Milan Kajínek

22. 12. 2022

TÉMA: Případ Petr Kramný

Již na konci července 2017, tedy před pěti lety, podala nevládní organizace spolek Šalamoun trestní oznámení pro „důvodné podezření ze spáchání křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku“ proti zaměstnancům soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a. s. Na základě jejich revizního posudku byl Petr Kramný poslán do vězení na 28 let.

Po soudním slyšení o novém otevření případu Kramný na začátku prosince podal spolek na Policii České republiky žádost (zdroj), aby trestní oznámení rozšířila o záznam hlavního líčení, během něhož bylo prezentováno pět znaleckých posudků významných českých expertů, kteří před soudem v podstatě vyvrátili tvrzení obžaloby. Více…

Zajímavé je, že zástupci spolku Šalamoun byli pozváni policií, aby podali vysvětlení, až po pěti letech od podání oznámení, a to na jaře letošního roku. Měli jsme možnost nahlédnout do policejního záznamu o podaném vysvětlení datovaného 4. dubna 2022.

„Spolek Šalamoun byl v této věci po 5 letech (sic!) podat vysvětlení, kdy doložil e-mailovou komunikaci s profesorem Pekkem Saukkem z Univerzity of Turku, na kterého autoři revizního znaleckého posudku odkazují,“ napsal deníku The Epoch Times spolek Šalamoun v e-mailové komunikaci. „Nepochybně se jedná o nejdelší prověřování podezření ze spáchání trestného činu dle § 346 trestného zákoníku v historii České republiky.“

Vědec, na kterého se odvolává českobudějovický revizní posudek, je pan Pekka Saukko, finský emeritní profesor soudního lékařství a spoluautor knihy Knight’s Forensic Pathology. Saukko však v komunikaci se spolkem Šalamoun v prosinci 2019 uvedl, že ani on sám není z materiálů, které měli čeští znalci k dispozici, schopen vyvodit jakékoliv závěry. (zdroj)

Nyní se k Saukkovu zpochybnění přidává pět předních českých expertů z oborů kardiovaskulární patologie, forenzní biomechaniky, elektrotechniky a soudního lékařství. Více…

Trestní oznámení směřuje konkrétně na autory revizního posudku (zdroj) doc. MUDr. Františka Vorla, CSc., dnes již bývalého soudního znalce a přednostu soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., MUDr. Zdeňka Šenkýře a MUDr. Evu Tomáškovou.

Deník The Epoch Times požádal autory revizního posudku o komentář. Po zveřejnění článku 23. prosince odpověděli a jejich odpověď jsme publikovali zde.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Podrobnosti o případu

Soudní případ Petra Kramného se „točí“ okolo úmrtí dvou žen v roce 2013 v egyptském hotelu uprostřed turistického letoviska. Provází jej řada zvratů a nestandardních postupů na straně obžaloby i soudkyně JUDr. Renaty Gilové. Je také významným střetem soudních znalců a expertů, kteří zkoumali těla a nekroptické vzorky těl zesnulých žen.

Jádrem případu je otázka, jak ženy zemřely.

Petr Kramný ve výpovědi uvádí, že během společné dovolené v Egyptě dostala celá rodina (včetně jeho samotného) záchvaty průjmu a zvracení. Během noci nalezl obě ženy v jejich hotelových postelích mrtvé a přivolal pomoc.

Při patologickém ohledání těl, jak patology v Egyptě, tak v Ostravě, nebyly ani na jednom těle nalezeny známky násilí, pohmožděniny, zlomené nehty, kůže za nehty ani Kramný neměl žádná poranění. Soudní pitva, provedená v Egyptě za účelem zjištění příčiny smrti, konstatovala dehydrataci těl a možnou otravu neznámou látkou, kterou se během toxikologických zkoušek nepodařilo nalézt ani patologům v Egyptě, ani ostravským patologům po převozu těl zpět do České republiky.

Jak obhajoba dokládá, policie Kramného skrytě sledovala a odposlouchávala po dobu půl roku, hledala důkazy, které by podpořily hypotézu o možné otravě žen. Až po půl roce přišel ostravský Ústav soudního lékařství s úplně novou hypotézou, že ženy zemřely v důsledku „zásahu elektrickým proudem“.

Problém je, že tuto hypotézu označuje již celkem sedm expertů za nepravdivou či dokonce „vykonstruovanou“.

MUDr. Zdeněk Šňupárek, znalec z oboru soudního lékařství, před soudem v prosinci 2022 konstatoval, že pokud bude vycházet ze své praxe dlouhé třicet osm let, během níž prováděl stovky pitev v rámci soudního lékařství, musí konstatovat, že se v případě Moniky a Kláry Kramných „nejedná o úraz elektrickým proudem“.

Docent Zdeněk Horák, expert z odvětví kriminalistiky se specializací na forenzní biomechaniku, prezentoval soudnímu senátu a přítomné veřejnosti, co způsobí průchod proudu lidským tělem a jaké zanechá proud následky a především stopy na těle. Tyto stopy u zesnulých podle analýzy týmu tří vědců (kterého byl členem) nejsou přítomny, a to paradoxně v žádné míře.

