Nancy McDonnell

16. 10. 2023

„Získat kontrolu nad médii, politickými pozicemi, klíčovými pozicemi v televizi, rozhlase a filmu, školami, univerzitami, církví….. A propagujte OSN jako jedinou naději pro lidstvo.“ To je jen nepatrný výňatek ze „45 cílů“, s nimiž komunisté přišli, aby dosáhli světové nadvlády.

Geopolitická strategie, kterou se marxisticko-leninský Sovětský svaz snažil získat nadvládu nad všemi vládami světa – které nebyly členy komunistického bloku – a nakonec je ovládnout, je popsána v knize z roku 1958.

V České republice je málo známá, protože nebyla nikdy přeložena do češtiny. Knihu „The Naked Communist“ (Nahý komunista ) napsal bývalý agent FBI, autor, řečník a univerzitní lektor W. Cleon Skousen a do dnešního dne se jí prodalo přes dva miliony výtisků.

Dostala se do knihoven CIA, FBI, Bílého domu i do soukromých domácností po celých Spojených státech. „The Naked Communist“ vypráví celý obrazový příběh komunismu, jeho minulost, současnost i budoucnost.

Připomínáme Chruščovovo prohlášení z roku 1959 ministru zemědělství USA Ezrovi Taftovi Bensonovi, že jeho vnuci budou žít v komunismu. Když mu Benson odporoval, Chruščov řekl:

„Vy Američané jste tak naivní. Ne, nepřijmete komunismus dobrovolně, ale budeme vás socialismem krmit po malých dávkách tak dlouho, dokud se nakonec neprobudíte a nezjistíte, že už komunismus máte.“

Skousen ve své knize sleduje realizaci perfidního plánu budoucí komunistické světovlády na „45 cílů“, které byly zaměřeny především na infiltraci a ovlivňování USA, ale jak je dnes snadno patrné, byly přizpůsobeny téměř celosvětově.

Padesátá léta 20. století byla dobou masivního komunistického ohrožení po celém světě a poté, co Skousen neúspěšně hledal stručnou literaturu na toto téma, rozpoznal naléhavou potřebu komplexní knihy o skutečné tváři komunismu.

Využil svých zkušeností z FBI a přečetl více než sto komunistických knih a pojednání. Mezi mnoha otázkami, na které komunisté odpovídají, jsou např: „Kdo dal Rusům jaderná tajemství Spojených států?“, „Jak FBI bojovala proti komunismu poté, co byl v roce 1918 zatlačen do podzemí?“, „Proč Západ po druhé světové válce ztratil 600 milionů spojenců?“, „Co se skutečně stalo v Koreji?“, „Jaká je velká tajná zbraň komunismu?“, „Co nás čeká?“, „Co mohu udělat, abych zastavil komunismus?“ a „Jak můžeme bojovat proti komunismu bez velké války?“.

Zatímco americký novinář a publicista Max Blumenthal, jehož otec byl poradcem bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a dlouholetým důvěrníkem Hillary Clintonové, knihu odsoudil jako „pravdoláskový konspirační traktát“, konzervativci Glenn Beck a Ben Carson ji pochválili jako knihu, v níž je „rozpracován celý pokrokový plán“. Bylo neuvěřitelné, „jak rychle byl realizován“, řekl druhý z nich.

V roce 2017 vyšlo aktualizované vydání knihy, které nejen uvádí 45 cílů, ale také podrobně popisuje, jak bylo 44 z nich v USA již dosaženo.

45 cílů z knihy „The Naked Communist“ (Nahý komunista) od W. Cleona Skousena:

1. Uznání koexistence ze strany USA jako jediné alternativy k jaderné válce.

2. Ochota USA raději kapitulovat než vést jadernou válku.

3. Rozvíjení iluze, že úplné odzbrojení [ze strany] Spojených států by bylo demonstrací „morální síly“.

4. Povolit volný obchod mezi všemi národy bez ohledu na příslušnost ke komunismu a bez ohledu na to, zda artikl by mohl či nemohl být použit k válce.

5. Prodloužit dlouhodobé půjčky Rusku a sovětským satelitům.

6. Poskytnout americkou pomoc všem národům bez ohledu na komunistickou nadvládu.

7. Udělit uznání Rudé Číně a přijetí Rudé Číny do OSN.

8. Vytvořit východní a západní Německo jako samostatné státy navzdory Chruščovově slibu z roku 1955 vyřešit německou otázku svobodnými volbami pod dohledem OSN.

9. Prodloužit konference o zákazu jaderných zkoušek, protože Spojené státy souhlasily s pozastavením testů, dokud budou jednání probíhat.

10. Povolit všem sovětským satelitům individuální zastoupení v OSN.

11. Propagovat OSN jako jedinou naději pro lidstvo. Pokud bude přepsána její charta, požadovat její ustanovení jako celosvětové vlády s vlastními nezávislými ozbrojenými silami. (Někteří komunističtí vůdci věří, že svět může být ovládnut OSN stejně snadno jako Moskvou. Někdy spolu tato dvě centra soupeří, jako se to nyní děje v Kongu).

