Do sněmovny připutovalo 50 tisíc podpisů pod peticí za ukončení pronásledování příznivců meditační praxe Falun Gong v Číně. Od zástupců Asociace Falun Gong ČR je převzala předsedkyně Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí, paní Eva Decroix.

V souvislosti se zahraniční politikou směrem k čínskému režimu v pátek probíhal také v Poslanecké sněmovně summit Mezinárodní parlamentní aliance pro Čínu (IPAC). Více…

„Čína je obrovská země a je pravdou, že ve veřejném prostoru se z debaty o ní ztrácí nuance, které je nutné znát pro pochopení toho, co se v této zemi děje a kam směřuje,“ sdělila deníku Epoch Times poslankyně Eva Decroix, která je členkou zahraničního výboru sněmovny.

Čeští příznivci Falun Gongu, praxe pro rozvoj těla a mysli, obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru, se kromě cvičení také zajímají o situaci v Číně, kde jsou příznivci Falun Gongu tvrdě pronásledováni čínským režimem od roku 1999.

V této souvislosti opakovaně pořádají petiční akce a dlouhodobě apelují na český parlament, vládu i prezidenta, v důsledku čehož proběhla veřejná slyšení v Senátu (2018) a Poslanecké sněmovně (2021). Od začátku represí již předali českému parlamentu nebo vládě na 200 tisíc podpisů pod peticemi požadujícími ukončení represí.

„My, níže podepsaní, nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a žádáme ústavní činitele a státní orgány, aby se zasadili za ochranu životů praktikujících Falun Gongu a jejich lidských práv,“ uvádí text petice, který dále žádá ústavní činitele, aby při jednání s čínskou stranou „vždy hovořili i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu“. Petice též žádá, aby se zasadili o přijetí zákona, který „zakáže transplantační turistiku do Číny“, čímž naráží na výsledky vyšetřování zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím. [1]

Podle stránky Minghui.org, která dlouhodobě monitoruje vývoj represí v Číně, narostl k 1. lednu 2023 od července 1999 celkový počet zdokumentovaných případů úmrtí příznivců Falun Gongu na 4 904. Podle lidskoprávních organizací je třeba vzít v potaz, že počet obětí na životech je pravděpodobně mnohonásobně vyšší, ale kvůli obtížnému získávání informací z Číny není jednoduché případy dostatečně doložit a zdokumentovat.

Český Senát vydal v roce 2019 rezoluci (zde) odsuzující represe Falun Gongu a vyzval vládu, aby apelovala na čínský režim za zastavení politicky motivovaného pronásledování.

Poslanecká sněmovna zaznamenala podobnou iniciativu v roce 2021, kdy na základě rozhodnutí Petičního výboru sněmovny (zde) předložil poslanec Vít Kaňkovský návrh (zde) na vydání rezoluce vůči pronásledování etnických a náboženských skupin v Číně. Jmenovitě také zmiňoval výsledky vyšetřování případů masového zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím. [1]

Návrh doktora Kaňkovského, bývalého ředitele havlíčkobrodské nemocnice, podpořilo 69 poslanců (zde), ale kvůli tomu, že se všichni poslanci ze stran ANO a ČSSD zdrželi hlasování, návrh neprošel.

Z dostupných zpráv je patrné, že v roce 2022 čínská policie bezdůvodně zadržela nejméně 3 137 příznivců Falun Gongu, přičemž 446 jich bylo ve zinscenovaných procesech odsouzeno k trestům odnětí svobody v délce až 15 let.[2] Stovky dalších byly poslány do převýchovných center pro vymývání mozků nebo byli nuceni uprchnout z domova ve snaze vyhnout se zadržení.

3 557 následovníků Falun Gongu bylo obtěžováno policií prostřednictvím policejních návštěv, domovních prohlídek prováděných bez soudního příkazu, digitálního sledování, fyzického monitorování nebo finančního vydírání.

Nejméně 128 lidí nahlásilo, že byli nuceni podstoupit lékařské testy nebo jim byly odebrány biometrické údaje, jako jsou vzorky krve, záznam hlasu, vzorky DNA nebo otisky prstů, a to jak ve vazbě, tak v jejich domovech.

Nejdříve oceňován, později pronásledován

Metoda Falun Gong byla v Číně představena veřejnosti v roce 1992 ve městě Čchang-čchun. Její zakladatel dnes žije v azylu v USA. Během několika let si tato praxe, obsahující energetická cvičení a nauky o morálních hodnotách, získala miliony příznivců po celé Číně.

V roce 1999 již v zemi Falun Gong praktikovalo podle čínských vládních průzkumů na 100 milionů lidí. Ráno a v podvečer naplňovali náměstí a parky velkých čínských měst tisíce lidí cvičících při meditativní hudbě.

V témže roce začal tehdejší generální tajemník komunistické strany Ťiang Ce-min hovořit o Falun Gongu jako o „hrozbě absolutní moci“ strany a 20. července komunistická strana Falun Gong oficiálně zakázala. Následovalo několik vln očerňování praxe a jejích příznivců v celostátních mediích a odstartovali násilné represe řízení nově vytvořeným Úřadem 610.

Tradiční čínská kultura a komunismus

Pan Li Hongzhi, zakladatel duchovní praxe Falun Gong, označovaný podle čínských tradic také jako Mistr Li, byl čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru a Evropský parlament ho nominoval na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Je také držitelem mezinárodní ceny pro náboženské svobody Freedom House.

Učení Falun Gong obsahuje mnoho odkazů na tradiční čínskou kulturu. Hovoří o cestě sebezlepšování, o ctnostech a morálních hodnotách, které shrnuje do principů – pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

Podle historických záznamů je Komunistická strana Číny od počátku svého vládnutí v boji proti tradiční kultuře, kterou systematicky vyhlazovala v řadě politických kampaní, jakou byla například Velká kulturní revoluce, a dalších.

Petice Falun Gong Decroix
Zástupci Asociace Falun Gong ČR v rozhovoru s poslankyní Evou Decroix. (Se svolením Jiřího Pokorného)

„Za dobu svého fungování měla Mezinárodní parlamentní aliance pro Čínu vždy jasno v tom, že to je právě Komunistická strana Číny, která si pevně utvrzuje politickou moc a vliv, a to na úkor letitých tradic, hodnot a institucí, které tamní společnost spojovaly milénia,“ říká poslankyně Eva Decroix, která je spolupředsedkyní Aliance IPAC.

Poznámky:

[1] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

[2] “Newly Reported in 2022: 3,488 Arrests, 3,843 Harassment Cases, 633 Sentencings, 172 Deaths,” Falun Dafa Information Center, January 11, 2023: https://faluninfo.net/newly-re­ported-in-2022-3488-arrests-3843-harassment-cases-633- sentencings-172-deaths/