci v obsahu odposlechu“, což není neobvyklá praxe. Problém podle obhajoby vznikl ve chvíli, když si větu vzal státní zástupce Vít Legerský jako usvědčující důkaz bez toho, aby předal soudu úplný přepis s kontextem hovoru a nikoliv pouze jeho zjednodušený zápis, který neodpovídá skutečnosti. Stejně tak udělala chybu obhájkyně JUDr. Jana Rejžková, která při hlavním líčení nepožadovala, aby soud záznam přehrál. 

Bývalý soudce JUDr. Pavel Kučera skutečnosti přepisu komentoval již v minulosti, protože na uvedené rozpory mezi nahrávkou a přepisem upozorňoval již v roce 2018 spolek Šalamoun. (zdroj)

„Sám jsem nic podobného nezažil, protože odposlechům, a tím spíše i přepisům, nebyl přikládán takový důkazní význam jako v současnosti,“ řekl v listopadu 2020 soudce Kučera spolku Šalamoun (zdroj). „Odposlechy sloužily především k zjištění dříve neznámých důkazů, a procesní formou mohly být tyto důkazy potom provedeny.“

Důkazem by měl být podle bývalého soudce pouze vlastní zvukový záznam odposlechů, nikoliv jeho přepis. „Protože se ale nahrává všechno a zvukové záznamy trvají často mnoho a mnoho hodin, začalo se využívat jejich přepisů. Pokud obžalovaný, respektive jeho obhájci, znají obsah vlastních odposlechů a nevidí mezi nimi a jejich přepisy rozpor, není to problém. Pokud však rozpory existují, je to problém a vy na tento problém správně poukazujete,“ řekl ex-soudce JUDr. Kučera.

„V tomto případě se soudci neseznámili s odposlechy, ale jen s jejich přepisy, a to je podle mě špatně,“ dodává JUDr. Kučera.

Petr Kramný byl odsouzen za vraždu své dcery a ženy na základě nepřímých důkazů. Hypotézu obžaloby o údajné vraždě elektrickým proudem tento týden před soudem vyvrátili čtyři experti z oblasti patologie, forenzní biomechaniky a dalších odvětví. Více…

Deník The Epoch Times požádal kapitána Aloise Kubienu a státního zástupce Víta Legerského o komentář.

Major Jiroušková z ostravského policejního sboru deníku The Epoch Times sdělila, že „vznést dotaz na policistu (Aloise Kubienu) nelze, neboť ten  u bezpečnostního sboru již neslouží, a tudíž  není možné jej ve služebních záležitostech kontaktovat“.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Obsah telefonního hovoru

Co Kramný skutečně do telefonu řekl?

„Já pořád, teto, mám takový ten šestý smysl, který mi říká: Na tom konci budu já ten vysmátý a já ten, co se bude mít dobře. Já to pořád takhle cítím a tak, jak jsem cítil, že to zrušení toho zákazu (vycestovat z Egypta; pozn. red.) přijde ze dne na den, což jsem měl pravdu. Nevěděl jsem, kdy to přijde, ale myslel jsem, že to přijde ze dne na den, jako přišel ten zákaz, přijde i zrušení. A všichni mě strašili, že bude soud, že budu muset dokazovat, že jsem to neudělal, a tak dále,“ uvádí Petr Kramný v nahrávce, která byla na žádost obhajoby přehrána před soudem.

Odposlechnutý telefonát proběhl půl roku po smrti Moniky a Klárky dne 22. listopadu 2013 od 17:48 hodin a tři měsíce před tím, než policisté Kramného zadrželi. Kramný svou příbuznou informuje o tom, že mu někdo poničil již druhý vůz. U prvního auta mu urazili zrcátko, u druhého propíchali pneumatiky na pravé straně. K tomu mu někdo strčil sirky do zámku u garáže, kde měl zaparkovaný první vůz. Později mu na vůz někdo nastříkal nápis „VRAH“.

Kontext celého hovoru je jiný, než v jakém byl jeho přepis u soudu prezentován, vytržen z kontextu a představen v duchu, „že mu ta vražda vyšla a on se všem směje, protože věří, že unikne spravedlnosti“.

Telefonát Kramného s pojišťovnou po smrti ženy a dcery

Dalším záznamem, který obhajoba požadovala u soudu přehrát, byl telefonát Petra Kramného po smrti obou žen.

Po smrti ženy a dcery 30. července 2013 telefonoval Petr Kramný své matce v čase 3:36 a 3:44, poté přivedl do pokoje ženu ze sousedního pokoje, která přivolala hotelovou službu. A hned poté volá telefonní asistenční linku Allianz pojišťovny, a. s., v časech 3:47, 3:49, 10:16, 11:52.

Protože obžaloba popisovala jeho telefonát s pojišťovnou jako emocionálně chladný a uváděla, že měl předem připravené číslo pojistné smlouvy, vyvstal dojem, že Kramný nebyl po smrti své ženy a dcery v šoku a událost emocionálně neprožíval.

Během přehrávání záznamu hovoru před soudem bylo slyšet, že Kramný přerývaně dýchá, je zmatený, jeho hlas je roztřesený a je v šoku.

Zůstává otázkou, proč obžaloba vykreslila atmosféru telefonního hovoru a rozpoložení Petra Kramného v rozporu s realitou a v jeho neprospěch.

Nahrávka prvního hovoru

Nahrávka druhého hovoru

POZNÁMKA: Článek byl po vydání rozšířen o nahrávky rozhovoru P. Kramného s pojišťovnou. 2. prosince byl článek doplněn o reakci členky policejního sboru na žádost o komentář.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil
Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje u mladých lidí atraktivitu zemědělství. Je farmařina opravdu na vymření? Jak se bude agrární sektor vyvíjet do budoucna? To vše se dozvíte v naší reportáži.

Z Německa odchází další špičkové firmy
Z Německa odchází další špičkové firmy

Počet podniků, které opouštějí Německo, je vyšší než za posledních 15 let. Známá jména jako Meyer Burger, Landliebe a Miele jsou jen špičkou ledovce. BDI předpokládá, že více než 40 % malých a středních podniků zvažuje odchod.

I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení
I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení

V ČR by dárce krve neměl jít na odběr v určité lhůtě po očkování proti covidu. V USA se dárcův očkovací stav zjišťuje, i když důvody tohoto požadavku nejsou přehledné.

Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO
Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO

Maďarský parlament dnes schválil vstup Švédska do NATO.

Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni
Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni

Možná budete překvapeni tím, kolik různých typů imunitních buněk vaše tělo má a jak účinně navzájem spolupracují. Ještě zajímavější je, že většina těchto imunitních buněk vzniká v kostní dřeni…