Autoři: Zong Ping, Diep Le

Odkud se vzali lidé? Jak vznikl život na Zemi? Věda na tuto otázku stále nemůže najít jasnou odpověď. Zastánci evoluční teorie věří, že jsou na stopě tajemství života. Vědecké objevy naopak naznačují, že Charles Darwin zavedl své zastánce do slepé uličky.

Na 19. dubna připadá 141. výročí úmrtí Charlese Darwina. Jeho evoluční teorie od poloviny 19. století prakticky převrátila naruby lidské chápání vzniku a vývoje života. Jeho dílo „O původu druhů“ však bylo od počátku kontroverzní.

Sám Darwin předpokládal, že mnohé mezery v jeho teorii zaplní pozdější generace odpovídajícími objevy. Naproti tomu vědci z různých oborů neustále činili objevy, které vedly k tomu, že se jeho teorie „evoluce přirozeným výběrem“ stále více rozpadala.

Nástroj politických ideologií

Nicméně Darwinova evoluční teorie přišla v té době vhod německému filozofovi Karlu Marxovi, který v ní viděl nástroj k nastartování a ospravedlnění svých politických ideologií.

V roce 1860 Marx v jednom komentáři napsal: „Darwinova kniha je velmi důležitá a slouží mi jako vědecký základ pro třídní boj, který v dějinách vždy existoval.“ V roce 1860 se Marx rozhodl, že Darwinova kniha bude sloužit jako vědecký základ pro třídní boj. Přibližně o deset let dříve (1848) vydal Marx své dílo „Komunistický manifest“.

Darwin i Marx vyrůstali v nábožensky založených rodinách a v mládí studovali teologii. Přesto později založili dva ateistické systémy: evoluční teorii a komunismus.

Vliv médií a politiky?

Televizní řetězec PBS v USA v roce 2001 v seriálu tvrdil, že prakticky všichni vědci na světě věří v evoluční teorii. To vyvolalo silnou reakci veřejnosti. Více než 500 vědců podepsalo prohlášení, v němž veřejně vyjádřili svou skepsi vůči evoluční teorii.

John West, zástupce ředitele think tanku Discovery Institute, odsoudil, že darwinisté záměrně ovlivňují média, politiku a soudy, aby potlačili nesouhlas a zastavili diskusi. Je přesvědčen, že toto potlačování jen zvyšuje skepsi lidí.

Předseda think tanku Bruce Chapman obvinil tvůrce filmů, že „stigmatizují“ všechny vědce, kteří zpochybňují evoluční teorii. „Chtějí, aby lidé věřili, že jediná kritika Darwinovy teorie dnes pochází od náboženských fundamentalistů.“

Mezery v evoluční teorii

Co konkrétně je kritizováno na Darwinově evoluční teorii?

Australský molekulární biolog Michael Denton ve své knize Evolution: A Theory in Crisis (Evoluce: Teorie v krizi) napsal: „Darwin nikde nedokázal prokázat jediný skutečný případ přírodního výběru, který by skutečně vedl k evolučním změnám v přírodě […] Nakonec Darwinova evoluční teorie není nic víc a nic míň než velký kosmogenní mýtus dvacátého století.“

Evoluční teorie popisuje dlouhý proces, v němž se organismy vyvíjejí od nízkých k vysokým formám prostřednictvím takzvaného přírodního výběru. Tento proces popisuje fylogenetický strom evoluce. Archeologické nálezy však ukazují, že tato teorie nedokáže vysvětlit sama sebe. Archeologové například zjistili, že mnoho druhů se „odmítalo“ vyvíjet po stovky milionů let.

Například fosilie mihule objevené ve Vnitřním Mongolsku lze vysledovat až do období rané křídy před 125 miliony let. Vědci z Kansaské univerzity v USA zjistili, že mezi dnešními mihulemi a těmi, které žily před 125 miliony let, není žádný rozdíl. Nedošlo k žádným změnám, pokud jde o jejich vývojová stádia, morfologické znaky a zvyky.

Vědci také zjistili, že včely opylovaly již před stovkami milionů let, kapradiny se nevyvíjely po dobu 200 milionů let a coelacanthové dokonce nezměnili své pářící návyky po dobu 400 milionů let.

Přečtěte si také: Zakladatel Falun Gongu, pan Li Hongzhi, zveřejnil článek „Jak vzniklo lidstvo“

„Kompaktní ostrovy“ v „sekvenčním vesmíru“

Další velkou ranou pro evoluční teorii je studie Marka Stoeckleho a Davida Thalera. Na univerzitě ve švýcarské Basileji ve spolupráci se stovkami vědců zkoumali přibližně pět milionů sekvencí DNA z genetického materiálu mitochondrií, které se dědí pouze z matky na potomky. Pod mikroskop se dostalo 100 000 druhů organismů – včetně člověka.

Přinesli překvapivý výsledek: jednotlivé druhy se od sebe liší natolik, že je vědci popsali jako „kompaktní ostrovy“ v „sekvenčním vesmíru“, které od sebe dělí velké propasti. To zpochybňuje Darwinův výklad, že evoluce je postupná a kontinuální. To znamená, že výzkum neukazuje na stejný původ živých organismů, neukazuje, že by měli příbuzenské vztahy.

