TÉMA: Případ Petr Kramný

Bývalá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., sdělila deníku The Epoch Times, že případ Petra Kramného by podle ní měl být před soudem znovu otevřen. „Důvodem je důvěra veřejnosti v nestrannou a kompetentní justici!“ napsala Helena Válková v e-mailové komunikaci.

O otevření případu se jednalo již na přelomu listopadu a prosince 2022. Ostravský krajský soud má ve věci rozhodnout 8. února 2023. Petr Kramný byl odsouzen na dobu 28 let odnětí svobody. Do dnešního dne strávil ve vězení již 10 let.

Původní závěry obžaloby koncem loňského roku zpochybnilo pět renomovaných českých expertů z oblastí patologie, biomechaniky a soudního lékařství. Před soudem uvedli, že případ a důkazní materiály analyzovali a poměrně tvrdě kritizovali hypotézy obžaloby, které podle nich nestojí na věrohodných důkazech. Více…

Helena Válková, která je v současnosti členkou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, v rámci něhož předsedá podvýboru pro justici, se v případu Kramný angažovala již v minulosti. V případu by podle ní kromě žádosti o obnovu procesu mohl být podán i „podnět k podání stížnosti pro porušení zákona“.

Do případu se v dubnu 2017 vložila také poslankyně Mgr. Jana Černochová, 19. ledna 2023. (psp.cz)
Do případu se v dubnu 2017 vložila také poslankyně Mgr. Jana Černochová, 19. ledna 2023. (psp.cz)

Do případu se v dubnu 2017 vložila také poslankyně Mgr. Jana Černochová, která v souvislosti s případem interpelovala tehdejšího ministra spravedlnosti. Černochová tehdy poukazovala na nestandardní postupy obžaloby, která zamezovala expertům obhajoby v přezkoumání hlavního důkazu obžaloby – nekroptických vzorků [1] dvou zesnulých žen.

Černochová interpelovala ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., dotazem, „kdo a na základě jakého zákonného předpisu nařídí přednostovi ostravského Ústavu soudního lékařství, aby respektoval právo na obhajobu a spravedlivý proces Petra Kramného, nečinil obstrukční a svévolné jednání a vydal dalším znalcům důkazní materiál?“

Až na popud ministra spravedlnosti byly vzorky expertům zpřístupněny.

Více o obstrukcích, které přezkoumání případu provázely, a o tom, jak byl nakonec hlavní důkaz obžaloby zničen samotným znalcem obžaloby, píšeme zde.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným


Poznámky: [1] Nekroptické vzorky jsou vzorky tkání (srce, kůže atd.) odebrané z těl zesnulých za účelem dalšího zkoumání. V případě Kramný se jednalo o části kůže a srdce.