Milan Kajínek

19. 1. 2023

Případ Kramný v roce 2014 zaplnil titulní stránky českého bulvárního tisku, obsahuje řadu neobvyklých zvratů i nestandartních postupů na straně ostravských patologů, policie či státního zástupce. O jeho novém otevření se začalo u soudu jednat na přelomu listopadu a prosince 2022.

Před soudem promluvilo několik významných českých expertů z různých oborů, kteří případ a důkazní materiály analyzovali a poměrně tvrdě kritizovali hypotézy obžaloby, které podle nich nestojí na věrohodných důkazech. Více…

Jedním ze závažných okamžiků celého případu je událost, během níž byl úmyslně zničen hlavní důkaz obžaloby. Paradoxně jej zničil soudní znalec obžaloby, přednosta Ústavu soudního lékařství (ÚSL) při Fakultní nemocnici v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., a to navzdory naléhání obhajoby, aby byly vzorky tkání uchovány pro další možnost přezkoumání případu.

Profesor MUDr. Ivo Šteiner Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, který je v akademických kruzích držitelem řady ocenění, před soudem v listopadu 2022 svědčil mimo jiné o postupu doktora Igora Dvořáčka. „Během mojí návštěvy (v ÚSL) mi doktor Dvořáček řekl, že pošle vzorky do soudní úschovy, protože je stále chce někdo zapůjčit nebo zkoumat, ale neučinil tak, místo toho vzorky nechal zničit.“ Více…

Ze zkoumání těchto vzorků ostravští soudní patologové Igor Dvořáček, MUDr. Margita Smatanová, Ph.D. a MUDr. Marek Dokoupil MBA, v roce 2013 vyvodili, že srdce a kůže zesnulých žen nesou známky zasažení elektrickým proudem. Na tomto nálezu a nepřímých důkazech postavil státní zástupce Mgr. Vít Legerský obvinění, že obžalovaný Petr Kramný zabil obě ženy elektrickým proudem.

Problém, který nyní stojí před soudním senátem, jsou analýzy skupiny předních českých expertů z oborů kardiovaskulární patologie, forenzní biomechaniky, elektrotechniky a soudního lékařství, které tvrdí, že vzorky kůže a srdce zesnulých nenesou známky zásahu elektrickým proudem, a dokonce ani jejich těla nenesla doprovodné známky zásahu proudem.

Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ve své výpovědi u soudu v prosinci 2022 uvedl, že pro teorii o usmrcení dvou osob elektrickým proudem nejsou žádné kriminalistické stopy, které by měly být v případě působení elektrického proudu na těla patrné. Na těle obviněného taktéž nebyly nalezena zranění, známky zápasu a nebyla nikdy nalezena ani údajná vražedná zbraň.

Podle doktora Šteinera nedává zničení nekroptických vzorků tkání zesnulých žen smysl. „Když slyšíte, že se na vaši práci snáší kritika a jediným důkazem, kterým můžete doložit svá tvrzení, jsou nekroptické vzorky, nebudete je ničit,“ řekl během soudního slyšení u Krajského soudu v Ostravě doktor Šteiner. 

Podle profesora Šteinera je zničení vzorků „více méně přiznáním“, že pracovníci ostravského Ústavu soudního lékařství pochybili.

Státní zástupce Legerský ve zničení vzorků nevidí problém

Státní zástupce Vít Legerský při jednání o novém otevření případu Petra Kramného u Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

„Tvrzení MUDr. Šteinera, že postup MUDr. Dvořáčka je „faktickým přiznáním viny“, neboť došlo ke zničení jediného důkazního materiálu a znalecký posudek vypracovaný znaleckým ústavem se díky tomuto stal nepřezkoumatelným, je zcela irelevantní,“ napsal státní zástupce Vít Legerský 9. ledna 2023. (zdroj)

„Z listin založených v trestním spise plyne, že veškerý histologický materiál odebraný při všech pitvách prováděných na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava v roce 2013 byl skartován dne 22. 3. 2018 podle tamních standardů, přičemž i v řadě předchozích let byl takový materiál skartován vždy v pětiletých intervalech,“ uvádí Legerský a dodává, že „ve skartaci histologických preparátů poškozených neshledávám podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu“.

