Milan Kajínek

27. 12. 2022

TÉMA: Případ Petr Kramný

Během psaní předchozího článku o trestním oznámení, které bylo podáno na autory „revizního posudku“ v případu Kramný, jsem oslovil samotné autory s žádostí o komentář. Tým zaměstnancům soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a. s. mi po zveřejnění článku odpověděl a níže reakci publikujeme. Na základě jejich posudku byl Petr Kramný poslán do vězení na 28 let.

Dovolte mi, prosím, jménem české redakce deníku The Epoch Times požádat Vás o vyjádření k věci trestního oznámení na Vaši osobu jako autorů revizního znaleckého posudku v případu Petr Kramný. Jedná se o podezření, že došlo „naplnění skutkové podstaty zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle trestního zákoníku“.

„Můžeme Vás ujistit, že jsme se žádného trestného činu v souvislosti s činností znaleckého ústavu Soudnělékařské oddělení Nemocnice České Budějovice, v rámci kterého jsme společně podávali znalecké posudky ve věci ods. Kramného, nedopustili a ani jsme z žádného trestného činu obviněni nebyli. Není nám známo, zda probíhá v této věci ze strany Policie ČR nějaké šetření,“ napsal v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times docent MUDr. František Vorel, CSc.

doc. MUDr. František Vorel, CSc. (nemcb.cz)
Doc. MUDr. František Vorel, CSc. (nemcb.cz)

Tiskové oddělení Policie ČR potvrdilo, že trestní oznámení bylo skutečně podáno. „K vašim dotazům uvádíme, že jsme přijali oznámení, kterým se zabýváme, a nyní nelze poskytnout žádné další informace,“ napsala deníku The Epoch Times major Pavla Jiroušková.

Redakce měla možnost nahlédnout do žádosti (zdroj), aby trestní oznámení bylo rozšířeno o záznam posledního soudního líčení.

Docent František Vorel je dnes již bývalý soudní znalec a přednosta soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice. Spolu s ním zmiňovaný revizní posudek podepsali také znalci MUDr. Zdeněk Šenkýř a MUDr. Eva Tomášková.

Proč bylo podáno trestní oznámení

Problém leží v tom, že posudek předaný soudu docentem Vorlem a spol. zpochybnilo již šest expertů. Pět z nich vypovídalo před ostravským Krajským soudem na přelomu listopadu a prosince 2022.

Pro rychlé shrnutí, o čem je řeč, uveďme, že se jedná o úmrtí dvou žen v roce 2013 v egyptském hotelu uprostřed turistického letoviska. Jádrem případu je otázka, jak ženy zemřely.

Petr Kramný ve výpovědi uvádí, že během společné dovolené v Egyptě dostala celá rodina (včetně jeho samotného) záchvaty průjmu a zvracení. Během noci nalezl obě ženy v jejich hotelových postelích mrtvé a přivolal pomoc.

Při patologickém ohledání těl, jak patology v Egyptě, tak v Ostravě, nebyly ani na jednom těle nalezeny známky násilí, pohmožděniny, zlomené nehty, kůže za nehty, ani Kramný neměl žádná poranění. Soudní pitva, provedená v Egyptě za účelem zjištění příčiny smrti, konstatovala dehydrataci těl a možnou otravu neznámou látkou, kterou se během toxikologických zkoušek nepodařilo nalézt ani patologům v Egyptě, ani ostravským patologům po převozu těl zpět do České republiky.

Jak obhajoba dokládá, policie Kramného skrytě sledovala a odposlouchávala po dobu půl roku, hledala důkazy, které by podpořily hypotézu o možné otravě žen. Až po půl roce přišel ostravský Ústav soudního lékařství s úplně novou hypotézou, že ženy zemřely v důsledku „zásahu elektrickým proudem“.

