Čínu zasáhla bezprecedentní vlna případů infekcí koronavirem, podle odhadů se během prvních tří prosincových týdnů nakazilo až 250 milionů lidí. Odhad poskytl zasvěcený pracovník nejvyšších zdravotnických orgánů země a původně o něm informovaly agentury Bloomberg NewsFinancial Times.

Jedním z rysů této vlny infekcí je skutečnost, že se u neobvyklého počtu pacientů projevuje takzvaný syndrom bílých plic. Na sociálních sítích mnozí Číňané začali zveřejňovat rentgenové snímky svých plic.

Na CT nebo rentgenovém snímku se vzduchové váčky v plicích zvané alveoly obvykle zobrazují jako tmavé oblasti. Při zánětu a infekci se však plicní sklípky zaplní exsudativními nebo zánětlivými buňkami, které blokují průchod paprsků, a na snímku se tak objeví jako bílé oblasti.

Tato vlna má tři výrazné rysy: nebývalou rychlost, nebývale vysoký počet nakažených a nebývalou závažnost.

Co může být příčinou prudkého nárůstu covidu v Číně?

Zdá se, že k současnému nárůstu počtu případů přispělo více aspektů. Například oslabená imunita, již existující zdravotní potíže, přítomnost různých toxinů v životním prostředí, zimní období a možná reaktivace starých kmenů covidu-19.

Zdravotní a imunitní systém mnoha čínských občanů je vážně oslaben, což je pravděpodobně způsobeno politikou „nulového výskytu covidu“, která v zemi probíhá již rok. Následky dlouhodobé izolace a život v obavách z budoucnosti přináší chronickou úzkost a stres, které oslabují imunitu tím, že snižují účinnost přirozených obranných látek a lymfocytů. (zdroj)

Přidejme k tomu skutečnost, že v době praktikování politiky „nulového covidu“ měli běžní občané kvůli nedostatku zdravotníků problémy s přístupem k léčbě a lékům. Chronická onemocnění jsou často spojena s chronickým zánětem, což způsobilo, že se místní lidé stali mnohem zranitelnější vůči infekcím.

V Číně se během přísných lockdownů lidé setkávali s řadou problémů, jako je nedostatečná výživa v důsledku nedostatečného přístupu k potravinám. Toxiny přítomné v potravinách a znečištění vzduchu i vody, které jsou v řadě oblastí Číny aktuální problém, má celkově negativní vlivy na zdravotní stav obyvatel.

Zima tyto problémy jen zhoršuje, protože v tomto ročním období se vyskytuje řada respiračních virů a bakterií, které mohou způsobit vážná plicní onemocnění, včetně respiračního syncytiálního viru.

Jak vysvětlit syndrom bílých plic?

Existuje několik možných teorií, co je příčinou syndromu bílých plic v souvislosti s vysokým počtem případů nakažení covidem-19.

Je známo, že varianta omikron viru SARS-CoV-2 způsobuje menší problémy v horních cestách dýchacích, podobně jako běžný virus nachlazení, což vede pouze k mírným onemocněním.

Dřívější kmeny covidu – wuchanský virus a virus delta – jsou naopak spojovány s vážnějšími dýchacími potížemi v dolních částech plic.

Začněme tím, že SARS-CoV-2 zdaleka není jednoduchý virus. Není neobvyklé, že u pacientů s covidem jsou testy na virovou RNA pozitivní i několik měsíců po počáteční infekci, přestože nejsou žádné známky aktivní replikace.

To způsobuje, že je velmi obtížné se viru v těle zbavit, na rozdíl od virů, které způsobují pouze krátkodobá onemocnění, jako je virus chřipky nebo hepatitidy A.

Studie provedená Massachusettským technologickým institutem prokázala, že RNA viru může být „zpětně přepsána“ a vložena do genomu hostitelské buňky. V tomto případě může být genom SARS-CoV-2 uložen nebo ukryt v lidských buňkách; v těle funguje jako tikající časovaná bomba, která se může znovu aktivovat při oslabení imunity. Existuje tedy teoretická možnost, že by se mohly znovu objevit dřívější kmeny, například původní wuchanský kmen či kmen delta.

Mnoho čínských občanů bylo navíc očkováno inaktivovanou anticovidovou vakcínou. Tyto vakcíny obsahují neaktivní viry neschopné vyvolat infekci, ale jejich RNA složky jsou stále přítomny.

Navíc je obtížné zaručit, že všechny inaktivované vakcíny jsou zcela mrtvé (neinfekční), protože kontrola kvality testuje pouze malou část vyrobených vakcín. Kontrola kvality je zásadním technickým požadavkem při výrobě inaktivovaných vakcín.

Přestože tyto inaktivované vakcíny nejsou infekční, po vpravení vakcíny do těla v něm stále zůstávají složky nukleové kyseliny viru. Jakmile se dostanou do těla, mohou buňky tyto RNA pozřít. Výzkum ukázal, že UV-inaktivovaný poliovirus typu 1 může z buněk, které jej adsorbují, vytvářet aktivní viry.

Inaktivovaná vakcína byla původně vyrobena z wuchanského kmene viru. Tento původní kmen postihoval především dolní dýchací cesty a způsoboval četné snímky bílých plic.

Čínská komunistická strana podala Číňanům velké množství inaktivovaných vakcín, které v podstatě zasely do jejich těl řadu nových spících koronavirů. Když je imunita organismu oslabena, například v období politiky nulového covidu, a produkce interferonu v buňkách je nedostatečná, umožňuje to množení virové nukleové kyseliny a její vypuštění z těla.

To je podobné jako u viru herpesu, který může zůstat neaktivní, když je imunita silná, ale aktivuje se, když se oslabí.

Mohl by se v Číně objevit nový kmen viru?

Vzhledem k vysokému počtu nakažených osob a oslabené imunitě mnoha lidí v Číně je pravděpodobné, že by ze země mohly vzejít nové varianty.

Čím více lidí se nakazí, tím větší je šance, že virus zmutuje. Jedná se o podobný jev, který vedl ke vzniku jihoafrických variant.

Je obtížné určit skutečný důvod současného nárůstu případů, protože čínský režim běžně potlačuje nebo mění informace, které jsou pro úspěšnou analýzu potřebné.

Co je třeba udělat v reakci na náhlý nárůst případů v Číně?

Tváří v tvář této pandemii je důležité zachovat rozvahu a ostražitost. U cestujících z Číny a přilehlých zemí by měly být zavedeny přísné protokoly pro screening covidu.

Nejúčinnějším způsobem ochrany je posílení přirozené imunity. K tomu je důležité dodržovat správné návyky, jako je dostatečný spánek, relaxace a výživa. Kromě toho může být prospěšné doplnění stravy o vitamin D a mikroživiny.

Důležitým faktorem je také pozitivní přístup. Tím, že budeme myslet na druhé a budeme nesobečtí, můžeme posílit svou protivirovou imunitu.

Vždy se můžeme spolehnout na svou vlastní imunitu, která nás ochrání před jakýmikoli viry nebo bakteriemi.

Veřejná zdravotní sdělení by měla zdůrazňovat význam udržování silného imunitního systému spolu s dalšími opatřeními v oblasti veřejného zdraví.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory deníku The Epoch Times. Epoch Health vítá odbornou diskusi a přátelskou debatu. Chcete-li zaslat názorový článek, postupujte podle těchto pokynů a odešlete jej prostřednictvím našeho formuláře zde.

Z původního článku přeložil MiC.