Čínská komunistická strana hodnotí světové země v rámci své strategie entropické války podle empirické hodnoty nebo skóre, které nazývá komplexní číselná hodnota národní síly. Podle vedoucí pracovnice Nadace na obranu demokracií, paní Cleo Pascalové, čínský režim tímto způsobem empiricky měří, co je nutné k tomu, aby tyto země předstihla. Konečným cílem je stát se světovou velmocí číslo jedna.

„Otevřeným, deklarovaným cílem Číny je být světovou jedničkou, pokud jde o komplexní národní sílu… V relativním smyslu, pokud jste srazili [ostatní země], daří se vám lépe než jim,“ řekla Pascalová během rozhovoru v pořadu American Thought Leaders na EpochTV.

Pochopení čínské koncepce „komplexní národní síly“ (KNS), která byla přijata v 90. letech 20. století, je klíčem k pochopení čínské zahraničněpolitické strategie, uvedla Pascalová v loňském roce během prezentace (pdf) před podvýborem Sněmovny reprezentantů USA pro zahraniční věci, Asii, Tichomoří a střední Asii.

Podle Pascalové definoval skóre KNS bývalý styčný důstojník americké pobřežní stráže v Pekingu, kapitán Bernard Moreland, jako objektivní metriku. „Pro čínskou komunistickou stranu je KNS skutečným číslem,“ říká Pascalová.

Cleo Pascalová, nerezidentní vedoucí pracovnice Nadace na obranu demokracií, ve Washingtonu, 13. prosince 2022. (Matthew Pearson / CPI Studios)

„Peking neustále vypočítává a přepočítává KNS Číny ve vztahu k ostatním zemím stejným způsobem, jakým mnozí z nás sledují růst svého 401(k) (pozn.: plán důchodového spoření, který nabízí mnoho amerických zaměstnavatelů a který má pro střadatele daňové výhody). Komunistická strana Číny je posedlá inženýrstvím a vypočítáváním všeho a věří, že všechny problémy lze redukovat na čísla a algoritmy. To mají na mysli, když se eufemisticky odvolávají na ,vědecké přístupy‘,“ citovala Pascalová závěry kapitána Bernarda Morelanda.

Entropická válka

Entropie měří neuspořádanost. Čím větší je neuspořádanost, tím větší je entropie. Entropická válka má zvyšovat chaos na straně nepřítele. Chaos v systému, který zhorší ekonomiku. Chaos v informacích, který ztěžuje proces rozhodování. Chaos ve společnosti, který zvětšuje vzájemné rozpory a destabilizuje vzájemnou shodu a komunikaci. Zvyšující se entropii ilustruje západ slunce, kdy se to, co vidíte, stává stále nejasnějším, až do takové fáze, kdy už nevidíte nic. Klesající entropii ilustruje naopak východ slunce, kdy se veškeré nejasnosti stávají zřetelnější a rozeznatelnější. Entropii lze intuitivně chápat jako množství „nepořádku“ v systému. (zdroj)

Jaká je souvislost mezi entropickou válkou a skórem KNS, jak jsou tyto dvě věci provázány ve strategii Komunistické strany Číny k získání globální nadvlády?

„Stav entropie je, když se věci začnou rozpadat nebo tříštit a stanou se chaotickými. Pokud se podíváte na to, jak Komunistická strana Číny vede politickou válku a zaměřuje se na země, je její součástí i entropická válka. Až se k ní dostaneme, pomůže nám to pochopit cíl zahraniční politiky Komunistické strany Číny. Její hlavní součástí je, a vidíme to i v čínských thinktancích, komplexní národní moc,“ říká Pascalová.

Čínský režim podle Pascalové vypočítává skóre KNS pro každou zemi a číselně měří komplexní národní moc zahrnující všechny parametry, včetně ekonomických a vojenských.