Tuto hypotézu potvrdili docent Vorel a spol., když ve svém posudku uvedli k poranění na zátylku a bedrech jedné z žen, že: „Ložisko nemohlo vzniknout jinak, než působením elektrického proudu před smrtí, neboť dle fotodokumentace je lemováno výbledem kůže. Jde o jedinou prakticky patognomonickou (typickou, nezaměnitelnou, jinde se nevyskytující) diagnostickou známku úrazu elektrickým proudem způsobeným zaživa.“

Státní zástupce Vít Legerský obvinil Kramného z „vraždy obou žen elektrickým proudem“. Údajně měl použít hotelovou zásuvku jako zdroj elektřiny a pomocí údajného, nikdy nenalezeného kabelu (vražedné zbraně) ženy usmrtit.

Vorel a spol. se ve svém posudku odvolávají na práci autorů Bernard Knight a Pekka Saukko nazvanou Knight’s Forensic Pathology.

Problém je, že tuto hypotézu označil spoluautor knihy Knight’s Forensic Pathology jako neprokazatelnou.

„Kvalita poskytnutých tří fotografií zdaleka není optimální a neumožňují potvrzení nebo vyloučení popálení elektrickým proudem jako možného zdroje změn,“ uvedl spoluautor práce Pekka Saukko 9. prosince 2019 k fotodokumentaci v případu Kramný, kterou měl možnost prostudovat, a z níž vycházeli Vorel a spol. (zdroj) Saukko je finský emeritní profesor soudního lékařství a spoluautor knihy Knight’s Forensic Pathology

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Pět dalších expertů zpochybňuje závěry Vorla a spol.

Profesor MUDr. Ivo Steiner, Csc. hovoří s novináři na chodbě Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)
Profesor MUDr. Ivo Steiner, Csc. hovoří s novináři na chodbě Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

Skupina předních českých expertů na přelomu listopadu a prosince 2022 předstoupila před soudní senát ostravského Krajského soudu, aby podala analýzu hypotézy obžaloby, že obě ženy zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem. Více…

Experti z oborů kardiovaskulární patologie, forenzní biomechaniky, elektrotechniky a soudního lékařství zkoumali pitevní zprávy, fotografie těl i nekroptické vzorky tkání zesnulých žen.

MUDr. Zdeněk Šňupárek, znalec z oboru soudního lékařství, před soudem konstatoval, že pokud bude vycházet ze své praxe dlouhé třicet osm let, během níž prováděl stovky pitev v rámci soudního lékařství, musí konstatovat, že se v případě Moniky a Kláry Kramných „nejedná o úraz elektrickým proudem“. Více…

Docent Zdeněk Horák, expert z odvětví kriminalistiky se specializací na forenzní biomechaniku, prezentoval soudnímu senátu a přítomné veřejnosti, co způsobí průchod proudu lidským tělem a jaké zanechá proud následky a především stopy na těle. Tyto stopy u zesnulých podle analýzy týmu tří vědců (kterého byl členem) nejsou přítomny, a to paradoxně v žádné míře.

Profesor MUDr. Ivo Šteiner, Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, který je v akademických kruzích držitelem řady ocenění, závažně zpochybnil práci a závěry pracovníků ostravského Ústavu soudního lékařství a prohlásil, že teorie obžaloby o „vraždě elektrickým proudem“ se zakládá na „velmi chudých argumentech“.

Obvinění z vraždy elektrickým proudem se podle profesora Šteinera z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové nezakládá na skutečnostech (nalezených na tělech žen) a je mylným výkladem nálezů na nekroptických vzorcích a v horším případě budí dojem vykonstruovaného obvinění. Více…

Podle znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandra Pilina, Csc., přednosty soudního lékařství 1. lékařské fakulty v Praze, který soudu předkládal expertní analýzu nekroptických vzorků kůže zesnulých, obžaloba mylně vydává stopy na tělech zesnulých za „zranění elektrickým proudem“.