Podezření z nestandartního postupu však vzbuzuje odpověď tehdejšího ředitele fakultní nemocnice MUDr. Svatopluka Němečka MBA, který v únoru 2017 obhájkyni JUDr. Janě Rejžkové sdělil, že „Fakultní nemocnice Ostrava není vlastníkem ani správcem uvedených preparátů a nemá právo s nimi jakkoli disponovat“. (zdroj)

Pokud nemocnice nemá právo disponovat s histologickými preparáty, jak je může bez soudního příkazu svévolně skartovat? Na to se ptá nevládní organizace Spolek Šalamoun, která případ dlouhodobě sleduje a velkou měrou se podílela na jeho přezkoumání a zajištění dodatečných expertních posudků.

„Interní příručka, která upravuje nakládání s odpady ve Fakultní nemocnici Ostrava a dle které byl tento histologický materiál zničen s názvem SOP-ÚNTP-11, nakládání s histologickým materiálem vůbec neupravuje a už vůbec nezmiňuje Vámi uváděnou pětiletou lhůtu, která navíc ještě ani neuběhla,“ reaguje Spolek Šalamoun na prohlášení Legerského.

Doktor Dvořáček bránil znalcům na základě přípisu Legerského, zasahovat musel ministr spravedlnosti

Další okolností, na kterou deník The Epoch Times upozornila obhájkyně JUDr. Jana Rejžková, je zamezení soudním znalcům obhajoby ve zkoumání nekroptických vzorků v případu Kramný.

V září 2016 nejprve doktoru Dvořáčkovi napsal státní zástupce Legerský, že „trestní řízení v předmětné věci bylo pravomocně ukončeno. Trestní řád v dané situaci nedává obhajobě (ani jiné straně trestního řízení) nebo znalcům možnost žádat o zapůjčení takového matriálu.“ (zdroj)

Shodně s vyjádřením Legerského následně argumentoval Igor Dvořáček, který zamezil znalcům v přístupu k vzorkům. „Z dostupných informací je mi známo, že trestní řízení v dané věci je pravomocně ukončeno a bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. Jsem toho názoru, že seznámením jiných znalců s histologickými preparáty by z naší strany byly porušeny povinnosti stanovené zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,“ argumentoval koncem září 2016 Dvořáček.

Do věci se v dubnu 2017 vložila poslankyně Mgr. Jana Černochová, která interpelovala tehdejšího ministra spravedlnosti, aby se k situaci vyjádřil. „Kdo a na základě jakého zákonného předpisu nařídí MUDr. Dvořáčkovi, aby respektoval právo na obhajobu a spravedlivý proces Petra Kramného, nečinil obstrukční a svévolné jednání a vydal dalším znalcům důkazní materiál?“

Ministr JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 25. dubna 2017 uvedl: „Obecně nespatřuji žádný právní důvod, který by měl přístupu znalce obhajoby k nekroptickému materiálu bránit. Pokud by Ústav soudního lékařství FN v Ostravě nerespektoval výzvu soudu k vydání materiálu ke zkoumání, přicházelo by v úvahu donucení ve formě pořádkové pokuty ve smyslu § 66 trestního řádu.“ (zdroj)

Poté byli znalci obhajoby ke vzorkům připuštěni. A právě tito znalci, jak již bylo řečeno, vystupovali u soudu na přelomu listopadu a prosince 2022 a významně zpochybnili závěry pracovníků ostravského Ústavu soudního lékařství. Více…

22. března 2018 nechal tehdejší přednosta ostravského Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček nekroptické vzorky k případu Kramný zničit. (zdroj)

Po soudním jednání v prosinci 2022 vyzvala nevládní organizace Spolek Šalamoun dozorujícího státního zástupce v případu Petra Kramného, Mgr. Víta Legerského, k rezignaci (pdf) a následně zaslal podněty k zahájení kárného řízení Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě (pdf) a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci (pdf).

Státní zástupce Legerský uvedl, že na své straně ani na straně policie nebo soudních znalců obžaloby neshledávání žádná pochybení.

Požádali jsme doktora Igora Dvořáčka o komentář.

Související články

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...