Reportáž

OSTRAVA – V závěru projednávání žádosti o nové otevření případu Petra Kramného vyzval soudní senát obžalobu a obhajobu k pronesení závěrečné řeči.

Státní zástupce Mgr. Vít Legerský se soustředil především na zpochybnění nových znaleckých posudků, předních českých expertů z oblastí patologie, biomechaniky a soudního lékařství. Obhájkyně JUDr. Jana Rejžková jeho vystoupení komentovala jako „překvapivou“ a „při vší úctě ke státnímu zástupci, patrnou snahu o dehonestaci osob a jejich posudků“.

Předmětem hodnocení, které státní zástupce přednesl, byly závěry profesora MUDr. Ivo Šteinera, Csc., specialisty na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, a soudního znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandra Pilina, Csc. Oba před soudem na přelomu listopadu a prosince 2022 významně zpochybnili závěry obžaloby.

Ke zpochybnění teorie obžaloby se přidali také docent Zdeněk Horák, expert z odvětví kriminalistiky se specializací na forenzní biomechaniku, docent Ing. Zdeněk Kokeš, Csc., znalec v oboru elektrotechniky a MUDr. Zdeněk Šňupárek, znalec soudního lékařství.

Obhajoba se podivovala zejména nad tím, že se státní zástupce Legerský během své závěrečné řeči vyjadřoval k expertním analýzám z oborů, na které nemá jako držitel magisterského titulu z oblasti práva náležitou profesní erudici ani oprávnění jako státní zástupce.

Mgr. Legerský před soudním senátem prohlásil, že profesor MUDr. Ivo Šteiner, Csc., „nemá dostatečné zkušenosti“, aby mohl posuzovat srdce zesnulých a určit, zda se na nich nacházejí známky zásahu elektrickým proudem či nikoliv. Profesor Šteiner působí na Fingerlandově ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je autorem monografie pro patology a kardiology a přední český expert na oblast srdce.

Legerský mimo jiné prohlásil, že se „doktor Šteiner zjevně ve svých nálezech neorientuje“ a „nemá představu jaké změny může srdce při zásahu elektrickým proudem vykazovat“.

Podobnými slovy komentoval také posudek docenta MUDr. Alexandra Pilina, Csc., přednosty soudního lékařství 1. lékařské fakulty v Praze a autora čtyř tisíc expertních posudků, které vypracoval během své čtyřicetileté odborné praxe.

Legerský uvedl, že vystoupení docenta Pilina bylo „tendenční“ a jeho „závěry jsou nesprávné“. Jeho projev vyvolal reakce na straně některých pozorovatelů přítomných u soudu, podle nichž překročil meze své funkce.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

„Jako státnímu zástupci mu nepřísluší hodnotit odborné skutečnosti, toto náleží výhradně znalcům,“ sdělil deníku The Epoch Times advokát Mgr. Šimon Mach, který působí jako místopředseda Spolku Šalamoun, nevládní organizace dohlížející na nezávislost justice.

„V případě, že o jejich hodnocení má pochybnosti, trestní řád mu umožňuje navrhnout zpracování posudku revizního, ale za žádných okolností nemůže nahrazovat jejich hodnocení vlastními úvahami,“ dodává Mach.

Více než hodinu dlouhé závěrečné řeči státního zástupce dominoval důraz na zpochybnění závěrů pěti expertů a důraz na obhajobu závěrů, na základě kterých on sám Petra Kramného obvinil z dvojnásobné vraždy.

Závěry obžaloby Legerský prohlásil za „správné“ v důsledku čehož nenalézá důvody k novému otevření soudního procesu. Nové znalecké posudky „dle mého názoru nevyvracejí skutečnosti“, na nichž bylo postaveno obvinění, „je omíláno totéž a nepřinášejí nic nového“, uvedl Legerský.

Závěrečné řeči obhájkyně JUDr. Jany Rejžkové se budeme věnovat v dalším článku.

JUDr. Jana Rejžková žádá obnovu soudního procesu s Petrem Kramným. Fotografie ze soudního jednání o obnově případu, 29. listopadu 2022, Krajský soud Ostrava. (ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA/Profimedia)
JUDr. Jana Rejžková žádá obnovu soudního procesu s Petrem Kramným. Fotografie ze soudního jednání o obnově případu, 29. listopadu 2022, Krajský soud Ostrava. (ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia)

Pokud bude případ znovu otevřen, bude se podle Spolku Šalamoun jednat o první takovou obnovu soudního řízení od roku 1989, neboť od té doby „nebyla povolena ani jedna obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest, natož za dvojnásobnou vraždu“. Petr Kramný strávil ve vězení již 9 let.

Případ začal v roce 2013, kdy odcestoval Petr Kramný na dovolenou do egyptské Hurghady se svojí ženou a dcerou. Podle Kramného trpěly ženy i on sám silnými průjmy a zvracením, na což užívali lék Antinal [1]. Kramný vypověděl, že v noci na pokoji nalezl Moniku a Kláru Kramné, jak leží v bezvědomí na postelích, a následně k nim přivedl nájemnici ze sousedního pokoje, která přivolala hotelovou službu.

Podle výpovědí hostů hotelu přiběhl Kramný v nočních hodinách do vedlejšího pokoje a přivedl jednoho z hostů do svého pokoje, kde ležely dcera a žena bezvládně na postelích. Poté byl přivolán hotelový lékař a policie.

Ženy byly lékařem prohlášeny za mrtvé. Těla zesnulých žen na sobě neměla žádné známky násilí – pohmožděniny, zlomené nehty, kůži za nehty – a ani Petr Kramný neměl na těle žádná zranění, která by nasvědčovala zápasu – škrábance, pohmožděniny a podobně. Těla byla podrobena soudní pitvě, uvažovalo se o možné smrti následkem neznámého jedu, což toxikologie neprokázala. Petr Kramný byl egyptskými úřady propuštěn, nebyl z ničeho obviněn a odcestoval zpátky do České republiky.

Zde byl policií půl roku odposloucháván a sledován, později obviněn z vraždy obou žen na základě posudku zaměstnanců ostravského Ústavu soudního lékařství, kteří tvrdili, že těla žen nesou známky zásahu elektrickým proudem. Petr Kramný byl odsouzen za vraždu na dobu 28 let odnětí svobody.

Během vyšetřování nebyla nalezena údajná smrtící zbraň, nebylo jednoznačně prokázáno, že ženy zemřely následkem zásahu elektrickým proudem a teorie o jejich smrti proudem z hotelové zásuvky (230 voltů) byla vytvořena takzvanou diagnózou per exclusionem. To znamená, že postupně vylučovali možné příčiny smrti a určili jako jedinou možnost zásah elektrickým proudem.

Pět renovovaných českých expertů však nyní svým jménem a profesní erudicí prohlašuje, že těla zesnulých, jejich srdce ani kůže nenesou známky zásahu elektrickým proudem a obžaloba je vykonstruovaná. Docent Pilin uvedl, že místo na kůži Moniky Kramné označené obžalobou nejeví známky vstupu elektrického proudu. A pokud proud do jejího těla nevstoupil, není možné tvrdit, že ji usmrtil. Profesor Šteiner vyvrací tvrzení obžaloby o tom, že srdce obou žen nesou známky zásahu elektrickým proudem.

Soud o otevření případu rozhodne v pátek 10. února 2023.


Poznámky:

[1] Více o možných účincích léku Antinal a jeho přítomnosti v případu Kramný naleznete zde v podnadpise Průjem, zvracení a Antinal?