Profesor MUDr. Ivo Šteiner, Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, který je v akademických kruzích držitelem řady ocenění, závažně zpochybnil práci a závěry pracovníků ostravského Ústavu soudního lékařství a prohlásil, že teorie obžaloby o „vraždě elektrickým proudem“ se zakládá na „velmi chudých argumentech“.

Obvinění z vraždy elektrickým proudem se podle profesora Šteinera z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové nezakládá na skutečnostech (nalezených na tělech žen) a je mylným výkladem nálezů na nekroptických vzorcích a v horším případě budí dojem vykonstruovaného obvinění. Více…

Podle znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandra Pilina, Csc., přednosty soudního lékařství 1. lékařské fakulty v Praze, který soudu předkládal expertní analýzu nekroptických vzorků kůže zesnulých, obžaloba mylně vydává stopy na tělech zesnulých za „zranění elektrickým proudem“.

Obžaloba tvrdí, že ženy zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem z hotelové zásuvky a státní zástupce Vít Legerský obvinil Kramného z „vraždy obou žen elektrickým proudem“. Údajně měl použít zásuvku jako zdroj elektřiny a pomocí údajného nikdy nenalezeného kabelu (vražedné zbraně) ženy usmrtit.

Revizní posudek soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. uvádí: „Ložisko nemohlo vzniknout jinak, než působením elektrického proudu před smrtí, neboť dle fotodokumentace je lemováno výbledem kůže. Jde o jedinou prakticky patognomonickou (typickou, nezaměnitelnou, jinde se nevyskytující) diagnostickou známku úrazu elektrickým proudem způsobeným zaživa.“ A následně se odvolává na výše zmiňovanou práci autorů Bernard Knight a Pekka Saukko nazvanou Knight’s Forensic Pathology.

„Kvalita poskytnutých tří fotografií zdaleka není optimální a neumožňují potvrzení nebo vyloučení popálení elektrickým proudem jako možného zdroje změn,“ uvedl spoluautor práce Pekka Saukko 9. prosince 2019 k fotodokumentaci v případu Kramný, kterou měl možnost prostudovat. (zdroj)

Jak bude reagovat státní zástupce Legerský?

Státní zástupce Vít Legerský při jednání o novém otevření případu Petra Kramného u Ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)
Státní zástupce Vít Legerský při jednání o novém otevření případu Petra Kramného u ostravského krajského soudu, 29. listopadu 2022. (Milan Kajínek / The Epoch Times)

Obžalobu v případu Petra Kramného, který by měl být podle obhajoby ze závažných důvodů před soudem znovu otevřen, vedl státní zástupce Mgr. Vít Legerský.

Po soudním líčení na začátku prosince 2022 byl Legerský dotazován médii a veřejností na své názory ohledně vývoje jednání o obnově soudního procesu. Odpověděl pouze tolik, že neřekne nic, co by změnilo původní tvrzení obžaloby. Více…

Kromě zmiňovaného silného zpochybnění údajných „nálezů stop po zásahu elektrickým proudem“ na tělech zesnulých se před soudem znovu otevřela otázka telefonních záznamů hovorů Petra Kramného.

Soud měl přehrát záznamy hovorů a porovnat je (zejména kontext hovorů) s textovým přepisem, který poskytl vyšetřující policista kapitán Alois Kubiena. Jak bylo u soudu demonstrováno, přepis je zjednodušující, není přesným přepisem hovoru a hrubě se rozchází s audiozáznamy telefonních hovorů Petra Kramného. Podrobnosti o této věci naleznete v článku ZDE, kde zveřejňujeme policejní přepis i samotné záznamy hovorů.

Dalším problémem, který podle obžaloby padá na hlavu státního zástupce Legerského, je utajovaná cesta policejního týmu do Egypta, kde měl údajně vyšetřovat souvislosti s případem Kramný.

Zmínka o této služební cestě se nedostala ani do soudního spisu, ani nebyla oznámena obhajobě. Dodnes státní zástupce ani policie na žádosti obhajoby nesdělili podrobnosti – co tým policistů v Egyptě konkrétně vykonával a s jakými výsledky. Více o tom naleznete zde.

Po dotazech novinářů zastihl Legerského u východu z budovy soudu 1. prosince také zástupce spolku Šalamoun s otázkou: „Pane státní zástupce, nemáte pocit, že byste měl z principu oficiality a legality konat? Tady je důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu… ve smyslu nových znaleckých posudků,“ řekl Legerskému Václav Peričevič ze spolku Šalamoun.

Podle Peričeviče se někdo z expertů mýlí nebo lže a státní zástupce by měl aktivně zjistit, kdo. Zda jsou to autoři posudku, kteří tvrdí, že ženy zemřely zásahem elektrického proudu, tedy znalci ostravského Ústavu soudního lékařství Smatanová, Dokoupil, Dvořáček, nebo devět dalších uznávaných expertů, kteří jejich tvrzení vyvracejí.

Státní zástupce Legerský na dotaz neodpověděl a nereagoval ani na dotazy deníku The Epoch Times zaslané na jeho jméno k ostravské větvi státního zastupitelství. Znalci ostravského Ústavu soudního lékařství Smatanová, Dokoupil, Dvořáček na dotaz taktéž nereagovali.

Další slyšení soud stanovil na 8. února 2023. Petr Kramný již strávil ve vězení deset let. 

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.