Stoeckle a Thaler také zjistili, že zkoumané geny vykazují v rámci jednoho druhu jen velmi malou variabilitu – a to po dobu 100 000 až 200 000 let. Z toho autoři vyvozují, že mitochondrie dnes žijících lidí by mohly pocházet z velmi malé skupiny populace. Tyto takzvané malé „zakladatelské populace“ mohly vzniknout například poté, co byla většina jedinců daného druhu zničena katastrofou.

„Tento závěr je velmi překvapivý a já jsem s ním bojoval, jak jen to šlo,“ vysvětlil Thaler v jednom rozhovoru.

Záhada kambrické exploze

Další hádankou pro evoluci byla kambrická exploze. Ta je popisována jako časový okamžik, kdy poprvé existovalo mnoho různých živočišných druhů současně a vytvořilo základ dnešního živočišného světa. Časové rozpětí této události by se zde pohybovalo mezi 541 a 530 miliony let.

Před kambrickou explozí byla většina organismů poměrně jednoduchá: jednalo se buď o jednobuněčné, nebo malé mnohobuněčné tvory. Během jedenácti milionů let kambrické exploze se však diverzifikace organismů náhle zrychlila. Předpokládá se, že téměř všechny dnešní živočišné kmeny se vyvinuly během tohoto období.

Díky četným nalezištím fosilií, která byla objevena po celém světě, se kambrická exploze dostala do centra pozornosti vědy jako „skutečný jev“. Tři největší břidlicové biotopy na světě se nacházejí v Burgessu v Kanadě a také v Číně, ve městě Čcheng-ťiang (provincie Jün-nan) a v Kchaj-li (provincie Kuej-čou). Evoluční teorie tyto vztahy nedokáže vysvětlit, protože předpokládá, že vývoj probíhá po malých krocích a bez velkých skoků a zlomů.

Evoluce prostřednictvím genových mutací: bylo by zapotřebí 10 bilionů Zemí

Kromě archeologů a biologů zpochybnili evoluční teorii také někteří matematici. Z matematického hlediska obsahuje DNA velké množství životních informací, řekl Stanislaw Ulam, inženýr projektu Manhattan. Podle něj se příroda nemůže spoléhat na náhodné procesy při vytváření takové informace, jak to předpokládá Darwinova teorie.

Americký molekulární biolog Douglas Axe provedl v této souvislosti také výpočty a došel k závěru, že aby bylo možné náhodnými mutacemi vytvořit normální proteinovou molekulu, bylo by zapotřebí 10 bilionů Zemí. To je samozřejmě nemožné.

Mystifikace embryonálního vývoje

Darwinova teorie byla od svého zveřejnění propagována zarytými zastánci a byla znovu a znovu rozšiřována. Mezery v teorii byly částečně zakryty zkreslením. Například německý biolog Ernst Haeckel zkreslil obrázky embryí, aby zpopularizoval evoluční biologii, která byla v té době ještě v plenkách.

Historici si všimli, že Haeckel byl nejen biolog, ale také vášnivý umělec, který ve svých dílech věnoval velkou pozornost detailům. Maloval proto lidská embrya, která se více podobala rybám, a záměrně upravoval embrya lidí a psů, která nakreslili jiní vědci. Zdůrazňoval tak podobnosti a rozdíly činil nerozpoznatelnými. Tím chtěl poukázat na údajnou blízkou příbuznost.

V roce 1866 Haeckel zveřejnil soubor 24 obrázků embryí. Selektivně na nich upravil detaily tří stadií vývoje ryb, mloka, želvy, kuřete, prasete, krávy, zajíce a lidského embrya.

Tyto obrázky byly později použity v učebnicích biologie a uvedly v omyl celé generace studentů, kteří neznali pravdu a následně slepě uvěřili evoluční teorii. V myslích mladých lidí také posílily představu, že lidé pocházejí z opic.

V roce 1997 zorganizoval britský embryolog Michael Richardson skupinu vědců ze 17 ústavů, aby studovali proces růstu embryí 50 obratlovců. Pozorně si je prohlíželi a vedli záznamy. Zjistili, že Haeckel v embryích nejen přidával a ubíral struktury, ale také je měnil.

Německý embryolog Erich Blechschmidt v knize Počátek lidského života na základě podrobných údajů prokázal, že lidské plody mají od počátku pouze lidské struktury.

Darwinova podivná nemoc

Tři roky poté, co Charles Darwin začal psát své dílo O původu druhů, onemocněl podivnou chorobou. Často trpěl nevolností, zvracením, bušením srdce, záněty kůže, nespavostí, bolestmi hlavy, žaludku, vředy kolem úst a dalšími příznaky.

Podivné na této nemoci bylo, že když ho lékaři vyšetřovali, neobjevily se žádné příznaky; nebylo možné diagnostikovat žádnou nemoc. Přestože Darwinův otec byl sám lékařem, ani on nedokázal určit diagnózu.

Během desetiletí, která uplynula od objevení prvních příznaků, Darwin navštívil více než 20 renomovaných lékařů, u kterých hledal pomoc. Žádný mu však nedokázal pomoci. Darwin zemřel v roce 1882 ve věku 73 let.

Toto je shrnutí třídílného článku serveru Minghui.org s názvem: Darwin a mezery v jeho evoluční teorii.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.