„Jde to až tak daleko, že pokud máte ve své zemi důl na nerosty vzácných zemin, ale těží je čínská společnost, započítávají to do své komplexní národní síly, nikoliv do vaší, protože to se započítává do jejich systémů. Mají na to úplně jiný pohled. Pokud máte v zoo pandu, znamená to, že vám v jejich účetnictví ubyl bod za měkkou sílu. Je to velmi empirické a trochu šílené,“ komentuje Pascalová posedlost monitorováním každého aspektu, která je pro totalitní systémy příznačná.

Pro zlepšování této národní síly lze použít dva protikladné přístupy.

„Jeden spočívá v tom, že tvrdě pracujete a zlepšujete se. Druhý způsob je, že všechny ostatní srazíte dolů. A pak, v relativním smyslu, pokud jste je srazili dolů, jste na tom lépe než oni,“ říká vedoucí pracovnice Nadace na obranu demokracií.

Podle již zmiňovaného kapitána Morelanda zvyšování KNS čínského režimu „cíl sám o sobě“ a jeho naplňování ospravedlňuje prakticky cokoliv.

V článku zveřejněném v deníku Guardian na začátku tohoto roku uvedla Pascalová, že čínský režim se nachází v různých fázích entropické války na Maledivách, v Nepálu a na Srí Lance a velmi rychle pokračuje v Tichomoří.

Nejprve ovládnout elity

Ještě před tím, než komunistická strana začne využívat možností neomezených prostředků k vedení entropické války s cílem rozložit a oslabit společnosti, na které se zaměřuje, pracuje na uchvácení jejich elit.

„Podívají se na zemi, a pokud mohou provést zajetí elit, raději to udělají. Prostě zemi získají prostřednictvím jejich elit. Pokud to nedokážou, pak používají neomezené válečné akce k vedení entropické války, aby tyto společnosti rozložili a oslabili, a snížili tak jejich odpor vůči jejich nátlakovému chování,“ vysvětluje Pascalová.

V rámci této strategie má čínský režim tendenci vytipovat autoritářského vůdce a následně ho podpořit, protože je to pro ni výhodné pro vedení entropické nebo rozpoutání občanské války.

Autoritářský vůdce má pro komunistickou stranu výhodu, zejména pokud je podporován prostředky a informacemi z Čínské lidové republiky. Západní sféry mají tendenci autoritářské vůdce vytlačovat a potom mají tito vůdci ještě menší možnost volby, a tím jsou ještě více tlačeni ke spolupráci s Čínou, vysvětluje Pascalová.

Se Šalamounovými ostrovy, jedním z tichomořských ostrovních států, zacházel čínský režim právě podle tohoto scénáře. Ostrovy v roce 2019 změnily orientaci diplomatických vztahů, odklonily se od Tchaj-wanu a přiklonily k čínskému režimu. Tento ostrovní stát s pouhými 700 000 obyvateli je pro Spojené státy geostrategicky nepostradatelný, ale v současnosti má blíže k Číně, s níž letos v dubnu podepsal rozsáhlou bezpečnostní dohodu.

Pascalová přirovnala čínskou strategii k tomu, co dělali Britové v 19. století během kolonizace různých zemí.

„Rozděl a panuj, abys vytvořil koloniální vládu. To je do značné míry konečná hra, kterou chce Peking nastolit,“ říká Pascalová a dodává, že celá myšlenka světové nadvlády je podobná zřízení imperiálního vazalského státu, kterému zbytek světa skládá poklony.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí
Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí

Trump byl lehce postřelen do ucha při pokusu o atentát na předvolebním mítinku. Zemřel návštěvník a střelec byl zlikvidován.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny
Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny

Američtí politici a vedoucí lidskoprávní osobnosti odsoudili zvěrstva komunistického režimu v oblasti lidských práv, včetně násilného odebírání orgánů.

Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute
Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute

Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na počasí. Mraky nebo bezvětří způsobí, že větrná a solární zařízení produkují málo energie nebo vůbec žádnou. Tento problém se popisuje německým termínem „dunkelflaute“. Jak nahradit výpadek?

Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději
Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději

Ve společnosti se často diskutuje o roli mužů a žen, přičemž tradiční vnímání mužské a ženské identity prochází výraznými změnami, které ovlivňují i vztahy.