Proč se objevuje nárůst infarktů a jaká k tomu máme odborná data? „Přestaňme si namlouvat, že se nic neděje. Přestaňme řešit to, že máme infarkty díky tomu, že je válka na Ukrajině, lidé jsou ve stresu a nemají peníze. Tohle je naprostý nesmysl. Musíme prostě začít řešit medicínské příčiny. Musíme se začít ptát, zda-li za to nemůže vakcína. Pokud ano, tak musíme změnit systém. Pokud ne, tak zaplať pánbůh za to a jedeme dál,“ říká v rozhovoru pro Inovaci republiky imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D, která pracuje na vědeckých projektech.

„Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje. Stejně je to s nízkou porodností. Pokud máme o 10 % nižší porodnost, tak musíme pátrat po příčinách. Když máme větší počet nadúmrtí v Evropě, tak musíme pátrat, proč máme více lidí, kteří umírají,“ míní imunoložka.

Proč je důležité ihned zastavit očkování dětí?

„Lékaři, pediatři, praktičtí lékaři, imunologové, mikrobiologové se musejí ptát vakcinologické společnosti, na jakých základech celou dobu staví svá rozhodnutí, protože tam je tolik špatných formulací, tolik nesmyslů v té poslední verzi, kterou vydali 8. 11. 2022, že jsme kvůli tomu psali do České lékařské společnosti, psali jsme imunologům, oslovili jsme pediatry i praktické lékaře,“ míní doktorka Krátká.

„Velmi by pomohlo, kdyby na základě podkladů, které připravujeme, se začali také ptát a chtěli by přesně vysvětlit, odkud pocházejí ty názory, které poradci ministerstva mají? Čím je mají podložené? Stejně jako to udělali v Belgii, Finsku, Německu, Holandsku, Švédsku, Dánsku a dalších zemích,” říká Zuzana Krátká.

Jak je to s imunitou po prodělané nemoci? Jak je to s efektivitou očkování? Jaká jsou data o nežádoucích účincích? O tom všem s doktorkou Krátkou hovoříme na následujícím videozáznamu.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru Obecná biologie se specializací imunologie. Doktorské studium absolvovala v oboru slizniční imunologie. Po mateřské dovolené začala pracovat v klinické imunologii. Udělala si atestaci z klinické imunologie a pracovala hned v několika pražských imunologických laboratořích. Velmi zajímavou životní zkušeností byla účast na start-up biotechnologické firmy SOTIO, kde působila od roku 2011, a to jako vedoucí oddělení kontroly kvality vakcín a později jako vedoucí výroby vakcín proti karcinomu prostaty, ovárií a plic. Po této profesní odbočce se vrátila k imunologii a od roku 2015 pracuje v imunologické laboratoři GENNET, která se specializuje na vyšetřování imunologických příčin neplodnosti.


Podpořte přípravu rozhovorů na Inovace Republiky a přípravy video obsahu „vize z krize“. Rádi bychom také natáčeli další série rozhovoru ve stylu moderovaného „dialogu protistran“ ke stále více polarizované společnosti. Číslo transparentního účtu: 12122128/2010. Do poznámky napište „DAR“.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.