TÉMA: Případ Petr Kramný

Profesor MUDr. Ivo Šteiner Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, který je v akademických kruzích držitelem řady ocenění, závažně zpochybnil práci a závěry pracovníků ostravského Ústavu soudního lékařství, které vedly k odsouzení Petra Kramného z dvojnásobné vraždy.

Steiner nejenom zpochybnil závěry soudních znalců Smatanové a Dokoupila, ale rovněž tvrdě komentoval jednání jejich vedoucího doktora Igora Dvořáčka, který nechal zničit nekroptické vzorky odebrané z těl zemřelých žen v případu Kramný.

„Když slyšíte, že se na vaši práci snáší kritika a jediným důkazem, kterým můžete doložit svá tvrzení, jsou nekroptické vzorky, nebudete je ničit,“ řekl během soudního slyšení u Krajského soudu v Ostravě doktor Šteiner. „Během mojí návštěvy mi doktor Dvořáček řekl, že pošle vzorky do soudní úschovy, protože je stále chce někdo zapůjčit nebo zkoumat, ale neučinil tak, místo toho vzorky nechal zničit.“

Podle profesora Šteinera je zničení vzorků „více méně přiznáním“, že pracovníci ostravského Ústavu soudního lékařství pochybili.

Deníku The Epoch Times sdělili členové spolku Šalamoun, že došlo ke zničení vzorků ve chvíli, kdy se vzorky chystali zkoumat další zahraniční experti, které do posouzení případu angažovali. Spolek Šalamoun se významnou měrou podílel na přezkoumání případu a přípravách žádosti o nové otevření případu Kramný.

Někdejší přednosta ostravského Ústavu soudního lékařství doktor MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. nechal nekroptické vzorky zemřelých zničit i přes výslovné naléhání obhajoby, aby byly vzorky uschovány k případnému dalšímu posouzení a přezkoumání případu.

Protože se případ Petra Kramného stal široce diskutovaným tématem a do jeho přezkoumávání se zapojili také někteří poslanci, k uchování vzorků a opětovnému otevření případu vyzývala mimo jiné také bývalá ministryně spravedlnosti doktorka Helena Válková.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Steiner „ničí konstrukci obžaloby

Profesor MUDr. Ivo Steiner Csc. Hovoří s novináři na chodbě Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022.  (Milan Kajínek / The Epoch Times)
Profesor MUDr. Ivo Steiner, Csc. hovoří s novináři na chodbě Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

Teorie obžaloby o „vraždě elektrickým proudem“, která se zakládá na závěrech pracovníků ostravského Ústavu soudního lékařství, stojí podle doktora Steinera na „velmi chudých argumentech“.

Obžaloba tvrdí, že Petr Kramný zavraždil svoji dceru a ženu během dovolené v Egyptě elektrickým proudem z hotelové zásuvky. Odsouzený Petr Kramný tvrdí, že žena, dcera i on sám trpěli průjmy a zvracením a v noci na 30. července nalezl obě ženy na postelích v pokoji mrtvé. Podle výpovědí hostů hotelu přiběhl Kramný v nočních hodinách do vedlejšího pokoje a přivedl jednoho z hostů do svého pokoje, kde ležely dcera a žena bezvládně na postelích. Poté byl přivolán hotelový lékař a policie.

Obvinění z vraždy elektrickým proudem se podle profesora Šteinera z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové nezakládá na skutečnostech (nalezených na tělech žen), je mylným výkladem nálezů na nekroptických vzorcích a v horším případě budí dojem vykonstruovaného obvinění.

Šteiner, jako kardiovaskulární expert s padesátiletou praxí a autor dvou set padesáti odborných publikací, postup ostravských patologů v případu Kramný tvrdě kritizoval. U soudu prohlásil, že ze soudního spisu je patrné, že egyptští lékaři a patologové uvažovali nad smrtí obou žen v důsledku dehydratace. Protože příčina smrti nebyla jasná, provedli egyptští patologové soudní pitvu, při níž zkoumali možnost úmrtí žen v důsledku otravy jedem.

V tělech nebyly nalezeny žádné stopy jedu a těla zesnulých žen na sobě neměla žádné známky násilí – pohmožděniny, zlomené nehty, kůži za nehty – a ani Petr Kramný neměl na těle žádná zranění, která by nasvědčovala zápasu – škrábance, pohmožděniny a podobně. Petr Kramný byl egyptskými úřady propuštěn, nebyl z ničeho obviněn a odcestoval zpátky do České republiky.

