Nová studie zjistila, že pětiminutová přestávka stačí, aby se člověku vrátila pozornost a mohl pokračovat v náročných úkolech vyžadujících soustředěné uvažování.

Práce prokázala, že aby si člověk duševně odpočinul, nemusí nutně jít cvičit jógu nebo se jít projít do lesa, nýbrž stačí, když dá svému mozku pár minut odpočinku, což se mu vrátí v podobě lepší koncentrace a výkonnosti.

Studie provedená na University of Sydney v Austrálii zkoumala 72 studentů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Všechny skupiny byly podrobeny sérii náročných matematických úkolů, na které měli dvacet minut. Cílem bylo vyčerpat jejich soustředění.

Kontrolní skupina se ihned poté musela učit, jak vynásobit dvě dvouciferná čísla, zatímco druhá skupina dostala pět minut přestávku, kdy jen sledovala na svých počítačích odpočítávání času. Třetí skupina sledovala pět minut video z australské přírody.

Následně studenti vyplnili krátký průzkum, jak se jim dařilo udržovat pozornost, a přešli k dalšímu náročnému úkolu – vyřešit matematický test s 20 otázkami.

Studenti, kteří měli nestrukturovanou přestávku (jen sledovali ubíhající čas), uváděli v dotaznících vyšší míru soustředění než studenti ve skupině bez přestávky, zatímco v druhém testu si studenti obou skupin, které odpočívaly, vedli lépe než kontrolní skupina, která přestávku neměla.

Přestože výzkum byl proveden se studenty, stejné principy platí podle autorů i při kancelářské práci nebo jiném povolání, kde je silně zapojena mysl.

„Může se zdát, že přerušit studijní přestávku jako forma zlepšení učení jde proti intuici, ale vypadá to, že krátké přestávky na odpočinek, ať už nestrukturované, nebo sledování „virtuálních“ videí o přírodě, stojí za to a pomáhají studentům lépe se soustředit a efektivněji se učit. To by se mohlo uplatnit i u pracovníků, kteří se učí nové dovednosti nebo se soustředí na složitý úkol,“ uvedl docent Paul Ginns, akademický školitel a spoluautor studie.

Ginns uvedl, že on a jeho spolupracovníci studovali jen jednu metodu odpočinku, přičemž jiné mohou fungovat stejně dobře. „Musíte dělat pět minut něco jiného. Odejděte od počítače nebo zařízení, provádějte nějaké dýchání nebo jen v klidu seďte, aby si mozek odpočinul od dané úlohy,“ říká psycholog a dodává: „Projíždění sociálních médií se za odpočinek nepočítá. Musíte si odpočinout od přístroje.“