12. Postavit se na odpor každému pokusu postavit komunistickou stranu mimo zákon.

13. Zbavit se všech přísah věrnosti.

14. Nadále umožňovat Rusku přístup k americkému patentovému úřadu.

15. Rozvrátit jednu nebo obě politické strany ve Spojených státech.

16. Využít technických rozhodnutí soudů k oslabení základních amerických institucí tvrzením, že jejich činnost porušuje občanská práva.

17. Získat kontrolu nad školami. Použít je jako převodové řemeny pro socialismus a současnou komunistickou propagandu. Změkčit učební osnovy. Získat kontrolu nad učitelskými odbory. Do učebnic vložit stranickou linii.

18. Získat kontrolu nad veškerými studentskými novinami.

19. Využít studentských nepokojů k podněcování veřejných protestů proti programům nebo organizacím, jež útočí proti komunismu.

20. Infiltrace do tisku. Získání kontroly nad zadáváním recenzí knih, redakční činností a politickými pozicemi.

21. Získat kontrolu nad klíčovými pozicemi v rozhlase, televizi a kinematografii.

22. Pokračovat v diskreditaci americké kultury znevažováním všech forem uměleckého projevu. Jedna americká komunistická buňka dostala příkaz „odstranit všechny dobré sochy z parků a budov“ a nahradit je beztvarými, trapnými a nesmyslnými formami.

23. Kontrolovat umělecké kritiky a ředitele muzeí umění. „Naším plánem je propagovat ošklivé, odpudivé a nesmyslné umění.“

24. Zrušit všechny zákony regulující obscénnost a označit je za „cenzuru“ a porušení svobody projevu a svobody tisku.

25. Narušit kulturní morální normy propagací pornografie a obscénnosti v knihách, časopisech, filmech, rozhlase a televizi.

26. Prezentovat homosexualitu, degeneraci a promiskuitu jako „normální, přirozenou a zdravou“.

27. Infiltrovat církve a nahradit zjevené náboženství „sociálním“ náboženstvím. Diskreditovat Bibli a zdůrazňovat potřebu intelektuální vyspělosti, která nepotřebuje „náboženskou berličku“.

28. Odstranit modlitbu nebo jakoukoli fázi náboženského projevu ve školách s odůvodněním, že porušuje zásadu „odluky církve od státu“.

29. Zdiskreditovat americkou ústavu a označit ji za nedostatečnou, staromódní, neodpovídající moderním potřebám a za překážku spolupráce mezi národy na celosvětové úrovni.

30. Diskreditovat otce zakladatele Ameriky. Prezentovat je jako prospěchářské aristokraty, kterým na „obyčejných lidech“ nezáleží.

31. Očerňovat všechny formy americké kultury a odrazovat od výuky amerických dějin s odůvodněním, že jde jen o malou část „velkého obrazu“. Klást větší důraz na ruské dějiny od doby, kdy se komunisté dostali k moci.

32. Podporovat jakékoli socialistické hnutí, které by mělo centralizovanou kontrolu nad jakoukoli částí kultury – školstvím, sociálními agenturami, sociálními programy, klinikami duševního zdraví atd.

33. Odstranit všechny zákony a postupy, které brání fungování komunistického aparátu.

34. Zrušit sněmovní výbor pro neamerickou činnost.

35. Zdiskreditovat a nakonec zrušit FBI.

36. Infiltrovat a získat kontrolu nad odbory.

37. Infiltrovat velké podniky a získat nad nimi kontrolu.

38. Převést část zatýkacích pravomocí z policie na sociální agentury. Považovat všechny problémy s chováním za psychiatrické poruchy, kterým nikdo kromě psychiatrů nerozumí [nebo je nedokáže léčit].

39. Ovládnout psychiatrickou profesi a používat zákony o duševním zdraví jako prostředek k získání nátlakové kontroly nad těmi, kdo se staví proti komunistickým cílům.

40. Diskreditovat rodinu jako instituci. Podporovat promiskuitu a snadné rozvody.

41. Zdůrazňovat potřebu držet děti mimo negativní vliv rodičů. Předsudky, mentální bloky a retardaci dětí přičítat právě zhoubnému vlivu rodičů.

42. Vytvářet dojem, že násilí a vzpoura jsou legitimními aspekty americké tradice, že studenti a zájmové skupiny by měli povstat a spojit síly k řešení ekonomických, politických nebo sociálních problémů.

43. Svrhnout všechny koloniální vlády dříve, než bude domorodé obyvatelstvo připraveno na samosprávu.

44. Internacionalizovat Panamský průplav.

45. Zrušit Connallyho výhradu, aby Spojené státy nemohly bránit Světovému soudu v převzetí jurisdikce [nad domácími problémy]. Přidělit Světovému soudu jurisdikci nad národy i jednotlivci.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila Gabriela Kalinová.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.