Jak profesor Steiner sdělil soudu, provedli čeští patologové následně nové zkoumání těl zesnulých žen, deset dní po jejich smrti, poté co byly z Egypta převezeny do České republiky. Těla byla zabalena v pytlích, pevně ovázána lanem a fixována na podložkách.

Porušení kůže „způsobené fixací“

Docent MUDr. Alexander Pilín, Csc. hovoří s novináři na chodbě Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

Právě zmiňovaná fixace těl byla předmětem dalšího expertního zkoumání soudního znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandra Pilina, Csc., přednosty soudního lékařství 1. lékařské fakulty v Praze, který soudu předkládal expertní analýzu nekroptických vzorků kůže zesnulých.

Z fotodokumentace těl provedené v Egyptě je patrné, že tělo matky nemá žádné známky zranění na krku ani na bedrech. Zranění nebo poškození kůže na těchto místech nenalezl ani lékař, který těla zesnulých viděl jako první, ani soudní patologové, kteří na tělech zdokumentovali všechny nálezy, včetně drobných modřin na dolní části nohou, které patří mezi běžná drobná poranění při každodenních aktivitách. Podle obhajoby tato skutečnost vylučuje existenci těchto zranění kůže během smrti zesnulých.

Po převozu do České republiky však tělo jedné z žen (matky Moniky Kramné) tato poškození již mělo, což profesor Pilín přikládá fixaci těla lany v oblasti krku a beder a fixaci, na které tělo leželo, což mohlo způsobit následné porušení kůže.

Další expertní analýza docenta Pilina se týkala zejména zkoumání nekroptických vzorků, které podle něho „nejeví známky vstupu elektrického proudu“. Své závěry opírá o výzkum vzorků a analytické přístupy identifikace zasažení kůže elektrickým proudem na desítkách různých případů.

Docent Pilin je autorem čtyř tisíc expertních posudků, které vypracoval během své čtyřicetileté odborné praxe.

Podle zprávy soudní patologové v Ostravě nenašli v kůži částečky kovu, které se při vstupu elektrického proudu do těla z kovového vodiče uvolní a dostanou se do kůže v místě vstupu. To je podle Pilina dalším znakem toho, že hypotéza o údajném zásahu elektrickým proudem je „mylná“.

Státní zástupce Mgr. Vít Legerský se pokusil Pilinovu výpověď u soudu zablokovat a před jeho vystoupením požádal soud, aby analýzu nepřipustil. Soud jeho žádost zamítl.

Srdce „nejeví“ známky zasažení proudem

Kardiovaskulární expert doktor Šteiner před soudem prezentoval závěry zejména zaměřené na srdce obou zesnulých žen. Obžaloba, respektive pracovníci ostravského Ústavu soudního lékařství MUDr. Margita Smatanová, Ph.D. a MUDr. Marek Dokoupil MBA, tvrdí, že srdce obou zesnulých nesou známky zasažení elektrickým proudem.

Šteiner, autor monografie pro patology a kardiology a přední český expert na oblast srdce, prohlásil závěry ostravských patologů za „amatérské“. Kritizoval také skutečnost, že nálezy na obou srdcích byly popisovány naprosto shodnými slovy. Podle Šteinera není možné, aby u dvou lidí byl totožný nález, který by vypadal tak, že „zkopírujete identický text a vložíte ho k nálezům obou žen“.

Obhájkyně Petra Kramného JUDr. Jana Rejžková předala soudu řadu doplnění, která vyjmenovávají „závažná pochybení“ v případu, která je podle obhajoby třeba přezkoumat. Mimo jiné požaduje, aby byl před soudem přehrán záznam z odposlechu telefonního hovoru Petra Kramného, který byl prezentován jako „jeden z nepřímých usvědčujících důkazů obžaloby“. Při zpětné analýze se ukázalo, že Kramný na záznamu neříká to, co uvádí policejní přepis hovoru.

O tom, zda bude případ znovu otevřen, se bude jednat opět tento čtvrtek v dopoledních hodinách. Experti, kteří případ dlouhodobě sledují, předpokládají, že rozhodnutí o otevření případu ve čtvrtek nepadne, ale bude vydáno až v na začátku příštího roku.

Petr Kramný byl za vraždu odsouzen v lednu 2016 a ve vězení již strávil šest let.

Deník The Epoch Times požádal ostravské patology z Ústavu soudního lékařství – Smatanovou, Dokoupila a Dvořáčka o komentář.

POZNÁMKA: 3. listopadu ve 12:30 byla na žádost profesora Šteinera upravena jedna z jeho citací.

Videozáběr ze soudní síně