Vorel a spol. se „nemohou k posudkům vyjadřovat“

„Vzhledem k tomu, že jsme k posledně podanému posudku ve věci ods. Kramného nebyli vyslechnuti ve veřejném jednání a ani jsme nebyli jinak zbaveni povinné mlčenlivosti, nemůžeme se k posudkům Vámi uváděných znalců vyjadřovat,“ sdělili docent Vorel a doktorka Tomášková deníku The Epoch Times.

Další slyšení, které má stanovit, zda dojde k obnově soudního jednání v případu Kramný, soud stanovil na 8. února 2023. Petr Kramný již strávil ve vězení deset let.

Doktor Vorel mlčenlivost prolomil

„Najednou není zbavený mlčenlivosti. A že mu mlčenlivost nezabránila v tom, aby své hodnotící úvahy sděloval na soukromém obědě soudci Nejvyššího soudu,“ říká obhájkyně Petra Kramného paní JUDr. Jana Rejžková s odkazem na skutečnost, že se soudce JUDr. Vladimír Veselý osobně sešel s docentem Vorlem a diskutoval s ním jeho názory na znalecké posudky a soudní případ.

V důsledku této skutečnosti byl Nejvyšším soudem v lednu 2017 z případu vyloučen celý soudní senát, právě kvůli této osobní schůzce a s tím spojené možné podjatosti soudce. (zdroj)

Docent Vorel podle JUDr. Rejžkové „popírá, že by soudce Veselého ovlivňoval“. Deník The Epoch Times požádal docenta Vorla o komentář.

Reakce docenta Vorla

„Zmiňovaný rozhovor při obědě s JUDr. Veselým proběhl v době, kdy jsme již obhájili náš ústavní posudek při výslechu v rámci veřejného hlavního líčení a pan Kramný byl již pravomocně odsouzen,“ sdělil docent Vorel deníku The Epoch Times. „Na oběd jsem byl pozván JUDr. Veselým a hovořili jsme o problémech znalecké činnosti obecně. Kauzy Kramný jsme se dotkli pouze okrajově a nesdělil jsem žádné informace, které již před tím nezazněly veřejně při našem výslechu v rámci hlavního líčení.“

Současná situace je podle docenta Vorla „naprosto jiná“.

„K námi posledně podanému posudku ve věci odsouzeného Kramného jsme nebyli vyslechnuti ve veřejném jednání a ani jsme nebyli jinak zbaveni povinné mlčenlivosti, proto se nemůžeme k posudkům Vámi uváděných znalců vyjadřovat,“ napsal docent Vorel v e-mailovém rozhovoru. „Navíc nepovažuji za možné řešit odborné otázky, kterými se zabývají znalecké posudky rozsahu stovek stran vypracované na základě prostudování tisíců stran spisového materiálu, desítek mikroskopických preparátů a fotografií a desítek minut videozáznamů, prostřednictvím médií.“

Výpovědi znalců naleznete zde.


Poznámka: 3. ledna 2023 byl do článku doplněn komentář JUDr. Jany Rejžkové a v návaznosti na to také reakce docenta Vorla.

Související články

Přečtěte si také

Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu
Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Úterní rozhodnutí soudu ve francouzském Štrasburku je vítězstvím spolku Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?
Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?

„Uvidíme, zda vůbec se Itálii bude dařit žadatele o azyl přemísťovat do Albánie. Uvidíme, zda bude plánovaná kapacita přijímacích středisek v Albánii dostačovat. Také bude zajímavé sledovat, zda a jak bude Albánie bránit odmítnutým migrantům v útěku z Albánie do zemí EU.“

„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity
„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity

Přinášíme zajímavý případ ze soudní síně, který se točí kolem vystěhování a údajné dvojí identity.

Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález
Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález

Univerzita Karlova jménem své dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a firmy Walk on Water představila 10. dubna svůj poslední vynález –hasební deku nemající obdoby.

Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři
Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři

Problém s váhou, který umocnila koronavirová pandemie, má stále asi čtvrtina dětí. Praxe lékařů nenasvědčuje tomu, že by se situace zlepšila, spíše naopak.