ČR: Stálý představitel České republiky při OSN v Ženevě Václav Bálek byl zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva. Této prestižní funkce se ujme 1. ledna 2023. Poprvé, kdy bude český zástupce předsedat hlavnímu mezivládnímu orgánu OSN v lidskoprávní oblasti, uvádí zpráva odboru komunikace MZV ČR.

Ministr zahraničí Jan Lipavský k tomu uvedl: „Jde o další diplomatický úspěch Česka a potvrzení našeho dobrého jména v oblasti podpory a ochrany lidských práv ve světě. Zvolení pana velvyslance Bálka je vyústěním dlouhodobého zájmu Česka o lidská práva, našeho aktivního angažmá v Radě pro lidská práva i důrazu, které na ochranu a podporu lidských práv klade současná vláda,“ uvedl.

„Z funkce předsedy se budu snažit o to, aby Rada plnila svoji preventivní roli, tedy aby prostřednictvím dialogu a spolupráce předcházela porušování lidských práv. Budeme klást důraz na to, aby Rada fungovala efektivně a aby se jejího fungování mohli zúčastnit všichni relevantní aktéři, včetně zástupců malých zemí a občanské společnosti,“ řekl Václav Bálek po svém zvolení.

Narodil se a vyrůstal na Dobříšsku, vystudoval Fakultu strojní ČVUT, kde poté působil jako odborný asistent, zároveň se věnoval vědecké práci na Akademii věd ČR. Společenské změny devadesátých let jej přivedly na Diplomatickou akademii MZV ČR, po jejímž úspěšném absolvování se stal kariérním diplomatem. Na MZV zastával expertní i manažerské pozice. Působil na ambasádě v Londýně a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. V současnosti řídí Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR. Je ženatý a má dvě děti.

„Mám mnohaleté zkušenosti se státní správou, žil jsem léta v zahraničí a věřím, že to, co jsem se naučil a poznal, mohu využít ve prospěch nás všech,“ uvedl na svém profilu Bálek.

Rada OSN se skládá ze 47 členů členských států OSN, volených na funkční období 3 let.

Jedná se o jednu z nejprestižnějších a nejviditelnějších rolí pro členské státy v OSN. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě, pokračuje zpráva odboru komunikace.

Předseda by měl být neutrálním arbitrem, který pracuje pro všechny členské státy Rady. Při řízení zasedání musí postupovat objektivně, aniž by byl ovlivněn národními pozicemi svého státu. Tyto parametry výkonu funkce Česko velmi dobře zná z předsednictví v Radě EU.

Role předsedy je z velké částí organizační a koordinační. Svolává a řídí zasedání Rady, navrhuje ke jmenování zvláštní zpravodaje, členy vyšetřovacích komisí a další držitele mandátů vytvořených Radou k lidskoprávním tématům. Nedílnou součástí jeho práce je též zastupování Rady vůči systému OSN včetně generálního tajemníka, médiím i veřejnosti.

Předsedu volí členové Rady ze svých řad vždy na období jednoho roku. Václav Bálek na tomto vysokém postu vystřídá Argentince Federica Villegase.